Collegia Titanica

Collegia Titanica je součást Adeptus Mechanicus, která zahrnuje imperiální titány, ohromné stroje kráčející bojištěm. Collegia je také známa pod pojmem "Adeptus Titanicus" (tedy pod zkratkou z "Adeptus Mechanicus Collegia Titanica").

 

Historie

Během Horovy Hereze se část Collegia obrátila proti Impériu spolu s téměř polovinou Adeptus Mechanicus. Mimo Terru došlo k povstání velké části legií titánů, které se dokonce účastnily i obléhání Císařského paláce samotného. Po porážce rebelie pak byli rebelští titáni vyhnáni do Oka Teroru spolu se zbytkem těch, kteří se postavili na stranu Hora.

 

Organizace

Collegia má čtyři divize: Divisio Mandati, Divisio Telepathica, Divisio Investigatus a nejdůležitější Divisio Militaris, která obsahuje bojové titány. Divize jsou poté dále členěny na množství legií či řádů, které spojují jednotlivé titány. Každé z těchto jednotek pak velí velmistr.

 

Vojenské řády

Řády neboli legie Divisio Militaris (nebo jednodušeji vojenské řády) jsou hlavní vojenskou silou Collegia a každý, jako soběstačná jednotka, obsahuje krom svých titánů i vlastní pozemní bojové jednotky a podpůrné oddíly. Každá legie je umístěna na svém vlastním kovářském světě, z nichž většina má pouze jedinou legii. Ve výjimečných případech jich ale může být i několik. Ačkoli jsou tyto domovské kovářské světy technicky i jejich základnami, jsou ve skutečnosti legie rozmístěny po celé galaxii, kde stráží zranitelné oblasti v Impériu. Mnoho legií je usazeno blízko Oka Teroru, připraveno bojovat proti svým chaosáckým protivníkům.

V plné síle legie obvykle čítá 16 titánů, ačkoli ve skutečnosti se tento počet výrazně liší. Trvá stovky let, než jsou bojové ztráty nahrazeny, jelikož stavba titána je dlouhý a náročný proces. Nejčastější třídou titánů v legiích je Warlord, na druhé straně je třída Imperator mnohem impozantější, ale o to i vzácnější.

Legie titánů jsou využívány jen v těch nejzásadnějších taženích a na bojištích, která jim poskytují prostor pro manévrování a umožňují jim vypustit plnou sílu své kolosální výzbroje.

 

Divisio Mandati

Titánské řády Mandati jsou známé jako "výkonné řády". Cestují v obrovské klášterní lodi a jsou zodpovědné za přinášení Pax Imperia na nezávislé lidské světy. Každý klášter obsahuje malý ale mocný počet ohromných titánů třídy Emperor, k tomu navíc kněží, řadové jednotky, údržbu konající adepty a podpůrný personál.

Každý titán třídy Emperor je soběstačnou jednotkou, která nese členy Adeptus Arbites, Inkvizice a Adeptus Terra. Je to právě díky této kombinaci přesvědčování a ohromné střelecké síly, že byly mnohé světy přivedy do náruče Impéria. Elitní řády Mandati jsou poté označovány jako "misionářské řády" - ty cestují daleko za známé oblasti vesmíru a často doprovázejí mise tuláckých obchodníků.

 

Divisio Telepathica

Jako vysoce specializovaná divize, Telepathica je menší než Mandati a Militaris. Telepathica je zodpovědná za obávané psi-titány. Její řády jsou nazývány telepatickými a říká se, že operují z tajného světa kdesi poblíž srdce Impéria.

 

Divisio Investigatus

Tato divize plní funkci výzkumnou, její rolí je stavět titány pro ostatní řády a zároveň vytvářet a testovat technologická vylepšení. Všechny řády Investigatus sídlí na Marsu, hlavním kovářském světě. Občas se pak výzkumný řád účastní bitev za účelem vyzkoušet v poli nová vylepšení.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.