Bitevní automata Castellax

Mocný vzor Castellax je nejčastějším příkladem široce rozšířené třídy bitevních automatů Castellan sloužících na počátku Horovy Hereze. Obecná bitevní jednotka vyvinutá Legio Cybernetica během Velké křížové výpravy ze svého pradávného předchůdce, Castellax je určen primárně k obléhání a přepadům. Tato jednotka je těžce vyzbrojená i opancéřovaná, s proslule agresivním a citlivým strojovým duchem, který pro ni získal záviděníhodnou reputaci na bojišti.

Castellax

Castellax, nasazovaný Legio Cybernetica v jednotkách od jednoho po pět, má standardní konfiguraci výzbroje bolterem a bolt kanónem, a je schopen při svém postupu vytvářet smrtící palebnou bariéru.

 

"Ti, které jsme kdysi nazývali bratry, na nás vypustili

veškeré hrůzy Prastaré temnoty. Blížící se

phosphexová pekla a radiační bouře ve svých stopách

zanechaly jen zčernalá těla - než kupředu

vyrazili Castellax. Žádné radiační fágy ani plamen

nemohly zastavit jejich postup, a jejich pohled bez duše

sliboval smrt komukoli, kdo stál v jejich cestě."

- Legionář Shendrak Nal'kor,

legie Salamadrů

 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.