Trestné legie

Trestné legie imperiální gardy jsou utvářeny z jednotlivců, kteří se dopustili závažných zločinů proti lidskému Impériu, ale získali příležitost vykoupit se službou v řadách trestných legií. Služba v trestných legiích, stejně jako životnost jejich vojáků, bývá velmi krátká. Vojáci žijí s pocitem strašné viny - neboť se nejen dopustili zločinů, ale jejich prostřednictvím rovněž zradili Císaře. Pro ty z členů trestných legií, kteří jsou skutečně kajícní, jde o plně přijímanou příležitost, jak ulevit svému břemenu. Ve vzácných případech a za výjimečných okolností, mohou být legionáři, kteří splní své mise a přežijí, osvobozeni od svých zločinů a může jim být umožněno znovu se zařadit do imperiální gardy.

Trestné legie jsou tvořeny naprostou spodinou Impéria. Jejich řady jsou prostoupeny sexuálními násilníky, vrahy, zrádci, mutanty a psychopaty, což jen přispívá k jejich nechvalné pověsti. Nicméně i tak, skoro každé století, je určitá statečná (či šťastlivá) trestá legie odměněná svobodou za roky své služby a její hříchy jsou před Císařem odpuštěny. To je jedinou nadějí, které se legionáři drží, zatímco umírají po tuctech, nechávaje po sobě jen ty nejdrsnější a nejzocelenější. Vytaženi z cel smrti díky nějakému jejich talentu či nepřirozenému instinktu, tato spodina společnosti tvoří tu nejbrutálnější, nejnevrlejší skupinu psychopatů a zabijáků v imperiální gardě.

Vojáci trestné legie v útoku

Všem novým legionářům trestných legií jsou oholeny hlavy a otetovány insignií jejich jednotky. Kázeň je v trestné legii pochopitelně vynucována velmi tvrdě, a to dokonce i na měřítka imperiální gardy. Neexistuje zamhouření oka nad těmi, kteří zabili někoho jiného "náhodou" či "nechtěně". Trest lze poté vykonat okamžitě, neboť velící důstojník či dozorce trestné legie mají v kontrole detonátor, který je přímo napojen na výbušné obojky, které nosí každý člen trestné legie. A díky nim může dozorce během okamžiku zabít jakéhokoli legionáře, jež se mu zlíbí, postříkávaje přitom ty stojící okolo zbytky jeho těla.

Trestné legie jsou pověřovány těmi nejnebezpečnějšími misemi, ve kterých jsou pro vítězství důležité jejich neortodoxní schopnosti a unikátní dovednosti. A přestože jsou složeny z té největší spodiny Impéria, nachází se mezi nimi jedni z nejlepších válečníků imperiální gardy. Někteří z nich chtějí zemřít, aby smyli svou vinu. Ale často se stává, že ti nejtvrdší a nejnebezpečnější zabijáci nějak projdou peklem a přežijí.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.