Harakonští Váleční Sokolové

"Harakonari an tellika regala!"

- bitevní pokřik Harakonských Válečných Sokolů v Konndaru, převažujícím dialektu Harakonu.

 

Harakonští Váleční Sokolové jsou elitními výsadkovými vojáky imperiální gardy pocházející z úlového světa Harakon. Harakonští Váleční Sokolové jsou předurčeni svým domovským prostředím k tomu, aby s pomocí svých grav-chutů excelovali ve výsadcích do bitevních zón z orbity. Jejich styl boje se rovněž projevuje ve větší míře používání elitních úderných jednotek a taktik malých jednotek oproti masovým přístupům používaným standardními řadovými regimenty imperiální gardy.

Historie regimentu

Imperiální úlový svět Harakon je nízkogravitační planetou s neskutečně vysokými úlovými městy, jejichž vrcholky stoupají až do vyšších sfér atmosféry. Harakoni používají grav-kluzáků k lovu parowyrmů v horských údolích pod svými úly. To je činí nebojácnými z vysokých výšek a přirozenými experty na posuzování vzdušných proudů. Jejich zvláštní schopnosti našly uplatnění v řadách imperiální gardy, kde regimenty verbované z Harakoni složí jako elitní letecké výsadkové jednotky.

Jejich po generace trvající adaptace na nepřátelské úrovně gravitace dává Harakonským Válečným Sokolům skvělé predispozice k excelenci v použití grav-chutů k seskoku do bitevních zón přímo z orbity. Tento styl boje také vede k vyššímu množství úderných jednotek v jejich řadách a využívání taktiky menších oddílů - tak odlišné od těch u standardních liniových vojáků řady ostatních regimentů imperiální gardy.  Mnozí z imperiálních generálů a vojevůdců vděčí za své vavříny a ocenění statečnosti a zkušenostem elitních regimentů Harakonských Válečných Sokolů.

Harakonský Válečný Sokol

Lid Harakonu mluví velmi odlišným dialektem nízkého gothicu, známým jako Konndar, který má zvláštní zvukové prostředky, a který je nositelem řady poznámek a vtípků, které si mezi sebou harakonští vojáci předávají, zatímco cizinci na ně jen neznale hledí.

Významné kampaně

Očištění sub-sektoru Contqual (812.M41) - obyvatelé sub-sektoru Contqual žili dekadentními a bezstarostnými životy ve víře, že stvořili ráj očištěný od ohyzdností, na které lze narazit ve většině Impéria. Jak jen přesně mohou imperiální učenci určit, poskvrna sub-sektoru Contqual začala ke konci roku 812.M41, když se nejvyšší guvernér Contqualu stal snadnou kořistí korupce chaosáckého boha rozkoše, Slaaneshe. Ze dvora nejvyššího guvernéra se pak nákaza rychle šířila a během jediného měsíce se celý sektor nadýmal chaosáckou korupcí. Úkolem očistit tuto heretickou nákazu, v tažení známém jako Očista sub-sektoru Contqual, byl pověřen klan Raukaan kapituly vesmírných mariňáků Železných Rukou, který nenáviděl Chaos ve všech jeho možných podobách. Železné Ruce byly dále posíleny podporou imperiálního námořnictva, bitevní skupinou Legio Astorum a několika regimenty imperiální gardy, mezi nimiž byly i dva prapory 32. Harakonských Válečných Sokolů. Železné Ruce brzy odhalily, že srdcem korupce je průmyslový svět Shardenus, z jehož úlového města Shardenus Prime sloužícího jako hlavní město se tato rakovina šířila. Úkol očistit Shardenus připadl lordu klanovému veliteli Arvenu Rauthovi a jeho Železným Rukám. Předvoj útoku na Shardenus Prime byl potom veden Harakonskými Válečnými Sokoly. Ti byli poctěni právem prvního útoku, přenesením boje k heretickému nepříteli. Tyto elitní jednotky měly pomocí grav-chutů provést výsadek ze svých útočných leteckých transportérů Valkyrie za zdi úlového města, prorazit je a vytvořit průlom pro ostatní regimenty imperiální gardy přiřazené k útoku skrze něj. Takový úkol byl extrémně nebezpečný a bylo jasné, že se z něj mnoho Harakonských Válečných Sokolů nevrátí. Ale jako zocelení veteráni, elita mezi regimenty imperiální gardy, byla důvěra velitele imperiálních sil vložena do správných rukou. Těžce zkoušení Váleční Sokolové bránili části zdí, které se jim podařilo získat, přestože byly jejich pozice nevyhnutelně zmenšovány nekonečnými vlnami heretiků. Hlavní imperiální útok na Shardenus Prime, pro vší svou rychlost a troufalost, skončil obrovských krveprolitím. Navzdory obrovským ztrátám utrpěným při svém útoku, byli Harakonští Váleční Sokolové vyznamenáni za svou odvahu a neústupnost tváří v tvář drtivé převaze.

