Planetární obranné síly

Planetární obranné síly (zkratka PDF) jsou hlavními obrannými jednotkami, které musí téměř všechny planety Impéria udržovat. PDF jsou vytvářeny z místní populace Impériem kontrolovaných světů (ty jsou zodpovědné i za trénink a vyzbrojení těchto mužů či žen). Jsou vytvářeny z autority planetárního guvernéra s imperiální oporou a požehnáním.

V odpovědi na jakoukoli hrozbu je povinností PDF potýkat se s nepřítelem, než jsou shromážděny imperiální posily z okolního sektoru. Ačkoli jsou jen zřídka respektovány vzhledem k jejich zřejmému nedostatku zkušeností, jsou Department Munitorium považovány za zásadní, neboť bez nich by mnohé imperiální světy rychle padly pod útoky cizáků nebo vlivem Chaosu.

Navíc jsou oddíly PDF součástí planetárních odvodů Impériu. Možnost požádat Impérium o vojenskou pomoc něco stojí, proto musí být vojáci shromažďováni a dáni pod kontrolu Impériu, aby pomohli na potřebných místech. Regimenty založené pro rozmístění mimo planety jsou podstoupeny imperiální gardě a čekají na ně větší pocty a zkušenosti nebo větší zkáza.

Mnohé PDF svůj vzhled a výbavu odvozují od slavných cadianských regimentů. Další se inspirují u jiných významných regimentů, jako jsou ty tallarnské, mordianské nebo valhallanské, a to často díky podobnému podnebí nebo kvůli pomoci od těchto regimentů během zakládání PDF. Ovšem i nadále si ponechávají unikátní kulturu svých světů, jelikož PDF a odsud pocházející regimenty imperiální gardy jsou vyzbrojeny a vystrojeny nejlépe, jak si jejich svět může dovolit.

Ačkoli PDF podléhají rozkazům jakýchkoli příchozích imperiálních sil, které dorazí, kulturní konflikty, vliv cizáků či Chaosu, vlastní zájmy či korupce planetárního guvernéra nebo jiných organizací jsou často důsledkem toho, že se PDF stanou pro mimoplanetární síly nepřátelskými. To způsobuje obecnou nedůvěru v PDF a dává další důvod velitelům, aby raději nevěřili místním obráncům.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.