Asgardianští Rangeři

+++ Datum: 2388999/M41

+++ Ref: Arm/13337290/ELR

+++ Od: Kapitán vojáků zvláštního nasazení Harkavian, 1. útočná armáda Černé Gardy, úl Helsreach

+++ Pro: Generál Kurov, Armageddonská velitelská stráž, úl Infernus

+++ Re: Asgardianský průzkum Helsreach

+++ Myšlenka: Otrok Trůnu je mnohem bohatší než tisíc renegátů

Můj lorde generále,

Domnívám se, že musím znovu zdůraznit svou žádost o celou kompanii Asgardianských Rangerů, aby pomohli oddílům, které jsem vyslal k průzkumu orčích posil, které se nyní přesouvají směrem k Hemlockému kordonu. Obávám se přání milic ještě více využít mých sil nebo dokonce průzkumníků kapituly Salamandrů Adeptus Astartes, kteří, s veškerým respektem k jejich veliteli, si úplně nerozumí s povahou rozpýlené války.

Mé vlastní síly jsou vyžadovány zde, v Helsreach, kde se orčí útoky s každým výpadem stávají stále silnějšími. Už nadále nechci oslabovat mé vlastní linie. Helsreach samotný by za to mohl zaplatit. Co se týče Salamandrů, jejich odvaha a schopnost bojovat s těmi nejsilnějšími nepřáteli jsou legendárními. Nicméně si myslím, že Asgardianští Rangeři mají oproti průzkumníkům vesmírných mariňáků mnoho výhod ve svém použití v této válečné zóně.

Taktická situace za Hemlockým kordonem je značně proměnlivá, přičemž orčí rychlostní kulty a kočující válečné bandy zde lze nalézt na každém strategickém bodě. Byli jsme svědky čiré rychlosti asgardianských biologicky vylepšených jízdních zvířat, speciálně po generace chovanými technoadepty. Neuvěřitelná výdrž a houževnatost těchto zvířat, spolu s jejich vylepšenou odolností ke zranění či toxinům, může přenést Rangery přes nejhorší část nepřáteli drženého teritoria, až budou sledovat armády, držet je daleko od průzkumníků a jiných jezdců.

Mezi milicí jsou mnozí, kteří mají Asgardianské Rangery za primitivní, téměř divoké, a feudální pozadí Rangerů může jen málo změnit tento předsudek. Nicméně já ani nepředpokládám, že bude v blízké době dosaženo v Helsreach vítězství, a tak se může asgardianská schopnost zůstat v poli a žít v těch nejpustších oblastech ukázat jako nedocenitelná. Mariňáčtí průzkumnící na motorkách mohou být omezováni potřebou paliva, ovšem zdroje jsou v Popelavých pustinách jen velmi vzácné, stejně tak budou mariňáci ztrácet v situacích, kdy je utajení důležitější než schopnost v boji. Navíc k tomu jsou oblast severně od Helsreach a okolí nejbližšího orkského výsadkového prostoru velmi srovnatelné s terénem na domovském světě Rangerů, což zajišťuje celé kompanii jistou souzněnost s jejím okolím, kterou tolik z našich sil zde postrádá.

Nepřeji si jakkoliv napadat schopnosti Adeptus Astartes. Modlím se k Císaře, aby se mohla byť jen jedna jednotka těchto válečníka přidat k nám zde v obraně Helsreach, protože oni samotní mohou změnit vývoj bitvy. Ale pro povinnost sledovat a zaznamenávat orčí síly za Hemlockým kordonem jsou Asgardianští Rangeři jasnou volbou. Žádná další armáda v oblasti nemá jejich schopnosti a znalosti průzkumu v nepřátelském teritoriu. Mohu vás ujistit, že bude podniknuto vše, aby bylo zabráněno tomu, aby se Rangeři byli nuceni zapojit do přímé bitvy a těch pár jednotek, které mám v poli za kordonem, bude připraveno reagovat na jakýkoli neočekávaný pohyb orků, kteří by snad chtěli Rangery začít lovit.

Váš věrný služebník,

kapitán Harkavian

 

Asgardianští Rangeři na Armageddonu

Ačkoli malí počtem, Rangeři Asgardu nyní poskytují velké množství informací o přesunech sil orků. Navzdory jejich relativně nedávnému objevení na Armageddonu, mnohé taktické katastrofy byly odvráceny právě díky bdělosti těchto všestranných oddílů. Pod vedením generála Odwina jsou tyto na jízdě založené regimenty rozptýleny po celém Armageddon Secundus. Je vzácností, že jsou tyto jednotky dokonce nasazovány do bojů ve frontové linii, ale veškeré zprávy toho se týkají zatím naznačují že Asgardianští Rangeři jsou divocí a schopní bojovníci a jejich biologicky vylepšení oři jsou stejně tak zuřiví jako jejich pánové.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.