Bitva na Tyrokských planinách

Bitva na Tyrokských planinách byla počátkem Třinácté černé křížové výpravy Abaddona Ničitele a odehrála se na Tyrokské planině imperiálního pevnostního světa Cadia v roce 999.M41. Bitva byla Abaddonovým pokusem o zahájení jeho dobytí Cadianské brány zabitím celého nejvyššího velení Cadie jediným úderem skrz zradu. Jeho plán byl překažen plukovníkem Ursakarem E. Creedem a 8. cadianským regimentem imperiální gardy. Po této bitvě byl plukovník Creed povýšen do hodnosti nového lorda kastelána Cadie a během následujících strašlivých bitev Třinácté černé křížové výpravy se ukázal jako výjimečný stratég.

Bitva byla zahájena, když Volscanští Katafrakti, regiment imperiální gardy považovaný za loajální k Impériu, ale v tajnosti se paktující s Abaddonem a silami Chaosu, porušil řady během velké vojenské přehlídky a zahájil masakr stovek jiných vojáků imperiální gardy nacházejících se poblíž. Pravý rozsah jejich zrady se ukázal, když zaútočili na lorda kastelána Marus Porelska sedícího v cadianském super-těžkém stroji Leviathanu a zabili jej i většinu nejvyššího cadianského velení. Porelska byl přitom na místě přítomen, aby mu shromáždění vojáci imperiální gardy masivně zasalutovali, než se vypraví bránit Cadianskou bránu před Abaddonovým očekávaným útokem.

Byl to právě Ursakar E. Creed, taktéž se nacházející na Tyroku se svým 8. cadianským regimentem, kdo sjednotil do zmatku vržené loajální síly a okamžitě vedl protiútok na zrádce. 8. cadianský pak stál v čele postupu několika regimentů imperiální gardy. Bitva zuřila dlouho. Brzy se do ní zapojili obrovití titáni Adeptus Mechanicus, aby podpořili Cadiance v jejich protiútoku. Právě jejich pdopora byla v zásadní v prolomení štítů Volscanských Leviathanů, což umožnilo loajalistickým vojákům zaútočit přímo do středu nepřátelského velení. Kdyby přitom štíty nebyly prolomeny, byli by loajální vojáci pobyti obrovskými kanóny těchto jako budova velkých strojů. Místo toho byli schopni se jejich zbraním vyhnout a nalodit se do nich, a tak prakticky useknout hlavu bestie.

Protože plukovník Creed zareagoval tak bleskově, bylo zabráněno strašlivé porážce. Místo toho Impérium získalo vítězství, které mu umožnilo zabránit dezorganizaci jeho sil a jejich porážce hned na počátku Abaddonova pokusu o dobytí Cadianské brány. Díky jeho rychlému myšlení a zjevným velitelským schopnostem byl plukovník Ursakar E. Creed jmenován novým lordem kastelánem Cadie, ačkoli si i nadále udržel vedení 8. cadianského regimentu.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.