Alith Anar

Alith Anar, syn Eothlira a Maieth, a princ Nagarythe, který se postavil Malekithovi před Rozštěpením, které rozervalo Ulthuan vedví. Během velké války mezi vznešenými elfy Ulthuanu, vedenými králem Caledorem I., a nově pojmenovanými temnými elfy, vedenými Malekithem Čarodějným králem, přijal Alith Anar titul Stínového krále a zformoval skupinu známou jako stínoví válečníci, která se specializovala na gerilový boj za nepřátelskými liniemi.

Alith Anar je nositelem Měsíčního luku, mýtického luku strašlivé síly, o kterém se tvrdí, že patřil Kurnosovu, elfskému bohu lovu. Jeho nelítostná přítomnost je dostačující k zasetí strachu do srdcí i těch nejhorších temných elfů.

Alith Anar

Před Rozštěpením

Alith se narodil do rodu Anar, šlechtické rodiny Nagarythe. Jeho děd Eoloran byl ustanoven Aenarionem jako nositel praporu Nagarythe během velké války proti démonům. Jako mladík byl Anar velmi pyšný na svůj původ a často soutěžil v lukostřeleckých soutěžích s přáteli, aby potvrdil čest svého rodu. Alith byl svými rodiči považován za odměřené a mrzuté dítě, neboť věnoval více pozornosti svým druhům, které vedl. Dokonce se i zamiloval a poté co své lásce věnoval plášť, který vypadal jako noční obloha, se i zasnoubil. Ovšem toto netrvalo dlouho, jak jeho snoubenka ztratila zájem a byla později poslána do Anlecu, aby studovala umění vraždy v chrámu Khaineho.

V nečekaném zvratu plném smůly byl dům Anar prohlášen Malekithem za zrádce obviněné z účasti na zakázaných kultech rozkoše. Alith byl v té době v Tor Anroc v paláci Bel Shanaara, druhého fénického krále, který převzal úlohu vládce Ulthuanu. S jeho rodem pobitým, rodiči zavražděnými a jeho dědem vzatým do vězení, Alith utekl pryč a vstoupil do lesů Věčné královny. Žije mezi divokými vlky, naučil se, jak loví ve smečkách a napadají slabé body jejich kořisti, a stal se nepřekonatelným lovcem.

Když Druchii nakonec odhalili svou pravou povahu, rozhodli se vypálit les a zabít Věčnou královnu. Poté, co to slyšeli, vedli vlci Alitha k rybníku, na jehož dně ležel mýtický mocný luk, Měsíční luk, původně darovaný Kournosovi měsíční bohyní Lileath.

 

Rozštěpení

Vraceje se do Nagarythe a znovu shromažďuje všechny vojáky svého starého rodu, utvořil stínové válečníky, bojovníky vycvičené v úderných taktikách a gerilovém válečnictví. Tedy velmi podobnému způsobu boje, jakému se sám naučil u vlků.

 

Po Rozštěpení

Alith Anar od té doby minimálně dvakrát napadl Naggaroth - jako jediný vznešený elf, který kdy provedl invazi do teritoria Druchii a vyvázl v pořádku (to lze částečně tvrdit i o Eltharionovi). Říká se, že během jednoho z těchto nájezdu se Alith Anar vydával za Druchii a infiltroval vlastní dvůr Malekitha, kde tancoval s Morathi a ukradl z její pokladnice Kámen Půlnoci. Když pak Morathi vyslala čarodějné elfy, aby jí získaly Kámen zpět, Anar je navedl k vypití krve smíšené s jedem - a unikl, jak umírali.

Od té doby se Alith Anar nespočetněkrát objevil a zase zmizel, stejně prchavý jako stíny, od kterých přejal své jméno. Stínoví válečníci zplodili mnoho dětí v zemích Anarů, nazývaných Aesanarové, kteří vedou klany Nagarythi do dnešního dne.

Nikdo dnes neví, zda je Stínový král mrtev či žije - Druchii tvrdili, že ho zabili, už mnohokrát. Ale Alith Anar se objevuje dál, naposled při Eltharionově nájezdu na Naggarond. Někteří Asur se domnívají, že jeho jméno je rituálně předáváno nejstaršímu z Aesanarů jakožto cesta pokračování v legendě. Jiní pak tvrdí, že se Alith Anar stal duchem odplaty, který nemá pokoje, dokud je Malekith naživu. A další pak tvrdí, že je Alith Anar povoláván zpět k životu mystickou Korunou Stínů, když Druchii napadnou jeho domovinu. Nebo - snad - ten nejmazanější vznešený elf, který se kdy narodil, stále žije.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.