Ledoví Válečníci Valhally

Utvářeni z mrazivého a pustého domovského světa, Ledoví Válečníci Valhally mají dlouhou a slavnou historii vítězství proti orkům a dalším nepřátelům Impéria. Slavní jako jeden z nejodolnějších regimentů imperiální gardy, tito zasmušilí a houževnatí bojovníci nikdy neustupují a nikdy se nevzdávají.

 

Valhalla

Planeta Valhalla byla kdysi teplým rájem lesů a širokých úrodných plání. Neexistuje záznam o jejím osídlení, ale legendy vypráví o světě zralém pro kolonizaci a rozvoj. Jeho obyvatelstvo se rozšiřovalo po povrchu a prosperovalo. Hlavní masy země byly rozmístěny víceméně rovnoměrně, jedna byla na severním pólu a druhá na jižním. Rovníkovým oblastem samotným pak dominovaly ohromné teplé oceány jedenáct tisíc mil široké.

Zhruba před deseti tisíci lety byla Valhalla zasažena kometou neuvěřitelné velikosti a váhy. Planetární obranné lasery do ní posílaly jeden zásah za druhým. Nepovedlo se jim ale nic jiného, než odtrhnout několik menších kusů toho, co se ukázalo jako prakticky pevné železo. Míli široký úlomek zasáhl severní kontinent a způsobil ohromná zemětřesení a destrukci, ale hlavní část komety dopadla do moře.

Zprvu zmatek a zmar činily obtížným odhadnout plný efekt nárazu. Vařící se moře, mraky páry a oblaka prachu zakryla světlo. Teploty se na celé planetě změnily na mrazivé. A co bylo ještě závažnější, zásah vyrval planetu z její orbity. Po deset let se Valhalla pohybovala excentricky, než se konečně usadila na oběžné dráze nějakých patnáct milionů mil dále od svého slunce. V té době už ale byla planeta poněkud odlišným místem.

 

Ledový svět

Valhalla se stala mrazivým světem ledu. Přeživší katastrofy byli nuceni posouvat se stále dále a dále směrem k rovníkovým oceánům, když ledovce postupně zaplavily polární kontinent. Nakonec zde nebyla žádná zbývající země a oni byli donuceni žít na ledu samotném. Ačkoli bylo zničeno 99% procent života, lidé stále bojovali, stavěli svá města hluboko v ledu, pod ledovci a nad mrazivými oceány. Tu trochu života, která přežila, opatrně kultivovali, pěstovali výživné mechy a řasy v kádích zahřívaných termálními kotli.

Osud udělil světu krutý zásah, ale ještě s Valhallou neskončil. Jakmile se zdálo, že hrozba vyhladovění ustupuje, objevil se další a ještě nebezpečnější nepřítel. Orci přišli po tisících, jejich poškozená vesmírná flotila byla nesená větry warpu k ledovému světu. Poté co našli jen velmi málo, co by mohlo uspokojit jejich nenáročný apetit, vrhli se orci na Valhallany se zuřivostí zostřenou hladem. Byl to boj o přežití, orkové zde uvázli a jediné jídlo na celé planetě leželo uvnitř měst Valhallanů - úžasné organické kultury a obyvatelé samotní!

 

Zoufalý boj

Boje zuřily v podledovcových městech Valhallanů. Termální přístroje, které sahaly až nad led, byly pro orky snadným cílem, ale zelenokožci se místo toho nahrnuli dolů, do srdcí samotných měst. Boje zuřily v galeriích a tunelech Valhally. Obránci znali každý kousek své mrazivé domény, každou galerii a šachtu, a využívali toho při každém střetu. Jak se orci probojovali dovnitř, zjistili, že jsou neustále přepadáváni nebo nevědomě vedeni do slepých tunelů, které jsou za nimi zasypávány.

