Armageddonská Ocelová Legie

Voják Armageddonské Ocelové LegieOcelová Legie bojuje v několika bojových zónách po celém Armageddonu, shromažďuje svou opancéřovanou moc v ohromných liniích střeleckých sil. Většina vojáků je poslána, aby bránila úly, ve kterých sama vyrůstala a byla trénována, což nejenže dává vojákům výhodu výborné znalosti bojiště, ale také zvyšuje jejich obětavost a rozhodnost. Následkem toho jsou mnohé kompanie přiděleny do Tempestory, stejně tak jako do úlů Infernus a Archeron. Ocelová Legie utrpěla hrůzné ztráty v obraně svého domovského světa, ale pod vedením komisaře Yarricka samotného bude bojovat do posledního muže. 

 

Šestihodinová rebelie

Regimenty z Armageddonu sloužily ve válkách po celém Impériu. Následující případ je ukázkou toho, jak přítomnost jediné Ocelové Legie znamenala rozhodující rozdíl ve výsledku války.

V roce M36.776 byla 16. Armageddonská Ocelová Legie na planetě Cassell. Byla zde umístěna po své účasti v bojích Lorthanského tažení, během kterého byla součástí 3. armády imperiální gardy generála Belova a sloužila zde s vyznamenáním.

Cassel byl zemědělským světem, který byl v té době ovládán následníky místního imperiálního kultu známého jako Cesta Císařova těla. Vůdce kultu, nejvyšší pontifex Skalin, byl už dlouho znám svými excentrickými úhly pohledu, ale do této doby byl pro Impérium loajálním a důvěryhodným guvernérem Cassellu. Znepokojivé zprávy, které obsahovaly zvěsti o tom, že nejvyšší pontifex začíná stále více veřejně vystupovat s tvrzením, že kult, kterému vládne, je jediným pravým kultem Císaře a zbytek Impéria by si měl tuto skutečnost uvědomit.

Neochotný konat bez pádných důkazů, dal Kleist 16. do bojové pohotovosti a vyžádal si od Administrata povolení vyšetřit zvěsti, které obdržel. Nicméně než však mohl takovéto povolení obdržet, obrátil se pontifex s žádostí na lid Cassellu, aby se k němu přidal na křížové výpravě, která měla přinést Cestu Císařova těla všem lidem Impéria. Pravověrné armády přemohou nejvyšší lordy Terry a povedou Impérium zpět ke světlu... vše pod dobrou vládou nejvyššího pontifexe, samozřejmě.

Kleist konal okamžitě. Naštěstí pro něj měl Cassell jen jedno větší město, bez fantazie pojmenované Port Cassell. Většina obyvatelstva žila v rozptýlených farmářských komunitách po povrchu celé planety a Kleist věděl, že pokud bude konat rychle, může přemoci tuto rebelii dříve, než dostane šanci propuknout. Méně než hodinu po pontifexově prohlášení vyrazily z tábora 16. Ocelové Legie nacházejícího se těsně vedle Port Cassel opancéřovaná vozidla Chimera.

Kolona, pod Kleistovým osobním vedením, dosáhla hlavních bran Port Cassel, kde bylo hned jasné, že se pontifexovi následníci prakticky vůbec nepřipravili na ozbrojený útok. Brány byly jen slabě drženy členy pontifexovy osobní stráže, jejichž laserové pušky a těžké stubbery měly jen minimální účinek proti pancéřovým plátům Chimer Ocelové Legie. Ignorující nesouvislou palbu obránců, přikázal Kleist jedné z Chimer, aby prorazila skrz městskou bránu, a pak on a zbytek kolony projeli do města.

Poté co nechal jednu četu, aby zabezpečila bránu, rozdělil Kleist zbytek svých sil do dvou kolon. Menší z nich, skládající se ze 3. kompanie, vyrazila směrem k hvězdnému přístavu a hlavnímu komunikačnímu centru Port Cassell. V té době se už městem rozšířila zpráva, že je napadeno, a 3. kompanie se setkala s rozhodnějším odporem, než tomu bylo u hlavní brány města. Nicméně i teď měli obránci jen velmi málo těžkých zbraní, se kterými by mohli čelit Chimerám Ocelové Legie a, po krátké ale kruté přestřelce, bylo komunikační centrum dobyto.

Mezitím Kleist a zbytek jeho kolony směřovali směrem ke Kněžskému paláci nejvyššího pontifexe. Palác byl chráněn množstvím vojákům pontifexovy osobní stráže, spolu s jediným pancéřovým vozidlem osobní stráže, pradávným Lemanem Russem darovaným Cassellu před mnoha staletími. Posádka Leman Russe se právě zoufale pokoušela nastartovat starý motor tanku, když k paláci dorazil Kleist. Vedoucí z čela, Kleistova Chimera napadla Leman Russ, neškodně střílela ze svého multi-laseru do silného předního pancíře tanku. Nicméně tato střelba vyrušila posádku tanku a dala Kleistovi dost času, aby se dostal za opancéřovaného behemota. Jakmile Chimera zabrzdila, lascannonový tým vezený v přepravní části otevřel vrchní poklop a vystřelil do zadního tenčího pancíře Lemana Russe. Výstřel prorazil skrz zadní část tanku a zasáhl jeho munici. S obrovskou explozí Leman Russ vybuchl. Vržen ve zmatek zničením tanku, zbytek pontifexovy stráže už se zmohl jen na malý odpor pro vojáky Kleistových sil. Během méně než dvou hodin byl pontifexův palác zcela v rukou 16. Ocelové Legie a pontifex samotný byl zadržen, když se pokoušel uniknout v malém člunu z palácového doku. Z dobytého komunikačního centra byly odeslány tyto novinky a, méně než šest hodin poté co vypukla, byla Casselská rebelie u konce.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.