Skorne

Po většinu historie Immorenu nekonečná plocha písku a větru a strašlivě hluboká propast oddělovaly západ od východu. Až v nedávné době se síly z obou stran rozděleného kontinentu střetly v krvavém následku snů Říše Skorne o dobývání. Skorne je jak národem, tak lidem, vzešlým z řady kočovných kmenů, které vládly tvrdému a neodpouštějícímu prostředí východního Immorenu. Naučily se přežít a dokonce i prosperovat navzdory krutostem své neúprosné země a jejich civilizace je ukovala v jedinečné bojovníky s pragmatickým pohrdáním bolestí a smrtí. Válečníci až do morku kostí, používají Skorne temné umění zvané mortitheurgie, aby donutili svá těla jít až za přirozené hranice a bojovat i po smrti. A dokonce, i když si je vezme smrt, jsou jejich duše přechovávány v posvátných kamenech, které oživují strážce předků, kráčející sochy dychtivé po zapojení se do bitvy.

Byl to velký, ale tyranský lidský vůdce, vyhnaný král Cygnaru Vinter Raelthorne IV., který jako první překročil velkou trhlinu a nasměroval Skorne na jejich současnou cestu. Vinter narazil na Skorne jen náhodou poté, co přežil přechod pustiny mezi Cygnarem a východem a nakonec si je podrobil pod svou vládu. Prostřednictvím meče se stal Dobyvatelem Skorne, shromažďuje armády válečníků obdivujících jeho nezlomnou rozhodnost. Říše Skorne se zrodila ve chvíli, kdy spojil tyto kočovné kmeny a rody pod jediným praporcem. Vinter pak zahrnul svou novou armádu příběhy o bohatých zemích, které čekají na dobytí na západě.

Skorne

Skorne jsou hrdým lidem, který přijal své sjednocení svým vlastním způsobem, veden velkými válečnými vůdci jako Makeda, domina rodu Balaash. Nyní, když vědí o západě, zasvětili své armády praetorianů, cataphractů, venatorů a paingiverů dobývání. Jejich mistrné zvládání krutých podmínek jim umožnilo usadit se na východních okrajích Železných království, které lidstvo považovalo za nevhodné pro život. Z těchto osad a pevností jsou schopni napadat západní národy, zatímco srdce jejich říše zůstává v bezpečí na vzdáleném východě.

Armády Skorne zahrnují množství velkých bestií, které jimi byly chyceny a zotročeny. Jako část jejich podmanění si svého nepřátelského prostředí, paingiveři zvaní páni bestií seřadili mnohé hrozivé tvory bičem a ostruhami do řady. Mezi ně patří druhy primitivních divochů zvaných kyklopové, jednoocí surovci, kteří se tyčí jak nad Skorne, tak lidmi, ale kteří mohou být vycvičeni k nošení zbroje, ovládání zbraní a pochodu po boku bojovníků Skorne. Jsou zde také plazům podobní bazilišci, kteří mohou tavit maso i kov vlnami energie sálající z jejich očí, nebo čtyřrucí titáni, dvounozí tlustokožci, kteří mohou být v bitvě vyprovokováni k zuřivosti. Každý z těchto zotročených tvorů je upomínkou jejich západním nepřátelům, že je čeká porobení, pokud se Skorne podaří naplnit jejich plány na dobývání.

Běžná sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.