Stříbrné helmy

Zatímco běžní občané Ulthuanu naplňují řady kopiníků či lučištníků, elfí šlechtici se starají o jinou část armády vznešených elfů. Po tisíciletí se elfí šlechtici učili bojovat z koňských sedel jako oddíly rytířů. Tito elfí rytíři tvoří malou, ale mocnou součást armád fénického krále, sedící na rychlých elfích ořích, pokrytou tvrzenou ocelí a nesoucí dlouhá kopí se špičkami tvrdými jako diamant. Elfí označení pro rytíře je Ithiltaen, což doslova znamená stříbrná helma, což je pojem odvozený od jejich výrazné ochrany hlavy. První stříbrné helmy jely s armádami Aenariona ve velké válce proti démonům a dnes je vzácné nalézt armád vznešených elfů, které je neobsahuje.

Stříbrné helmy

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.