Pomocné sbory Monglorských ogrynů

Planeta Monglor se stala zdrojem znepokojení poté, co velké procento ogrynské populace zrádně povstalo proti Impériu a dokonci i nyní zběsile bojuje proti Andělům Vykoupení, urychleně přesměrovaným na tuto planetu. Jediný zbývající loajální regiment byl poslán do bitvy o Hellsreach, kde jsou otázky loajality druhotnými tváří v tvář zdrcující invazi. Tito nelidé vypadají jako oddaní služebníci Císaře a prokázali velkou odvahu a sílu svých zbraní, nicméně zůstavají, až do dalšího rozhodnutí, pod dozorem.

 

Pomocné sbory Monglorských ogrynů

+++ Datum: 2542999/M41

+++ Ref: Mon/84225799/SLP

+++ Od: Poručík Maedae, Modrá četa, 32. Noctanské Útočné Síly, Monglor

+++ Komu: Kapitán Lurvos, 4. útocná kompanie, 32. Noctanské Útočné Síly, křižník Kladivo světla

+++ Re: Pomocné sbory Monglorských ogrynů

+++ Myšlenka dne: Nevědomost jest nejlepší obranou.

 

Člen pomocných sborůKapitáne, jsem nucen nahlásit, že se Zelená četa nevrátila z mise, jejímž účelem byl nábor nových sil pro Monglorské pomocné sbory. Poté co vynechala tři kontroly komunikace v řadě za sebou, nezbývá než obávat se nejhoršího, obzvlášť po chladném přijetí, kterým nás obdařilo několik kmenů úspěšně získaných pro naši věc.

Zelená četa opustila přistávací zónu ve stejný čas jako my, s úmyslem náboru mezi jižními kmenovými vesnicemi Dommaru, přesně jak zněly vaše rozkazy. Vzhledem k relativní blízkosti těchto usedlostí byl jejich návrat očekáván ještě před námi, takže po návratu s našimi svěřenci a zjištění, že jsme sami, se mě zmocnilo znepokojení. Žert seržanta Adaira, dle něhož ogryni asi zase sežrali komlinky, se může jevit jako obzvláště nemístný. Nasazujeme průzkumné hlídky za účelem zjištění osudu Zelené čety, naši vlastní rekruti však nastupují do transportů pod přímým dozorem komisaře Harta, aby byli přepraveni k vám, na palubu Kladiva světla.

Ačkoliv jsem vděčný za přeřazení na Monglor namísto Krourku, musím vás informovat o postoji zdejších ogrynů, který se od mé poslední návštěvy před třemi lety značně pozměnil. To je také hlavním důvodem, proč mě znepokojuje osud Zelené čety. Obvykle stačí naše přítomnost a ogryní kmeny ochotně nastupují do transportů, aby mohly opět válčit za našeho Císaře, avšak tentokrát v nás vyvolávala jejich nálada tíseň, dokonce až pocit nebezpečí. Nebýt strhujících projevů komisaře Harta, věřím že by se na nás vrhli.

Mužstvem kolují různé zvěsti a i když rozumím, že jako noctanský důstojník bych se měl držet stranou takovýchto záležitostí, hlášení kterých se mi dostává, jsou znepokojující. Byl bych vděčný za jakékoliv vyvrácení nebo potvrzení těchto zpráv. Říká se, že na tomto světě už jsou orci a strhávají rekruty pomocných sborů proti nám. Další zprávy hovoří o eldarském světoletu pohybujícím se v blízkosti planety, kvůli němuž mnozí z mužů vypráví o dobách, v nichž vzpoura zachvátila celý Monglor a o následném rozšíření eldarských pirátů po celém sektoru.

Podrobnější hlášení podám po návratu zvědů, měl jsem však za to, že budete chtít být informován o každém vývoji v této znepokojující záležitosti.

 

Vždy věrný Císaři,

Poručík Maedae, Modrá četa

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.