Adeptus Arbites B

(článek je zřejmě trochu staršího data a proto nemusí odrážet všechny novinky ve vývoji fluffu W40K, přesto je nadmíru zajímavý...)

Adeptus Arbitres jsou přítomni na všech imperiálních planetách, je jich mnoho - od pouhých úředníků na počestných světech až po obrovské armády arbitrů na světech kultů. Soudy jsou v každém osídlení centrem imperiálních zákonů. Kolik jich je, závisí na velikosti osídlení. Jestliže jsou ve městech, je jich mnoho, ale v menších sídlištích bývá nejčastěji jeden.

Na nevyvinutých nebo rozvojových světech jsou soudy centry spravedlnosti a v tomto případě i pevnostmi. Jsou to místa, kde je vyměřován zákon a právo a kde jsou ti na nesprávné straně trestáni. V některých případech jsou také obranou sídlišť, protože soudy jsou vlastně kasárnami. Pokud by takové místo padlo, pak by nevyhnutelně padla i sídliště založená kolem něj a taková ztráta by vedla jen k posílení nepřátel lidstva.

Soud může někdy vypadat jako chrám, stejně tak arbitři mohou být téměř knězi, protože zbožně uctívají Knihu soudnictví. Vzhled těchto budov se po celém Impériu mění, většinou však nabývá vzezření opevněných chrámů nebo pevností.

Soudní budova není jenom domovem malých armád arbitrů, ale také správců; inspektorů, výběrčích daní a právních zástupců. Soud také vybírá desátky od místního obyvatelstva, ty jsou pak převáděny do imperiální pokladny jako část planetních daní.

 

Střediska a domy arbitrů

Střediska mají soudní pravomoc stejnou jako soudy. Mohou zabírat určitou část města nebo jen několik bloků. Obvykle je soud domovem pro 100 arbitrů, ale všude ve střediscích arbitrů je několik domů soudnictví. Jsou to malé stanice, které mají obvyklé kolem 10 dozorčích. Ti se mohou daleko lépe starat o problémy než vzdálené soudy.

 

Opevnění

Soudy bývají obklopeny silnou kamennou zdí, která má v každém rohu obvodu válcovou věž od země po vrchol dlouhou tak 15 metrů. V každé jsou dvě gardy dozorců. Jedna z nich obsluhuje útočný kanón, zatímco ostatní frakce ji podporují a odkrývají protivníka (obě mají infra-vizory, které jim umožňují vidět ve tmě). Z těchto pozic mají arbitři pokrytých 360 stupňů kolem budovy.

Obvodové zdi, od věže k věži, jsou chráněny hlídkujícími arbitry, kteří se střídají vždy po 2 hodinách. Tato rutina pokračuje od pradávna a je jedním z nábožných úkolů.

 

Pozorovatelé

V budovách nejsou žádné napevno připevněné kamery. Namísto toho se využívá množství pohyblivých lebek vybavených kamerami - nazvaných pozorovatelé. Ty poletují sem a tam mezi budovami a přenáší své obrázky do hlavní kontrolní kanceláře v budově soudu. Průzkumníci se mohou také vyskytovat jako hlídky u středisek. Jejich obrázky jsou zpětně přenášeny servitorům do kontrolních kanceláří v podzemí a jsou pak přístupné všem soudním domům po celém středisku. Jakýkoliv vandalismus zaznamenaný pozorovateli se setká s rychlou odezvou arbitrů...

 

Strážnice

Strážnice zabírá čelo obvodové zdi nad hlavními dveřmi. Skládá se ze dvou úřadoven. Jedna kancelář je domovem pro dva menialy - čeledíny. Jejich povinností je na příkaz zavřít spodní dveře. Hlavní funkcí kanceláře je však střežení průchozích a funguje i jako silný defenzivní bod. Část podlahy může být otevřena, a tak dovoluje obhájcům rozsévat smrt mezi případnými útočníky před bránou. V případě útoku tak mohou arbitři vytvořit z tohoto místa opravdu silné obranné postavení.

Dveře jsou neuvěřitelně silné (tepané z nejodolnějších přírodních materiálů) a mohou být uzavřeny bez většího úsilí. Nicméně dveře zůstávají otevřené až do té doby, kdy by mělo hrozit to nejhorší nebezpečí, například při vzpouře. Na boku dveří stojí dva arbitři, kteří střeží vstup před nevítanými návštěvníky.

 

Dvůr

Dvory jsou dlážděné a úzkostlivě čištěné čeledí. Hlavní dvůr je místo, kde je prováděn denní výcvik a kde musí panovat taková disciplína, jakou vyžadují arbitři.

Pokud by nastala nějaká hrozba, všichni arbitři by opustili svá místa a shromáždili se na dvorech.

 

Kasárna

Každá kasárna pojme 25 arbitrů, na soudních dvorech jsou čtyři kasárny (standardní soud má 100 arbitrů). Budovy jsou vystavěny ze silného kamene podepřeného pilíři.

