Finubar Mořeplavec

Finubar Mořeplavec je současným fénickým králem vznešených elfů. Vládne Ulthuanu už od časů císaře Magna Pobožného a je z velké míry zodpovědný za narůstající styky s Říší a dalšími lidskými národy, neboť si uvědomuje, že služebníci Chaosu a temní elfové mohou být poraženi jen v případě, když budou posíleny vztahy mezi elfy a rozvíjející se lidskou rasou.

FinubarPřed svým nástupem na trůn byl Finubar princem Eatainu, jižní provincie, která má jako své hlavní město přístav Lothern. Poté co fénický král Bel-Hathor zakázal lidem vstoupit na Ulthuan, byl Finubar vyslán do Starého světa, aby zjistil, jak se svět změnil od doby, co jej Asur opustili na Ulthuan. Finubar dlouho cestoval, navázal kontakt s Bretonci, Asrai Athel Lorenu i Říší. Když se Finubar vrátil, silně se zasazoval o tu skutečnost, že kontakt s mladými a rostoucími lidskými národy je pro Ulthuan zásadní. Že upadající vznešení elfové potřebují dynamiku mladších ras. Bel-Hathor se nechal přesvědčit, a povolil lidem volný vstup do Lothernu, což učinilo z přístavu to nejbohatší město na Ulthuanu.

Jako fénický král to byl právě Finubar, kdo byl zodpovědný za úvodní spojenectví s Říší během Velké války proti Chaosu a vyslání Teclise k ustanovení kolejí magie. Toto spojenectví pak obnovil během takzvaného Věku zúčtování. Ačkoli Ulthuan během jeho vlády prosperuje, není tomu tak vždy v míru: Ulthuan mezitím čelil jedné rozsáhlé invazi Malekitha, která byla odražena v bitvě na Finuvalských pláních díky úsilí Tyriona a Teclise, stejně jako invazi zelenokožců vedené Gromem Břicháčem.

Během Věku zúčtování se Finubar plavil k Říši v odpovědi na její žádost o pomoc, ale to vše bylo jen součástí Malekithova plánu - Čarodějný král totiž ve stejnou chvíli zahájil svou invazi na Ulthuan a to směrem od Oslepeného ostrova. Jakmile o tom Finubar uslyšel, přispěchal s hlavní armádou vznešených elfů zpět, doufaje, že zářící garda a posádky pevností dokáží udržet frontu, než on sám dorazí. A bude to vyžadovat veškerou jeho moudrost a sílu, aby ubránil Ulthuan před jeho hrozícím pádem.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.