Bitva o Pluto

Bitva o Pluto byla jednou z mnoha bitev během Horova Kacířství. Předzvěst mnohem strašlivějšího závěrečného konfliktu nadcházející Solární války. 

ÚDAJE:

Konflikt: Solární válka/Horovo Kacířství

Datování: ~010.M31

Místo: Pluto/Sluneční soustava

Výsledek: imperiální vítězství

Strany: loajalisté/zrádci

 

Jako součást Horova tažení směrem na Terru byla zrádcovská Legie Alfa pověřena Vojevůdcem Horem v přípravě na jeho příchod uvržením Sluneční soustavy do chaosu. Soustava byla masivně bráněna legií Imperiálních Pěstí vedených samotným Rogalem Dornem a neustále se nacházela ve vysoké pohotovosti kvůli pokračující blokádě Marsu a marťanské občanské válce. Nicméně i přesto primarcha Legie Alfa, Alpharius, shromáždil svou flotilu vedenou mocnou bitevní bárkou Alpha s kurzem nastaveným do Sluneční soustavy. Dávno infiltruje Sluneční soustavu, Alpharius nechal sebe a veškerou posádku flotily uložit do stáze, vypínaje všechny lodě, aby se minimalizovala jakákoli rádiová nebo tepelná stopa. Po další rok byla flotila Legie Alfa unášena směrem do Sluneční soustavy a úspěšně dorazila na její práh, nezjištěna díky této lsti, což by warpovou cestou nebylo vůbec možné.

Alpharius Mezitím byly napříč celou soustavou aktivovány operační záškodnické týmy Legie Alfa. Tyto spící buňky zde byly vysazeny roky před Kacířstvím a po aktivaci způsobily sérii ničivých a rozptylovacích teroristických akcí. Na orbitě Terry byla odpálena nákladní loď a smršť jejích trosek zabila milióny po celém světě. Na damokleském kosmodromu byla Legie Alfa s pomocí povstaleckých buněk schopna zdevastovat jeho zařízení. Navíc na Tritonu, měsíci Neptunu, se nepřátelům povedlo rozpoutat otevřenou vzpouru. Lidští záškodníci vedeni lovcem hlav Kel Siloniusem infiltrovali Terru a aktivovali buňky legionářů, které byly o celé roky předtím ukryty ve stázi po celé planetě, rozpoutávaje konflikt se samotným Rogalem Dornem a jeho osobní gardou, Huskarly. Nicméně všechny tyto akce měli zamaskovat Alphariův skutečný cíl, Pluto, pilíř loajalistického dohledu nad Sluneční soustavou. Jak Imperiální Pěsti pod vedením Archamuse pátraly po buňkách a záměrech Legie Alfa, Alphariovo loďstvo dosáhlo soustavy. Její plnohodnotná infiltrace pak byla z větší části dokončena díky sabotáži legionáře Siloniuse a jeho týmu a spolupráci s proti-imperiálním mrchožroutským klanem vedeným Sorkem. 

S primarchou Dornem zaměstnaným machinacemi Legie Alpha po celé soustavě, nepřátelská flotila čítající více než dvě stovky plavidel a vedená samotným Alphariusem udeřila na Pluto a jeho měsíce Cháron, Styx, Nix, Kerberos a Hydra. S příchodem flotily propukla další povstání napříč Sluneční soustavou, tentokrát vedená týmy Legie Alfa. Ariel, měsíc Uranu, a vesmírná nástupiště nad Jupiterem a Saturnem byla obsazena. Nakonec bylo zjištěno, že Silonius nebyl nikdo menší než samotný Alpharius, který převzal Siloniovu mysl předtím, než zapudil své vlastní vzpomínky, jen aby mohl být aktivován v ten správný čas psychickou spouští. Skutečný Silonius byl ve skutečnosti na palubě Alphy a vedl útok po boku kapitánů Ingo Pecha a Mathiase Herzoga. Primárním cílem Legie Alfa byl měsíc Pluta, Hydra, kde sídlila astropatická monitorovací stanice. Pokud by byla monitorovací stanice obsazena a umlčena, zbytek měsíců Pluta by padl, aniž by si toho Terra všimla. Alpharius vedl svůj tým na Hydru a infiltroval stanici vypuštěním nervového plynu v pokusu vyřadit astropaty a jejich gardu Černých dozorců. Mezitím byl pevnostní měsíc Kerberos obsazen legionáři Legie Alfa prorážejícími skrze imperiální vojsko a obracejícími jeho děla proti silám loajalistů. 

