Vostroyanští Prvorození

Svět Vostroya byl původně pouhým kovářským světem na okraji Impéria. Byl ovládán kolégiem zvaným techtriarchové, směsí administrátorů Adeptus Mechanicus a tradiční imperiální vlády. Lid Vostroye se závazal k loajalitě vůči Adeptus Mechanicus a snažil se plnit produkční kvóty.

Vostryanský vojákOddanost jejich továrenské výrobě byla nicméně jejich pastí. Během Horovy Hereze si Impérium vyžádalo, aby byl veškerý potenciál zaměřený na produkci přesunut tak, aby byla vyslána celá vojenská síla do pronásledování Horových armád. Techtriarchové, věřící, že taková akce může poškodit jejich produkci materiálů pro válečné cíle, žádost odmítli. Po Herezi vyslalo Impérium Robouta Guillimana, primarchu Ultramariňáků, aby přinesl Vostroyanům rozsudek za jejich odmítnutí imperiálních rozkazů. 

Techtriarchové, podpořeni lidem Vostroyi, který chtěl vyjednat pokání za svou neloajálnost, souhlasili s pokáním nabídnutým Roboutem Guillimanem. Museli tak poslat prvorozeného z každé vostroyanské rodiny do vostroyanských regimentů imperiální gardy.

Zatímco jsou imperiální regimenty obvykle povolávány hromadně, regimenty Vostroyanských Prvorozených jsou neustále posilovány novými rekruty, což zajišťuje vysokou koncentraci veteránů, kteří pomáhají ve výcviku rekrutů. Vostroyanští jsou pyšní na to, že regimenty Prvorozených existují nepřerušeně od svého prvního vytvoření před deseti tisíci lety. 

Každý vostroyanský dělník je povinen každou desátou hodinu odložit svou práci, aby vytvářel zbraně pro vojenské snahy svého klanu. Jelikož Vostroyanští vidí své vojáky jako spásu v očích Císaře, je každá zbraň ručně vytvořená s vysokým standardem kvality. Finální zbraně, s ručně vyrobenou dřevěnou pažbou a vykládanými detaily, jsou proto velmi odlišné od hromadně vyráběných zbraní ostatních imperiálních regimentů.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.