Trollorod

Trollorod představuje velkou alianci mezi celou škálou původně roztříštěných a nesourodých kmenových komunit. Ty byly donuceny spojit se dohromady, aby vůbec přežily tváří v tvář rychle eskalujícím lidským válkám. Trollorodské kmeny, zvoucí se krielové, mají hluboké kořeny v západním Immorenu, kde si vystavěly domovy v několika oblastech divočiny, na které lidské národy nahlížely s malým zájmem. Trollorod ale není v lidských městech nějak neznámý, neboť množství tohoto robustního a tvrdého společenství pracuje a žije vedle lidstva – byť většina zůstává v divočině, ostražitá před lidmi po dlouhé historii častých střetů, porušených slibů a vzájemných krveprolití.

Nedávné války mezi lidskými národy Khadoru a Cygnaru měly zvláště ničivý vliv na velké množství členů Trollorodu, kteří kdysi žili v hustém Thornwoodském lese. Díky umístění lesa se tito krielové ocitli přímo uprostřed hraničních bojů mezi dvěma nesmiřitelnými a hořkými soupeřícími národy. Co bylo ještě horší, do zmatku vstoupili i cryxské zrůdnosti, pohlcující padlé mrtvé, aby rozmnožily své počty. Trollorod vzhlédl k jednomu ze svých velkých vůdců, náčelníkovi Madraku Ironhidovi, aby je spojil a zachránil jejich rasu. Madrak neochotně pozvedl prokletou zbraň poslední naděje, pradávnou sekeru jménem Rathrok, neboli "Ukončovač světa", v naději, že její moc zachrání jeho lid a jeho způsob života.

Trollorod

Od tohoto rozhodnutí byl Trollorod zapleten v řadě zoufalých střetnutí. Vyhnáni z Thornwoodu, nenacházeli bezpečí nikde, kam docestovali a museli tak pokračovat v hledání jejich opravdového domova. Bojují za své družky a mladé a za zachování jejich společnosti proti nekončící řadě hrůz a překážek. Ovšem každá výzva jen posílí jejich rozhodnutí a povzbudí válečnického ducha, který přetrvává v samotné krvi a kostech tohoto statečného lidu. Odmítají se zlomit pod tlakem a bojují zuby nehty za své právo na lepší život. Množství velkých vůdců a hrdinů povstalo z rozptýlených krielů, jak Madrak Ironhide přitahoval podporovatele dokonce až z Scarsfellského lesa na severu Khadoru a z Gnarlů západního Cygnaru.

Trollorod ale není ve svých bojích osamocen. Jeho rod dokáže už dlouhou dobu do boje povolávat čistokrevné trolly. Tato velká stvoření jsou lidstvem považována za monstra, ale i tak poslouchají rozkazy trollorodských válečných vůdců. Osobnosti jako Madrak a jeho největší spojenec a rival, šaman Hoarluk Doomshaper, se mohou napojit do myslí těchto čistokrevných trollů a povolat je k boji. Tito tvorové mají sílu a regenerační schopnosti děděné až od matky-bohyně Dhunii, a tak mohou snést taková zranění, která by jiné tvory zničila. Výměnou za tuto životaschopnost jsou čistokrevní trollové pronásledováni nekončícím hladem. Tato potřeba krmění činí trolly jen obtížně kontrolovatelnými, ale zároveň i strašlivě nebezpečnými protivníky.

Společně se svými trollími spojenci jsou trollorodští váleční vůdci a šampióni připraveni postavit se jakékoli armádě, které se odváží je ohrozit.

Běžná sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.