Legie Věčnozkázy

Zatímco Legie samotná je jen pár let stará, srdcem této neuvěřitelně nebezpečné organizace je drak Everblight, Věčnozkáza, pradávné stvoření zrozené z linie Lorda Toruka, Otce draků. Věčnozkáza sám sebe dlouho považoval za nejchytřejšího a nejvynalézavějšího z draků, kteří byli zplozeni Torukem před tisíci let. Věčnozkáza žil stranou od svých druhů, tajně spřádaje plány a ukazuje výjimečnou kontrolu nad svou vlastní zkázou.

Všichni draci jsou kletbou pro své okolí, vyzařujíce pokřivující a ničící energii, která vyvolává podivný růst v živých bytostech a může pošpinit dokonce i zemi samotnou. Toto proklatí pochází z athancu, neboli kamene života, který je nepomíjejícím srdcem každého draka. Athac existuje dokonce i poté, co je drakovo mocné tělo zničeno a časem kolem sebe vytvoří tělo nové, aby nahradilo to staré. Dokonce i v dávných časech Věčnozkáza ukazoval výjimečnou kontrolu nad svou kletbou, byl schopný skrýt svou přítomnost před ostatními draky, zatímco zotročoval a proměňoval ostatní žijící bytosti nebo vytvářel děsivé zplozence, které využíval jako živoucí zbraně.

Legie Věčnozkázy

Před několika staletími zničily elfské armády Iosu Věčnozkázovo tělo. Elfové vyvrhli jeho athanc, zapečetili ho a poslali na izolovaný horský vrchol na mrazivém severu Khadoru. Po staletí tak byl Věčnozkáza uvězněn a bez těla, ovšem při vědomí a neustále připravující své plány.

Tak tomu bylo do doby, než před několika lety nalákal Věčnozkáza ke svému vězení ogruna jménem Thagrosh a donutil tohoto tvora zničit jeho zapečetění. Spíše než aby znovu vytvářel své dračí tělo, spojil Věčnozkáza svůj athanc s Thagroshem, způsobuje, že ogrunovo tělo zmutovalo a změnilo se do nové monstrózní formy. Skrze Thagroshe následně Věčnozkáza získal kontrolu nad Nyss, zimními elfy obývající mrznoucí severní region. Zkušení vládci čepelí a luků z nysských kmenů brzy začali sloužit jako skvělí pěší vojáci pro Věčnozkázovu nově vytvořenou Legii. Strašliví zhoubní ogruni z nedalekých hor byli rovněž brzy zapojeni do sil této armády, přinášeje s sebou pro účely Legie svou sílu a šílenou divokost.

Věčnozkáza se rozhodl pro strašlivý plán, ve kterém mnohokrát rozdělil svůj athanc a vložil jeho odštěpky do svých vybraných generálů. Ti se poté stali válečnými vůdci, kteří vedli v drakově jméně Legii Věčnozkázy. Jsou armádou, která zahrnuje stále narůstající síly hadovitých dračích zplozenců, vytvořených z prokleté krve válečných vůdců. Každý z těchto vůdců je navíc telepaticky spojen Věčnozkázou, což dává armádě děsivou jednotu v jejím postupu a výjimečnou schopnost koordinovat její akce.

Věčnozkáza ví, že je jeho existence v ohrožení, neboť ostatní draci touží po tom jej pozřít, aby přidali ke své síle tu jeho. A tak musí jednat rychle a postupovat proti těm, kteří by jej mohli zastavit. Prvním mezi těmito nepřáteli je Kruh Orboros, první skupina, která si všimla hrozby představované Věčnozkázou a jeho prokletou armádou. Jakýkoli tvor, který se postaví do jeho cesty, bude pozřen, pohlcen anebo rozdrcen. Věčnozkázovou jedinou nadějí pro přežití po delší dobu je stát se co nejsilnějším za co nejkratší možnou dobu. A přitom jen málo hledí na ničení a krveprolití rozpoutávané jeho válečnými vůdci v honbě za jeho cílem.

Běžná sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.