Pád Medusy V (999.M41) - Pád Medusy V byl mnohostranným válečným konfliktem bojovaným na imperiálním těžařském světě Medusa V v Segmentum Ultima, který byl v roce 999.M41 pohlcen masivní warpovou bouří. Imperiální vojenské síly byly naštěstí schopny evakuovat celou přeživší lidskou populaci planety ještě předtím, než byla pohlcena warpem. Před dokončením evakuace se svět stal centrem obrovského vojenského konfliktu mezi osmi hlavními silami Galaxie, z nichž každá ze svých důvodů bojovala o kontrolu nad planetou. 31. Harakonští Váleční Sokolové, známí jako Pekelní Skokani, bojovali v řadách masivního útoku imperiální gardy na Medusu V ve chvílích, kdy se planeta potácela na pokraji totálního zničení. Vyskakujíce do své vymezené výsadkové zóny pomocí grav-chutů, zaujali Pekelní Skokani obranné pozice na vymezených postech po celé planetě. Co bylo imperiálním silám neznámé, byl skutečnost, že Říše Tau vystavěla řetěz vědeckých zařízení po celé planetě, které usilovaly o prolomení tajemství cestování warpem. 31. Harakonští Váleční Sokolové vybojovali řadu bitev s loveckými kádry ohnivé kasty Tau a jejich přínos byl zásadní v narušení výzkumu Tau, hrající zásadní roli v nevyhnutelném imperiálním vítězství.

Regimentální bojová doktrína

Většina regimentů imperiální gardy je rekrutována ke službě základní těžké pěchoty. Ale některé světy, s ohledem na jejich zvláštní kulturní či přírodní podmínky, dávají Impériu specializovanější a elitnější regimenty. Mezi takové skupiny v imperiální gardě mohou být počítání i Harakonští Váleční Sokolové, kteří slouží jako vysoce mobilní, elitní výsadkářská pěchota vybavená pokročilými letouny a grav-chuty, které využívá k útokům hluboko za nepřátelské linie. Harakonští Váleční Sokolové patří mezi ty nejlepší regimenty rychlé reakce u těžké pěchoty, kterou může imperiální garda nasadit. Harakonským Válečným Sokolům je poskytována vysoce kvalitní zbroj a zbraně a oni sami jsou velmi dobře vycvičeni na požadavky, které na ně klade mistrovství ve využívání leteckých útoků s použitím grav-chutů a útočného leteckého transportu Valkyrie a podpory bitevníků Vulture. Vojáci z Harakonu také využívají neobvykle velké množství elitních kompanií úderných jednotek a skupin speciálních zbraní.

Když provádějí bojový výsadek, preferují Harakonští Váleční Sokolové hromadné vysazení na svůj primární cíl, aby mohli rozsévat zkázu a zmatek mezi nepřáteli hned po svém náhlém objevení se za nepřátelskými liniemi. Kvůli svému důrazu na mobilitu Harakonští Váleční Sokolové nepoužívají žádná ze standardních pancéřovaných vozidel imperiální gardy - ať už jde o tank Leman Russ nebo pěchotní transportér Chimera. Výsledkem toho je, že jsou harakonští vojáci schopni rychle přemoci nepřítele a získat svůj cíl, ale zároveň musí být brzy posíleni jinými imperiálními silami využívajícími těžší výzbroj a pancéřované jednotky, neboť sami Váleční Sokolové nejsou schopni svůj cíl dlouhodobě udržet proti soustředěnému nepřátelskému odporu.

Během velkých tažení jako jsou obléhání planet, harakonská válečná taktika upřednostňuje útoky udeř-a-uteč a specializuje se na přepady, při kterých může být palebná síla koncentrována na oslabení nepřítele, aby pak zmizeli s cílem zopakovat přepad někde jinde. V menších střetech, jako jsou přímé útoky na daný cíl, jsou harakonští schopni provádět rychlé výpady a udržovat svou bitevní kapacitu i po několik týdnů i bez účinného zásobování.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.