Plukovník Mitrofan Tesla

V bitvě o Vasterloirský výběžek provedly pancéřové kompanie Jouranských Dragounů protiútok proti silám orčího válečného pána Grashtaka Arcivraha, když ty prorazily skrz zákopy pěchotních kompanií. Protiútok byl tak úspěšný, že velitel kompanie, plukovník Mitrofan Tesla, pronásledoval orky skrz zemi nikoho oddělující obě armády až do jejich vlastních pozic. V šíleném spěchu pronásledování umožnil Tesla svým tankům, aby se rozptýlily. Když se orci sjednotili a sami provedli protiútok proti jeho silám, mnohé z tanků byly zničeny skupinami orčích lovců tanků. Je odkazem na Teslovy schopnosti, že se mu podařilo obnovit jistou míru velení nad svou kompanií a probojovat si cestu zpět k postupujícím pěchotním kompaniím. Společně s podpůrnou pěchotou byli Jourani schopni prorazit skrz orčí linie, zničit stovky orčích válečných band, dostat se na výběžek a vydláždit si tak cestu k vítězství v kampani proti orkům

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.