Noctanské Útočné Síly

Umístěni hlavně okolo dobytého Úlu Acheron, Noctanské Útočné Síly jsou používany pro své neuvěřitelné schopnosti infiltrace a nočních nájezdů k obtěžování obléhajících orků, kdekoli je to možné. Když bylo jasné, že Acheron padle pod orčím postupem, Plukovník Walde, velitel 29. Noctanského, přikázal třem ze svých kompanií vniknout do úlu. S úkolem vést partyzánskou válku proti orčím nájezdníkům se stateční muži těchto kompanií skrývali hluboko v labyrintu tunelů, aby unikli odhalení a organizovali lidi, kteří přežili orčí útok, v kvalitní obranu.

Plukovník Walde byl schopen udržet komunikaci s těmito kompaniemi, když každou noc jednotky dokázaly projít z podzemí, minuly orčí hlídky a položily přenosné komunikační kanály, které Walde používal ke koordinaci útoků na východní stranu Acheronu. Východní část se stala Waldovým hlavním cílem, jelikož velmi utrpěla během orčích útoků a většina jejího území byla rozbitá a zohýbaná - výborné místo pro úderné jednotky a obtížné pro řádnou orkskou obranu. Jeho nejúspěšnější akce proti Acheronu je od té doby učebnicovou operací pro ostatní noctanské důstojníky.

Voják Noctanských Útočných SilVedouc jednání kompanií uvnitř ve shodě s množstvím regimentů vně úlu, jednotky v určený čas vystoupily z podzemí a zaměřily se na známá orčí strážní místa a cesty hlídek. Ačkoli neměly Noctanské Útočné Síly adekvátní vybavení a výcvik jako slavní úderní vojáci imperiální gardy, jejich výjimečné noční vidění je dělalo srovnatelnými s elitními válečníky během jejich nočních nájezdů, a eliminace několika rozptýlených orků se neukázala být problémem. S mezerami objevujícími se v orčí linii, zkušení infiltrátoři z regimentů vně úlu se přesunuli dovnitř, umístili silné nálože na klíčových bodech navržených, aby způsobili velké ztráty hlavním silám orků umístěných na východní straně Acheronu.

Když nálože explodovaly, celá nižší východní polovina úlu Acheron vybuchla v obrovských sloupcích ohně. Ačkoliv škoda způsobená současně konstrukci Acheronu byla minimální, obavy a zmatek mezi orky uvnitř byly úplné. Celé 29., 37. a 84. Noctanské Útočné Síly se přesunuly z vyšších pozic a zahájily plnohodnotný útok na Acheron. Každý gardista z regimentů byl vyslán ne s cílem, aby získal oblast, ale na orky samotné. Jako noctanští smetli východní část Úlu, začaly orčí tlupy utíkat, neochotné čelit temným válečníkům, kteří se náhle objevili mezi mohutnými explozemi.

Skutečné počty zabitých Noctany vedly ke zjištění, že u této jediné noci to nelze úplně vypočítat, ale nejkonzervativnější odhadují počet zabitých nepřátel na tisíce. Jak se noctanští posunovali výše skrz úl, masakr se zastavil, jak se orci otočili proti útočníkům a obrana se prudce zvýšila. S vědomím, že řádná bitva favorizuje orky a ne jeho Útočné Síly, plukovník Walde přikázal svým jednotkám ustoupit z Acheronu a zanechal orky v pokusech přeskupit své roztříštěné jednotky.

Po tomto útoku provedli noctanští ještě množství dalších přepadů menší velikosti, obvykle ve spolupráci s kompaniemi, které se stále činily v podzemí. Plukovník Walde provedl mnoho plánů na znovuobsazení úlu Acheron a je jisté, že každý z těchto pokusů viděl Noctanské Útočné Síly vést úvodní útoky.

 

Noctanské Útočné Síly na Armageddonu

Tiší válečníci Noctanu jsou rozptýleni v okolí úlu Acheron a učastní se častých přepadení během temných hodin armageddonských dlouhých nocí. Noční vidění těchto válečníků je výjimečné a jejich tmavá kůže se přidává k jejich propracované kamufláži, když útočí na okrajích Acheronu. Zkušení v infiltraci, mnozí noctanští vojáci jsou rozmíštěni před hlavní armádou, umísťují výbušniny a rozsévají zmatek než se tisíce osob z temnoty vřítí mezi cizáky. Orkové jsou si těchto činností nicméně vědomi a brzy se Noctanské Útočné Síly stanou spíše kořistí než lovcem.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.