Dům Griffith

Dům Griffith pochází z vulkanického světa sužovaného okřídlenými plazy podobnými pradávným drakům z terranských legend. Tak velcí a silní byli tito vrcholoví predátoři, že, až do příchodu lidstva, byla jejich nadvláda nad světem neotřesitelná. Během několika dní od svého přistání byli první osadníci bez varování napadeni a brzy začali podléhat hrozivé zuřivosti tavicího dechu vypouštěného jejich monstrózními nepřáteli. Nicméně dílem osudu jedno z jejich koloniálních plavidel neslo stádo koní (což jejich vlastníka stálo nemalé prostředky) a mladého muže, který byl vychován fantastickými příběhy mýtických hrdinů minulosti. Tento muž byl Nathaniel Griffith.

Stejně tak obdařený umělec, jako odvážná duše, byl to Nathaniel, kdo první ukoval zbroj z lokálně těženého obsidiánu, a kdo první vyjel v koňském sedle do boje s hrozivým tvorem, které za sebou nechalo mnoho jeho spolucestovatelů mrtvých během svého úvodního útoku před několika dni. Nathaniel si všiml, že tvor se vyžíval v používání svého plamenného dechu a že sopečné sklo v jejich okolí zůstávalo ohnivou bouří neposkvrněno. Doufal, že pokud si obleče zbroj vytvořenou ze stejného materiálu, získá čas, aby mohl bestii zasadit smrticí úder. Navzdory veškeré pravděpodobnosti Nathanielův plán fungoval, a tak byl zabit i první drak. Nathanielův odvážný čin získal jeho lidem krátkou úlevu a umožnil jim vybudovat osadu, aby dokázali přežít, když vše ostatní bylo ztraceno.

Bez chvíle na oddech dotlačil Nathaniel další podobně založené jedince, aby vstoupili do jeho služeb a vycvičil je v dovednostech, které potřebovali k jízdě a k boji se svými dračími nepřáteli. Věděl, že to té doby, než budou schopni vybudovat infrastrukturu, která by byla schopna vyrobit účinnější výzbroj k obraně osady, on a jeho rytíři se budou muset naučit zabíjet draky bez pomoci, nebo bude vše ztraceno.

Znak Domu Griffith

Zrození Domu Griffith

Jak se válka proti jejich dračím nepřátelům dále stupňovala, ti z Nathanielových rytířů, kteří nepadli v boji, se sami stali slavnými válečníky a zabijáky draků. Nathaniel sám ještě zabil další dva tyto tvory s kopím, které si vyrobil z ohromné stehenní kosti jeho prvního cíle. Třetím byl nejstarší a nejsilnější ze svého druhu, Alvirax, jehož kůže byla tak tlustá, že ačkoli Nathaniel zamířil přesně, jeho kopí se při snaze o propíchnutí netvorova srdce zlomilo. Nakonec to bylo zavedení prvních rytířských obleků vyvinutých technologií Standardní konstrukční šablony, co zvrátilo válku na stranu osadníků. A vzhledem k tomu, že se už dávno stal vůdcem svých lidí, byl Nathaniel i prvním, kdo pilotoval rytířský oblek proti drakům, jejich šupinatá kůže nebyla výzvou pro termální kanón jeho Nezvedného.

Nakonec byli zabiti i poslední z těchto nenáviděných netvorů, což učinilo z lidi neoddiskutovatelné vládce světa, který od té doby nazývali Dračí hranicí. Krátce poté byl formálně ustanoven i rytířský dům, s Nathanielem jakožto jeho lordem a pánem, pojmenovaný k jeho poctě jako Dům Griffith. Jeho rytíři udělili svému pánu titul velmistra kopí jakožto uznání jak jeho umění zbraně, tak i kopí z dračí kosti, kterým kdysi vládl. Jakožto svůj erb si Dům Griffith zvolil v upomínce největšího skutku svého zakladatele symbol velkého draka Alviraxe a zlomeného kopí, které ho zabilo.

Bojový oblek rytířů Domu Griffith

Pole Adamantia

Do dnešního dne je Dům Griffith proslavený jakožto jeden z nejsmrtonosnějších ze svého druhu v boji zblízka. Každý šlechtic Domu Griffith se musí ukázat být schopným válečníkem v horském sedle, než je mu vůbec povoleno pilotovat rytířský oblek, a ve zlepšování této dovednosti pak pokračuje celý svůj život na Poli Adamantia. Tento výroční turnaj proti sobě staví šlechtice zakuté v celoplátové adamantiové zbroji v soutěžích klání dřevci i šermu. Vstupem do turnaje šlechtici riskují pozici své rodiny ve společnosti, ale úspěch znamená ohromné povznesení pro další rok, a tak jde pokaždé o tvrdý souboj.

Ještě více než šlechtici z jiných rytířských domů členové Domu Griffith usilují o převahu nad svými druhy a výsledkem toho jsou nepřekonatelní v boji jeden na jednoho. Jejich válečnický duch a rozhodnost se ukázat zajišťují, že zůstávají jedněmi z nejsmrtonosnějších rytířů Impéria, stejně tak schopnými s řetězovou čepelí svého rytířského obleku, jako jsou s kopím a mečem v horském sedle. A když kopí rytířů Domu Griffith narazí na nepřítele, bitva už je v podstatě vyhraná.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.