Gryphonne IV

Kovářský svět Gryphonne IV se nacházel v Segmentum Tempestus a byl jedním z opěrných světů Adeptus Mechanicus. Před svým zničením to rovněž býval i domovský svět titánské Legio Gryphonicus neboli Válečných Gryfů a těch nejdivočejších a nejzkušenějších legií skitarii v celém Impériu. Dále zřejmě býval i domovským světem kapituly vesmírných mariňáků Rytířů z Gryphonne, která jeho zničení naštěstí přežila jako křižácká flotila.

Díky své důležitosti se mohl pochlubit tou nejlepší obranou jakéhokoli světa na galaktickém jihu, a proto jeho pád všechny šokoval. Gryphonne IV rovněž zodpovídal za výrobu nespočtů vozidel pro regimenty imperiální gardy, včetně toho i vzácných tanků Leman Russ Conqueror, jejichž konstrukční vzor byl původně znovuobjeven na Gryphonne V.

Po ztrátě kovářského světa Tigrus byl Gryphonne IV spolu se světem Stygies VIII jedním ze dvou světů schopných produkovat tanky Leman Russ Vanquisher. Jeho posledním planetárním guvernérem byl generální továrník Darius Hugh. Planeta byla pohlcena v roce 997.M41 nově příchozím gigantickým rojem Leviathan, jež tak přerušil průmysl a dodávky v této části galaxie.

 

Segment: Segmentum Tempestus

Sektor: Neznámý

Subsektor: Shiola

Systém: Gryphonne

Počet obyvatel: 8 520 000 000/0 

Stupeň desátku: Aptus Non 

Stupeň produktivnosti: II-Extremis 

 

Boj o Gryphonne IV

Svět Gryphonne IVJak se Leviathan prokousával do středu galaxie, nařídil inkvizitor Kryptman vytvořit galaktický kordon na zpomalení postupu tyranidů a získat tak čas pro přeskupení imperiálních armád. V tomto kordonu byly stovky světů buď evakuovány nebo nad nimi byl vynesen rozsudek Exterminatus, aby se cizákům zabránilo v získání těchto důležitých bio zdrojů. Kryptman tímto rozkazem odsoudil miliardy lidí k smrti a nakonec byl za toto rozhodnutí stíhán jako zločinec.

Nicméně jeho plán, jakkoli děsivý, uspěl. Avšak byli tací, kteří se i přesto rozhodli bojovat, tací kteří měli takový vliv, že si dovolili neuposlechnout přímý rozkaz lorda inkvizitora. Adeptus Mechanicus, které s nelibostí opustilo výzkumné testovací zařízení Tesla Prime, se rozhodlo bojovat do posledního dechu při obraně Gryphonne IV, jednoho ze svých hlavních kovářských světů. Gigantické, ocelí obložené planety, jež syčela a burácela mechanickou aktivitou.

Jako domovský svět Válečných Gryfů, legií skitarii, praetoriánských bojových servitorů a s vojenskou mocí kreacie technomágů, měla tato planeta lepší šanci k odražení nepřátel, než kterýkoli jiný svět. Adeptus Mechanicus, samotný v opuštěném systému, se připravoval na válku s chladnou efektivitou.

Když mycetické spóry začaly dopadat na ocelovou kůru planety, začal boj vskutku titánských rozměrů. Početné legie mechanicky vylepšených skitarii vypochodovaly s perfektním sladěním, metodicky kosící hordy tyranidů, teprve se sunoucích ze svých spórových kapslí. Jak další spóry dopadaly na planetu, rozhučely se k životu mohutné pohonné jednotky praetorianských bojových servitorů, jejichž těžké zbraně si vybíraly krvavou daň mezi jednotkami cizáků, až černý ichon pokryl krajinu z oceli a trávy.

Za hodinu se zem začala třást pod nohama Válečných Gryfů, strašlivých božských strojů vycházejících ze svých hangárů-katedrál a napadajících biologická monstra kráčející mezi manufakturami. Titáni vystřelovali vnitřnosti ze svých tyranidích protivníků a na oplátku byli trháni ohromnými drápy a syčícími stříkanci kyselin obřích biomorfů. Země se třásla pod pochodujícími giganty až do konce dne.

Adeptus Mechanicus i hordy nepřátel odmítaly vzdát své úsilí. Navzdory železnému odhodlání technokněží i ohromným ztrátám tyranidů, byl Gryphonne IV zaplaven přesilou. Skitarii byli zničeni a pohlceni nevyčerpatelnými vlnami Hormagauntů a dalších stvůr. Titáni padali jeden po druhém, až nakonec nezůstal žádný, který by mohl bránit své domovské továrny. Během několika dní byl svět zkonzumován a roj Leviathan pokračoval ve své cestě k Teře. 

 

Ztráta Tesla Prime

Tesla Prime bylo hlavní zbraňové testovací a výzkumné zařízení Adeptus Mechanicus z Gryphonne IV. Nacházelo se v Segmentum Tempestus v systému Tesla Prime. Dlouho před hromadnými evakuacemi zapříčiněnými vpádem gigantické úlové flotily Leviathan zde byly hromaděny zbraně s opravdu zničujícími účinky.

Zatímco se Adeptus Mechanicus pokoušelo zachránit, co se dá, některá zařízení se ukázala jako příliš velká nebo nebezpečná na přesun, a tak zůstala opuštěná. Krátce poté, co poslední loď opustila Tesla Prime, provedli orčí piráti nájezd na zbytky, jež zde zůstaly. Exploze z jejich pokusů o ovládnutí technologií byly snadno vidět až z vesmíru. V době, kdy Leviathan konečně dorazil k planetě, se orkům podařilo zvládnout většinu ze svých nových zbraní, což mělo za následek masivní ztráty na obou stranách a zapříčinilo rozšíření boje na mnoho okolních světů.

Výsledná válka se pro Impérium ukázala jako mimořádně přínosná, neboť toto zdržení lidstvu umožnilo posílit nebo vystavět další pevnosti proti dalším přicházejícím invazím. Kryptman, teď již sám zbaven postavení a pronásledován, sledoval události na Tesla Prime prostřednictvím snů astropatů, ještě mu stále věrných. Zjištění značných ztrát obou cizáckých ras odhodlaných bojovat do posledního dechu, mu vnuklo nový plán zakrátko známý jako Octariuská válka.

 

Produkty vyráběné na Gryphonne IV (vše podle charakteristického vzoru této planety):

Leman Russ Exterminator

Leman Russ Vanquisher

Leman Russ Conqueror

Autokanóny instalované do transportérů Chimera

Těžké boltery instalované do transportérů Chimera

Munice

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.