Kruh Orboros

Kruh Orboros je pravděpodobně ta nejstarší lidská organizace. Tato kabala mocných mystiků, kteří sebe sami nazývají druidy, předchází všechny civilizace nyní vládnoucí západnímu Immorenu. Po tisíce let se druidové scházeli v tajnosti, aby si osvojovali vládu nad přírodou a ovládali tuto sílu, která je jak mocnou zbraní, tak mnohonásobně použitelným nástrojem. Jsou pseudo-náboženskou organizací, která čerpá svou sílu z entity, kterou nazývá Orboros, filozofická idea neoddělitelně spojená s Požíračem Červem. Orboros se projevuje v zuřící bouři, svištění blesků, burácení hromu, neochabující síle povodně a hladu, který nutí všechny lovící bestie, aby neúnavně sledovaly svou kořist. Druidi mohou povolávat všechny tyto prvotní síly a ohýbat je ke své vlastní vůli.

Druidi nejsou vybíráni ani nabíráni, ale spíše se rodí se silou povolávat přírodu. Ta je nazývána "divočením" a projevuje se v mladých dětech jako forma šílenství. Děti začínají po nocích prchat do divočiny, nesouvisle výt nebo povolávat bestie z divočiny. Tyto děti jsou obvykle straněny nebo dokonce vyháněny od svých vlastních rodin. Ale druidové mají své vlastní způsoby, jak je najít a sebrat, trénujíce je poté ve vypouštění, ale i ovládání jejich vnitřní síly. Po letech takového výcviku si druidi získají své místo v této pradávné hierachii, organizaci, která si cení síly, mazanosti, inteligence a schopnosti manipulovat s nižšími tvory.

Kruh Orboros

Druidi jako Krueger Stormwrath, Mohsar Desertwalker a Morvahna Autumnblade vedou Kruh Orboros, který vystoupil z hraničních oblastí, aby se zapojil do bitvy proti nepřátelům, kteří plení jejich posvátná místa nebo jejichž samotná existence znesvěcuje Orbora. Jejich nepřítelem je civilizace, ale stejně tak i zhoubní draci, útočící Skorne a dokonce i Trollorod, se kterým kdysi byli spojenci.

Druidové jsou poměrně nepočetní, ale vládnou potenciálně nezměrnou silou. Během století tito mystici shromáždili či zmanipulovali jiné, aby se přidali k jejich snažení a bojovali za ně bitvy. To zahrnuje velkou skupinu volně organizovaných válečníků a žoldáků zvaných Vlci Orboros, spolu s divokými a krvežíznivými Tharn, mohutnými kanibaly, kteří uctívají Požírače Červa a kteří mohou proměňovat své těla do podoby dokonalých predátorů.

Mnoho velkých tvorů divočiny je připraveno přijít na zavolání druidů a jejich spojenců, včetně divokých warpovlků, ochranných, ale zuřivých kozlům podobných satyrů, rozzuřených goraxů, dvouhlavých argusů a mnohých dalších. Někteří druidi, jako Baldur Stonecleaver, se specializují na ovládání pradávných rituálů, které jim umožňují oživit kameno-dřevěné konstrukty. Tyto obrovské sochy jsou utvářeny dlátem, sekerou a druidskou silou, aby se staly tyčícími se válečnými zbraněmi, v mnoha ohledech srovnatelnými s warjacky vytvářenými armádami "civilizovaných" národů.

Běžná sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.