Astronomican

Astronomican je psychickým majákem, který využívají navigátoři k navigaci hvězdných lodí Impéria skrz jinak těžko překonatelný chaos warpu. Právě fakt, že se jedná o psychický maják, mu umožňuje, aby se odrážel ve warpu, dimenzi zcela odlišné od reálného vesmíru. O jeho provoz se starají Adeptus Astronomica a jeho sídlem je Terra. Jeho síla vychází od psykerů, kteří jsou speciálně trénováni Adeptus Astronomica, a jeho směřování řídí vůle samotného Císaře, která jeho signál vysílá na padesát tisíc světelných let daleko. Císařova role v tomto procesu je nenahraditelná, sice neposkytuje Astronomicanu energii samotnou, ale jen on jej dokáže směřovat. Omezený dosah Astronomicanu vlastně vytváří přirozené hranice Impéria, neboť za jeho světlem je jakékoli cestování velmi limitováno. Jakákoli hrozba fungování Astronomicanu by tak znamenala i hrozbu Impériu, neboť bez něj by bylo cestování jen velmi obtížné a celá lidská říše by se spíše dříve než později rozpadla.

Psykeři určení k službě u Astronomicanu jsou vybíráni skrz Adeptus Astra Telepathica. Stávají se z nich akolyté, kteří studují tajemství tohoto nejmocnějšího majáku Impéria. Pokud se prokáží dostatečně vhodnými, jsou vybíráni, aby přidali svou sílu k Astronomicanu. Protože se však jedná o přespříliš náročný úkol na lidskou psychiku, síly těchto psykerů postupně slábnou a oni umírají. Navigátoři a stejně tak i ostatní psykeři dokáží Astronomican vycítit. Tento pocit je obvykle popisován jako vjem stříbrného světla a sboru andělských hlasů, který zpočátku začíná s jediným hlasem a postupně se rozrůstá do doslova nebeského chóru.

Ovšem ani fungující Astronomican není pro Impérium absolutní spásou. Jeho síla je taková, že jeho reziduální zbytky se dále nesou vesmírem a jsou to pravděpodobně ony, co jako vábnička neodolatelně přitahuje tyranidí úlové flotili na území Impéria.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.