Dům Drakkus

Dům Drakkus byl rytířský dům Impéria a zapřisáhlý nepřítel přisluhovačů Chaosu, nehledě na bezpočet vybojovaných bitev proti uctívačům Khorna. Tohle všechno však skončilo, když byl jejich rytířský svět Tarnis napaden ohromnou armádou Khorna, která zahájila zničující útok na pevnost domu, Tvrz Drakkus. Domácnost rytířů byla útokem zaskočena a brzy byl její počáteční odpor přemožen po krvi prahnoucími berserkery. Nemilosrdná bitva je nicméně donutila odeslat žádost o pomoc kapitule Temných Andělů, se kterou dům sdílel spojenectví. Temní Andělé zprávu obdrželi a jak dům Drakkus čekal na pomoc, jeho rytíři zuřivě bojovali za svůj domov. Zoufalé bitvy se účastnil i rytíř Vortigan, v té chvíli se vzpamatovávající z rituálu Návratu, a vrhl se do bitvy. Vortigan drtil všechno, co mu stálo v cestě, porážel chaosácké válečníky i pokřivené obrněnce.

Počet nepřátel a jejich palebná síla však byla na statečné rytíře příliš a nakonec byli všichni v litém boji postupně zabiti, s výjimkou jednoho rytíře, který se ocitl na pokraji smrti. Vortigan, sám a uprostřed nemilosrdné bitvy v ruinách vlastního domova, byl povalen k zemi zuřivým náletem heldraka. V té chvíli ale pro něj přišlo vysvobození s příchodem sil Temných Andělů pána Tigraina, jehož obrněná vozidla heldraka zahnala pryč a odrazila armádu Khorna zpátky. To umožnilo vesmírným mariňákům rychle evakuovat ty, co přežili na oběžnou dráhu na palubu útočného křižníku Pěst Calibanu. Smutné však bylo, že jediné co z kdysi mocného rodu Drakkus zbylo, byl jediný zřízený rytíř a několik služebníků domácnosti. 

Poté, co se Vortigan dozvěděl o osudu svého domu, neupadl do zoufalství. A to i když věděl, že jeho rod i domácnost jsou pryč a že z rán uštědřených Khorneho krvežíznivci se už nikdy nevzpamatuje. Rytíř se tedy stal svobodnou čepelí a slíbil obhájit smlouvu jeho domu s Temnými Anděly. Svobodná čepel pak pokračoval v boji dál, pomáhaje lordu Tigrainovi  a jeho vesmírným mariňákům při záchraně své domovské planety Tarnis nejen před zhoubným vlivem Khorneho válečné bandy, ale i před orčí Waaagh! invazí válečného bosse Nekkruncha.

Svobodná čepel

Známí rytíři:

Baron Hengest – poslední pán domu Drakkus a strýc rytířů Ebissa, Oerica a Vortigana. Byl zabit při útoku Khorneho válečné bandy na Tvrz Drakkus.

Rytíř Ebissa – byl zabit při útoku Khorneho válečné bandy na Tvrz Drakkus.

Rytíř Oeric - byl zabit při útoku Khorneho válečné bandy na Tvrz Drakkus.

Rytíř Vortigan – nejmladší z bratrů, jediný přeživší rytíř při útoku Khorneho válečné bandy na Tvrz Drakkus. Po zjištění, že je posledním ze svého rodu, se rozhodl stát svobodnou čepelí. 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.