Armageddonští lovci orků

Lovec OrkůNechvalně známí Armageddonští Lovci Orků neustále bojují proti orčímu zamoření už od okamžiku, kdy tito cizáci poprvé přistáli na Armageddonu. Specializující se na boj v džunglích, jsou Lovci Orků usídleni na základně Cerbera a bojují hluboko v rovníkových džunglích mezi Armagedddon Prime a Armageddon Secundus. Nedávno byly jejich síly významně posíleny třemi regimenty Catachanských Pralesních Válečníků. Poslední zprávy ukazují na intenzivní rivalitu mezi těmito dvěma frakcemi, ale jak se divocí orkové valí z hor a hluboké džungle, potřebují Lovci Orků veškerou pomoc, kterou jim imperiální garda může dát.

Vojáci regimentů Lovců Orků jsou divokými bojovníky a ve své krátké historii si už pro sebe získali hrůzunahánějící reputaci. Jejich jednotky operují po mnoho týdnů v izolaci v džungli a často se vracejí na základnu Cerbera s odpornými trofejemi vzatými zelenokožcům, které pobili. Tyto trofeje si na sebe často berou podobu náhrdelníků z orčích zubů a lebek, stejně tak jako mnohem světštějších věcí jako jsou vyryté piktogramy nebo stikkbombz. Navíc ke svému běžnému vybavení také každý Lovec Orků nosí svůj "skalpovač", obrovskou mačetě podobnou zbraň, která může být použita k pobíjení orků jedinou ranou. Jejich divoký zjev a drsné způsoby vedly k tomu, že je na Orčí Lovce pohlíženo jako na něco jen o trochu lepšího, než jsou orci, které loví, a tito bojovníci si už získali nepřátelství mnohých regimentů umístěných na Armageddonu.

Lovec OrkůV letech následujících porážku orčího válečného lorda Ghazghkulla Thraky zahájil svět Armageddon dlouhý proces znovuvýstavby svých roztříštěných úlů a opevnění. Orčí armáda byla zničena, ale díky na sporách založenému reprodukčnímu systému orčí rasy zamoření zelenokožců pokračovalo v sužování imperiálních sil. V odpovědi na to hlava vládnoucí vojenské rady Armageddonu, generál Kurov, vedl několik xenocidních tažení, aby zničil tato zamoření v rovníkových džunglích Armageddonu a na ledovém světě Chosin. Síly nasazené v těchto bitvách utrpěly extrémně vysoké ztráty a mnohé z jednotek byly redukovány na méně než desetinu své operační síly. Spíše než aby rozptýlil tyto vojáky mezi ostatní regimenty, rozhodl se generál Kurov spojit cenné zkušenosti, které přeživší získali a zformoval je do množství specializovaných orky lovících regimentů. Vojáci z tuctů rozdílných planet s téměř žádnou společnou kulturou se nyní sjednotili do specializovaných vyhlazovacích regimentů.

Hlavní oblastí operací těchto jednotek se staly hlubiny džunglí Armageddonu, kde orkové pokračovali v prudkém zvyšování svých počtů a to i navzdory pravidelnému vyhlazování. Tito divocí orkové se ukázali být extrémně přizpůsobiví k boji v pralesním prostředí a jen obtížně donutitelní k rozhodující bitvě. Regimenty Lovců Orků proto vybudovaly ve středu džungle základnu Cerbera, což jim poskytlo vysunutou výchozí oblast a rozsáhlé tréninkové prostředí. Parné vedro a brutální tréninkový režim brzy přinesly základně přezdívku Pekelné město.

Výcvik Lovců Orků obsahuje rozsáhlou sadu nových technik k naučení a zvládnutí, jako jsou demolice, úniky a útěky, přežití a výzvědná práce. Od vycvičených vojáků Orčích Lovů se vždy očekávalo, že se stanou experty na všechny zbraně a taktiky používané při lovech orků a v bojích v džungli. Gardisté, kteří přežili trénink, byli odměněni odznakem Lovců Orků, malým kovovým cvočkem s emblémem orčí lebky. Ten se stal regimentálním symbolem a zdrojem jeho neoficiálního jména, Sběračů Lebek.


Lovec čarodějnicOhňočistící týmy Lovců Orků

Lovců Orků z Armageddonu vyvinuli od Druhé války o Armageddon mnoho různých taktik ve snaze vyčistit džungle Armageddonu Secundus od četných divokých orků, kteří zamořovali region. Byly vynalezeny a otestovány smrtící toxiny, stejně tak byla navržena i řada pastí, které měly vyřadit tolik orků, jak jen to bylo možné. Hlavní část Lovců Orků nicméně pokračovala ve válce proti primitivnímu nepříteli, ale byly to elitní ohňočistící týmy, jednotky nejzkušenějších válečníků regimentu, které byly zoceleny roky bojů v džungli. Ozbrojení plamenometnými zbraněmi, mohou vyčišťovat rozsáhlé oblasti džungle od veškerého orčího zamoření a v bitvě jim jejich statečnost dává významnou výhodu nad orky, kteří doufají, že se skryjí v hustém podrostu.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.