 

Zvonice

Zvonice je nejvyšší budovou střediska a leží v jeho centru. Je vždy nejvíce ozdobena a je nejpozoruhodnější částí soudního stanoviště. Je pokryta chrliči, které jsou kolem celého obvodu. Na vrcholu je zavěšen zvon. Zvoní několikrát za den, aby jej rozdělil na několik částí: svítání, poledne, soumrak a půlnoc.

Zvonice je ale více než jenom architektonicky význačným rysem budovy, je to také hlídkující a obranné postavení. Z tohoto místa mohou strážní arbitři vidět na míle daleko, a tak mohou vyhlásit poplach jediným stisknutím tlačítka. To pak spustí sirénu a stanoviště se začne připravovat k obraně. Dozorčí odhalí své multi-lasery se zaměřovači a pokryjí jimi celý obvod soudní budovy. Někdy jim pomůže i ostřelovač.


Přístavní doky

Většina soudních budov má k dispozici plavidla menších velikostí. Bývají tak dvě až tři, které mohou být využity kdykoliv a jakkoliv, většinou však imperiálními hodnostáři, soudci, důležitými členy Administrata nebo Adeptus Ministorum. V normálních časech však arbitři využívají svá plavidla k dopravě do míst, která jim dělají starosti. Tímto způsobem přicházejí i zásoby a někdy i posily. V docích se pohybují zaměstnanci Adeptus Mechanicus a mnoho jejich služebníků.

 

Dílny na vozidla

Všechny soudy mají dílny integrovány ve svých prostorách. Obvykle leží pod přístavními doky, jinak mívají svoji vlastní pancéřovanou budovu. Uvnitř dílen je obvyklo pět transportérů Rhino a množství motorek pro hlídky, většinou tak 20 až 30 (pro standardní soud). Dílny samozřejmě obsahují náhradní díly pro všechny dopravní prostředky.

Pracovníky dílen jsou členové Adeptus Mechanicus a jejich služebníci. Dokáží opravit jakékoli poškozené imperiální vozidlo a udržet je ve vysokém standardu. Také mohou posílit normální obranu proti nežádaným útočníkům (i když raději pustí na nepřítele nejdříve arbitry). Pomocné jednotky pak postupují odtud.

 

Soudní správa

Velitel soudu je znám jako maršál dvora. Je nejvyšším představeným a dohlíží na všechno, co se děje ve středisku. Mnoho času ztráví v rozmluvě s jinými vysoce postavenými postavami a je jen zřídka kdy viděn mimo soud, pokud vůbec. Maršál ale není absolutní soudní autoritou, jsou to soudci, kteří spravují několik středisek.

V závislosti na postavení soudu je maršál často ve spojení s astropaty, kteří mají schopnost posílat zprávy na obrovské světelné vzdálenosti warpem a jsou životně důležitými pro soudy vzdálené na tisíce světelných let od Země.

Další vysoce postavenou osobností soudu je obhájce. Je pověřen starat se o soudní události, které se mohou u dvora objevit. Je doprovázen zkušenými právníky, obvykle třemi. Povinnosti těchto zaměstnanců soudu jsou neobyčejně nudné a tak se do nich maršál obvykle nemotá.

Zmocněnci jsou staršími dozorčími, kteří velí družstvům hlídek po celém okolí. Jsou celkem zkušenými úředníky spravedlnosti a nosí zřetelné uniformy často s hřebínkem na helmě, které ukazují všem jejich hodnost.

Podrobně jsme uvedli jen některé úřadovny, protože není nezbytné znát všechny drobnosti jednotlivých kanceláří. Některé ale mají zvláštní funkci a ty zde popíšeme.

 

Nižší stupeň

Kontrolní kancelář

Kontrolní kancelář je velká místnost naplněná bzukotem strojů a trubek, které se plazí po zemi jako hadi. Ti, co sedí posvátně u svých dvanácti terminálů jsou služebníky, biomechanickými lidmi. Sedí zde dvacet čtyři hodin denně, připojeni tucty trubek a kabelů ke svým ovladačům. Kontrolují špehující pozorovatele a dívají se skrz jejich objektivy přes malé obrazovky. Tyto malé obrazovečky se vlastně dotýkají přímo obličeje služebníků, takže náhodný návštěvník by neviděl skoro nic, i když by přistoupil blíže. Jestliže služebník uvidí něco podezřelého nebo hrozivého, pak okamžitě upozorní arbitry.


Cely zadržení
Soud není vězením, ale je schopen ubytovat několik vězňů. Tak mezi padesáti až stem, možná víc. Jsou zde zadrženi do té doby, dokud jim nebude přednesen rozsudek, který je často docela rychlý. V Impériu jsou trestné mnohé přestupky - od vražd až po padělatelství, většinou je rozsudkem předání k trestnímu stíhání nebo odvedení do otroctví, proto jsou také cely zadržení zavedeny. Vězni, ti trestaní i ti odvedení do nevolnictví, jsou přesunuti do blízkých věznic, kde čekají až do doby, kdy je odveze imperiální loďstvo z planety, která si pamatuje jejich činy.

