Obléhací regimenty imperiální gardy

Po sedm hrozných let plnily obléhací regimenty imperiální gardy svou těžkou povinnost, obsazovaly stovky mil zákopů a opevněných postavení, které sloužily k obklíčeni sil arcizrádce. Úspěch byl měřen v metrech získaného území a každý kousek tohoto smrtícího území byl vykoupen krví a životy mužů.

Z oficiální historie kampaně Kaiserchlect, M41.745

 

Imperiální garda je kladivem Impéria, ale někdy narazí na případ, který je pro ní příliš tvrdým oříškem na to, aby jej vyřešila jediným útokem. Když se tomu tak stane, změní se kampaň v opotřebovávací válku, ve které žádná ze stran není schopná vytvořit průlom potřebný k rozhodujícímu vítězství. Za těchto podmínek se armády začnou zakopávat, aby zajistily, že udrží území, které získaly, což vede k rychlému budování zákopových systémů a opevněných pozic, které se mohou rozpínat přes celé kontinenty od jednoho konce na druhý. V jiných případech se poražený nepřítel stáhne do nedobytné bašty či pevnosti, kterou není možné získat rychle, ale která musí být obléhána po dlouhou dobu.

To jsou případy, kdy jsou využity obléhací regimenty imperiální gardy, aby nepřítele rozložily. Od obléhacích regimentů se nečeká, že budou bojovat ve válkách, které vyžadují manévrování. Jejich úkolem je držet pozice proti útoku nepřítele, bojovat do posledního muže, pokud je to třeba, aby získaly mobilnějším a dobře vybaveným rezervním formacím čas potřebný pro protiútok. Když přijde čas na zahájení velké ofenzívy, budou to vojáci obléhacích regimentů, kteří budou v jejím čele. Jejich úkolem je prorazit skrz nepřátelská opevnění, otevřít cestu pro ostatní regimenty, které pak mohou projít a dále průlom rozšiřovat. Je obvykl, že obléhací regimenty mají míru úmrtnosti i přes 90% v první den takové ofenzívy.

Vzhledem k tomu, že obléhací regimenty často utrpí takové hrozné ztráty, jsou vybaveny zbraněmi a výstrojí, které je tak snadné udržovat a vyrábět, jak je to možné. To umožňuje, aby byly roztříštěné regimenty snáze seřazeny a staženy linií, aby je nahradily čerstvé síly, které mohou pokračovat v bitvě. Kvůli tomu obléhací regimenty často používají místně produkované vybavení, které ač hrubější a méně spolehlivé, je snáze obstaratelné a levněji získávané.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.