V šestém týdnu bojů dosáhli orci hlavní potravinové komnaty se stovkami kádí s výživnými mechy. Téměř polovina orků už byla zabita, ale zbytek byla tak odhodlaný, jak jen to bylo možné. vůně bublajících zelených rostlin zaplnila jejich bystré nosní dírky a oni si v očekávání olízli své šupinaté rty. Valhallani se připravili na poslední odpor. Pokud by byla komnata dobyta, během týdne by zemřeli hlady. Každý muž, žena i dítě schopní nést zbraň naplnili komnatu a galerie, které ji obklopovaly. Bitva měla rozhodnout o tom, která rasa na Valhalle přežije.

 

Poslední bitva

Orci zaútočili v ohromné mase. Válečníci zelenokožců byli šílení hladem a zdálo se, že už nejsou schopni racionálně uvažovat. Kdyby byl útok lépe naplánován, mohli uspět, ale za takového jaký byl, byli orci, byť za vysokou cenu, odraženi. Téměř polovina obránců byla zraněna nebo zabita. Orkové se stáhli a připravili na další nápor.

Druhý útok přišel ve dvou současných úderech. První byl snadno odražen, když se ukázalo, že není ničím jiným než lstí. Druhý byl zamířen proti malé komnatě, části balicí dílny na výživu, která přiléhala k hlavním produkčním kádím. Balicí dílna nakonec padla do rukou orků, její obránci zemřeli na svých místech poté, co si na orcích vybrali krutou daň.

Z jejich nově získané pozice orkové rychle přesunuli dopředu posily. Lidé zjistili, že se ocitli pod křížovou palbou a byli brzy donuceni vzdát se některých pozic v hlavní komnatě samotné. Orkové se ocitli mezi ohromnými káděmi. Byli zde šachty vyhloubené do země a naplněné zelenými řasovitými rostlinami. Vyvýšené strany šachet poskytovaly kryt jak pro útočníky, tak pro obránce. Boj ještě zintenzivněl, když orkové zaútočili kupředu, šachta po šachtě, a lidé postupně ustupovali nebo na svých místech padli.

 

Vítězství!

Po třech hodinách ztratili orkové polovinu ze svého počtu, ale odrazili Valhallany zpět proti ledové zdi. Vyhlídky obránců se zdály chmurnými, když se připravovali na další útok, rozhodnuti prodat své život za co nejvyšší cenu. Když orkové jako jeden povstali a začali řvát svůj válečný pokřik, v jeskyni vypukla obrovská exploze. Ledové sloupy se skácely a spadly do nutričních rybníčků a zem se vzedmula a rozpadla orkům pod nohama. Valhallani se vzmohli ke svému útoku a s všemocným řevem se vrhli na své nepřátele. Orkové se ve zmatku rozpadli, když hořící stroje prorazily skrz podlahu a jeskyně se zaplavila směsí řas a zeleného ichoru.

Valhallani vyhráli, protože jejich tuhý odpor dal jejich inženýrům čas vytvořit ledovou šachtu pod podlahou komnaty. V důležitém momentu jim staré rozpouštěče ledu, průmyslové stroje používané k vytváření podledovcových komnat samotných, umožnily prorazit zem a šířit mezi orky děs. Neskutečně teplé rozpouštěče, poháněné svou vlastní vysokotlakou párou, orky vyděsily. Ti, kteří nestihli utéct, byli upáleni nebo doslova rozpuštěni, a ti, kteří unikli, byli pobiti pomstychtivými Valhallany.

Ačkoli už planeta Valhalla není lidnatým a bohatým světem, jsou Valhallané slavní po celé galaxii. Poté, co zničili orky na svém vlastím světě, přidaly se regimenty Valhallanů k imperiální gardě, aby zbavily četné světy orčích nájezdníků. Valhallané vždy bojují se stejnou zasmušilou rozhodností, kterou ukázali v ledových městech svého domovského světa. V bitvě jim jejich odvaha a houževnatost získaly respekt ostatních regimentů z celého Impéria.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.