 

Hlavní zbrojnice
Hlavní zbrojnice obsahuje arsenál zbraní a munice potřebné pro soudce. Přístup do ní mají jen arbitři, zmocněnci a maršál. Nikdo jiný.

Dveře jsou vyrobeny z tvrzené oceli a jejich zámek je zakódován. Kód se mění automaticky každý den. Některé soudní zbrojnice mají větší bezpečnostní zařízení, jako třeba rentgen dlaně, který vpustí do objektu pouze registrované arbitry.

Uvnitř je mnoho z toho, co by se mohlo očekávat: zbraně, zbraně, pancíře, granáty a zase zbraně. Jsou zde uskladněny i náhradní části. Nikde jinde ve městě není taková sbírka zbraní - úplný hledačův sen!

 

Přízemní stupeň

Hala

Hala samotná je velká jako celý chrám. Sloupy podpírají vysoký strop a uprostřed haly je sochu sedícího Císaře, přidržující Knihu soudnictví u svého pasu. Hala je také používána jako refektář a soudní síň.

 

Správa
Tato velká kancelář je používána úředníky a inspektory proto, aby mohli náhlednout do dokladů občanů a aby, zvláště, sledovali zločince. Toto správní odvětví soudů spolupracuje s Adeptus Administratum.

 

Ošetřovna

Všechny soudy mají ošetřovnu. Ta je důležitá pro udržování zdraví zaměstnanců, hlavně arbitrů. Lékařská péče je velice dobrá a rychlá. V této kanceláři jsou čtyři postele pro případ potřeby, 8 zdravotníků a 2 lékaři. Větší soudy mají také jednoho chirurga. Je obvyklou praxí, že těžce nemocní pacienti, poté co jsou stabilizováni, jsou přeneseni do nejbližšího Apothecaria.

 

1. Patro

Knihovna

Tato knihovna je skoro výlučně používána pouze maršálem dvora, obhájcem, advokáty a agenty pracujícími pro Imperium. Jsou v ní obsaženy holo-záznamy minulých a současných zločinců, stejně tak jako knihy pojednávající o světských tématech. O soudních řízeních jsou pořizovány holo-soubory a ty jsou pak uloženy zde.

 

Profily

Co bude dále popsáno, je standardní sestava soudního dvoru, domova sta dozorčích a tuctů správců - obvykle jich bývá přes třicet mimo budovu při výkonu služby. Na méně vyvinutých světech budou soudy většinou centry imperiální civilizace a proto budou mít i více dozorčích (možná 200 a více). V těchto případech taky přebírají funkci vězení.


Arbitři - dozorčí

Dozorčí jsou členy Adeptus Arbitres, militantního křídla sluhů nejvyšších lordů Terry. Nejenom, že v případě potřeby mohou vytvořit obrovské soudní armády, ale také udržují pořádek na světech Impéria. Jsou dobře vyzbrojeni a fanaticky věrní své věci. Nosí temné uniformy a zlověstné reflexivní hledí, které skrývá jejich vševidoucí pohled.

Standardní hlídka arbitrů je vytvořena z pěti mužů a je vedena proktorem.

Maršál dvora je často spíše byrokratem než soudcem, ačkoli může být určitě brán více jako součást militantních bezpečnostních sil než jako člen aristokracie, který je poučen o způsobech imperiální spravedlnosti.

Když jde mimo soudní komplex, je vždy hlídán šestiarbitry a obklopují ho služebníci a mnoho jiných menších úředníků. Jsou figurkami dozorčích středisek. Musí zajišťovat pořádek a starat se o plynulý růst. Jsou odpovědni soudci.

 

Služebníci
Služebníci jsou nejnižší formou bio-mechanického života - úkolům přizpůsobení otroci, jejichž mechanické části jsou navrženy tak, aby mohly vykonávat namáhavé funkce. Aby mohli být tak přizpůsobivými, musí se děsivě pozměnit: někteří mají mechanické nohy nebo ruce přizpůsobené pro nošení těžkých předmětů, jiní mají voperované terminály, které jsou propojeny s dalšími složitějšími stroji. Mnoho služebníků je upraveno z uměle vyšlechtěných těl dronů; jiní jsou vygumovanými lidmi, kteří povětšinou provedli nějaký strašný zločin.

Těchto bezmyšlenkovitých kyborgů je po celém Impériu nepočítaně. Standardní soudní komplex má přidělen tucet služebníků. zdvižní služebníci pracují v dílnách a docích zatímco kogitátoři pomáhají v kontrolní kanceláři. Zdravotní služebníci pak dělají v ošetřovnách.

 

Technokněží

V každém komplexu soudu je jeden technokněz, který spolupracuje s deseti techadepty. Jsou to lidé, ale dost často mají implementované nějaké mechanické částí, které jim dovolují opravovat jiné stroje rychleji a lépe, vyhledávat chyby a podobně.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.