Lord velitel Solar Macharius

Lord velitel Solar MachariusNěkteří ho nazývají monstrem nebo šílencem. Vskutku, linie mezi nadšeným odhodláním a šílenou nelítostností je nejasná a pohyblivá. Je pravda, že nařídil bombardování světů, než se podrobily. Je také pravda, že mohl své může vést do spárů smrti jen kvůli věčnosti, dokud je úplně nevyčerpal. Je pravda, že někdy mohl nařídit vyvraždění celých světů, které se postavily jeho silám. Ale to o něm není vše. Při vítězství prokazoval velkodušnost a často se stávalo, že ušetřil svět, který ho zaujal svou odvahou a rozhodností. Byl to také velmi nábožensky založený člověk, řízený touhou získat větší slávu pro Císaře, ne pro sebe samého. Byl pohlcen svými touhami, prudký muž ochotný zaplatit jakoukoli cenu, kterou bylo třeba pro naplnění jeho snů o dobývání. V té době Impérium takového muže potřebovalo, protože opět stálo na prahu velikosti. Odpadlictví minulo, Smlouva z Ceres znovu spojila Zemi a Mars a Konkláve Mount Amalath byla svědkem těchto velkých slibů. A On byl mužem, který tyto velké sliby mohl naplnit, znovu rozšíšit Císařovu vládu. Byl to on, kdo vykonal znovuzrození Impéria skrz ohně bitvy, nechal ho vykřičet v nové porodní bolesti, jak míjel jeho Zlatý věk, vrchol moci lidstva. Bez něj, kdo ví, co se mohlo stát, jaké pochyby mohly být znovu zasety v srdci Impéria. Nikdo si nemůže dovolit o něm přemýšlet bez toho, aniž by byl poníženě vděčen za zázraky, které vykonal. Mnozí lidé byli považováni za blázny, když uskutečnili to, o čem mnozí svatí kázali. Solar Macharius byl takovým člověkem.

Lord velitel Solar Macharius byl bezpochyby největším z velitelů imperiální gardy všech dob. Jeho dobývání vedlo armády Impéria přes galaxii k samým okrajům mezigalaktického vesmíru. Téměř tisíc světů byl přiveden pod imperiální kontrolu během pouhých sedmi let bojů, ačkoli po jeho smrti v nově získaných teritoriích vypukla občanská válka, když Machariovi generálové začali bojovat o kořist.

Jeho jednotky ho následovaly ze světa na svět v jednom z největších lidských dobrodružství všech dob. Na okraji galaxie se Macharius připravoval k postupu dál, ale jeho armády, nikdy neporažené nepřátelem, váhaly a reptaly při vyhlídce na průzkum temnoty galaktického okraje. Machariovo dobývání skončilo. Žádný člověk nikdy nedobyl víc světů nebo nevyhrál tolik bitev, nikdo od legendárních časů samotné Velké křížové výpravy.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.