Eversor assassini

Účel vrahů z chrámu Eversor, narozdíl od většiny ostatních chrámů, není tajemstvím. Jsou to zdrogovaná, šílená zabijácká monstra, posílená bio-inženýrskými a experimentálními chirurgickými zákroky, které jim při plnění jejich misí dávají takřka nadlidské možnosti. Jejich těla jsou upravena tak, aby se stala stroji na zabíjení, a nachází se v nich takové úpravy, jenž dohání nositele do samých mezí jeho fyziologických možností a to díky bionice a genetickým změnám. Avšak těla agentů musí bojovat s přesycením drogami, které z nich dělají psychotické šílené zabijáky a tlačí jejich bio-inženýrská těla kupředu. Jako takoví, tito vrazi mají hyperaktivní imunitní systém, jenž neutralizuje toxiny z drog, které používají, čímž jsou zlepšovány a usměrňovány jejich výkony na bojišti.

Assassini Eversoru jsou nejhrůznějšími produkty Officio Assassinorum. Jejich duševní stav byl upraven tak, aby cítili neuvěřitelně silnou zášť k nepříteli, což je dohání k zuřivé nenávisti, či toužili se sebevražedným odhodláním sloužit Impériu. Jsou vyškoleni k naprosté bezohlednosti a jsou zcela věrni Impériu. Eversor výtváří masové vrahy, kteří jsou nasazeni, je-li zapotřebí eliminovat vládnoucí elitu soupeře. Eversor assassini vytrhávají srdce povstání tím nejbrutálnějším možným způsobem. Prostřednictvím zabítí všech nepřátel zosobňujících velitelskou strukturu zcela zmaří nepřátelské tažení.

Eversor assassin

Eversor Assassin v akci

Velké množství drog a úpravy používaných při úpravě Eversora v nezadržitelný stroj na zabíjení, tyto látkou jsou ale vysoce návykové. To znamená, že vrazi jsou na nich zcela závislí a bez nich umírají. Jediný způsob, jak mohou přežít, je ten, že jsou umístěni do kryo-spánku, který udržuje jejich těla, dokud nejsou povoláni k plnění dalšího úkolu. Jako takový je každý Eversor uložen v kryo-kryptě na tajných lodích chrámu, které jsou roztroušeny po celém Impériu. Tyto lodě zůstávají stále v pohotovosti a čekají na příkazy od nejvyšší pánů Terry, které jim povolí použití jejich smrtícího nákladu.

Je-li vyžadován zásah Eversoru, je assassin přepraven ze své kryo-krypty do speciální přistávací kapsle. Po celou dobu stále přetrvává v kryo-stázi a přes neuro-synapse se dozví podrobnosti o své misi, zatímco je jeho tělo jemně dolaďováno na daný úkol. Pouzdro je pak vypáleno na povrch planety a cestou zahájí oživování Eversora. Vzhledem k povaze kryo-spánku se prodlužuje životnost Eversora. Assassin si nemusí ani uvědomovat, kolik času uběhlo, zatímco byl v kryo-spánku. Někteří Eversor assassini stráví léta, desetiletí či celá staletí, dokud nejsou povoláni. Pro vraha to však je mezi poslední misí a tou současnou jen chvíle. Jakmile kapsle přistane, vrah je již plně funkční a připraven zabíjet své protivníky. Je dokonale soustředěný na svůj úkol a je připraven nasytit svou krvežíznivost. Tímto překvapivým útokem Eversor své oběti zcela zaskočí, neboť nevědí, co se vlastně děje. Poměrně často si to uvědomí až tehdy, když už je příliš pozdě.

Eversor assassin je ozbrojen pistolí Executioner, silovým mečem a neuro-rukavicí. Pistole Executioner kombinuje bolt pistoli s pistolí Needle. Ta dokáže velmi rychle a přesně střílet a to i když je střelec v pohybu. Je také vybaven melta bombami k ničení tanků a opevnění. Ale tou nejsilnější zbraní jsou právě ony drogy, na kterých je tak závislý. Díky ním je silný, rychlý a agresivní. Bohužel všechny předešlé zákroky a tato závislost mají nežádoucí vedlejší účinky. Ty mohou být potlačeny implantovanými žlázami a dalšími drobnými implantáty.

Nicméně je velké množství léků také vysoce návykové. Výsledkem toho je, že léky musí být ve vrahově těle neustále přítomny. Vzhledem k velkému množství chemikálií a léčiv je metabolismus vraha velmi nestabilní a pouze zlepšená mozková centra agentů mohou získat kontrolu nad takto fungujícím tělem. Pokud se však ukáže,že srdce či mozek ztratily kontrolu nad metabolismem, pak chemikálie a léky začnou reagovat samy se sebou a nastane bio-zhroucení. Tento efekt je též znám jako bio-exploze.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.