Imperiální Pěsti vedené Sigismundem měly na obranu Pluta pouhých třicet lodí. Čelíce náhlému útoku a masivnímu přečíslení, loďstvo loajalistů bylo zle poničeno. Legie Alfa pak nasadila ohnivé lodě skryté uvnitř své vlastní flotily na způsobení zkázy mezi obránci, jak nepřátele zabrali pevnostní měsíc Kerberos, a použili jeho zbraně na rozpoutání palebné smršti na Nix, Styx a Cháron. Silonius, na palubě Alfy, rozdělil flotilu do tří částí. Jedna zaměstnávala Imperiální Pěsti a vytlačovala je z oběžné dráhy Pluta, zatímco druhá sloužila jako rozptýlení pro opětovávanou palbu od lodí Imperiálních Pěstí. Třetí část flotily, vedená osobně Alphou, se seskupila okolo Hydry, vysazujíc masivní vojskové posily včetně elitních terminátorů, lernaeananů. Navzdory přesile Imperiální Pěsti bojovaly dál, udržujíce tvrdohlavou obranu artropatické stanice na Hydře. 

Dorn v boji s Alphariem

Archamus vedl kontingent Huskarlů na Hydru poté, poté co se mu podařilo správně vypátrat skutečný záměr Legie Alfa. Nicméně, Pretorián Dornův byl sražen Alphariusem samotným a bitva se zdála být ztracena. Bylo to právě v téhle chvíli, kdy na Pluto dorazila samotná Falanga v čele ohromné flotily Imperiálních Pěstí a imperiální armády. Flotile se podařilo dorazit v neuvěřitelně krátkém čase díky využití tahu gravitačních studní napříč Sluneční soustavou. Loďstvo Imperiálních Pěstí pak bylo schopno pomocí protokolů deaktivovat děla Kerberosu, zatímco Rogal Dorn osobně vedl přistání na Hydru. Dorn se teleportoval přímo k Alphariovi, kterému u nohou stále leželo Archamusovo tělo, a oba primarchové se střetli v jediném souboji. Alpharius tvrdil, že nechce bojovat za Hora, ale za Dorna, že tohle nedělá kvůli Vojevůdci, ale kvůli budoucnosti, a snažil se Dorna přesvědčit, aby mu pomohl dosáhnout skutečného vítězství. Ale Rogal Dorn svého bratra ignoroval a v boji pokračoval. Oba utržili mnoho ran, ale ta smrtící se teprve chystala. Alpharius provedl mistrný výpad, procházeje obranou Rogala Dorna, a mířící na jeho srdce. Umírající Archamus však byl schopen z posledních sil vběhnout do rány, odkláněje Sarrisanatu stranou, takže se jen zabodla Dornovy do ramene. To dalo Dornovi konečnou výhodu. Dorn popadl kopí a jediným máchnutím svým řetězovým mečem Bouřezubem přesekl obě Alphariovy ruce, další ranou mu pak rozsekl hrudník, načež mu vrátil jeho Bledé kopí tak, že mu jej zarazil do hrudi. Posledním úderem pak svému bratru Bouřezubem rozpoltil lebku. 

Jak Alpharius zemřel, Kel Silonius shromáždil zbytek flotily a ustoupil od Pluta, nezajímaje se o smrt svého primarchy, tvrdě že všichni v legii jsou jedno. Po vítězství zahájily Imperiální Pěsti masivní očistu Sluneční soustavy od veškerých aktiv Legie Alfa. Vzdálený Omegon i na tu dálku cítil smrt svého dvojčete, chápaje se následně jeho identity a stávaje se Alphariem.

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.