Imperiální kalendář

Imperiální datovací systém, taktéž známý jako imperiální kalendář, je svou povahou poměrně komplexní a byl strukturován, aby se vypořádal s poměrně objemným množstvím zaznamenané historie, které existuje v 41. miléniu, a ohromnými vzdálenostmi mezi osídlenými lidskými světy, které mohou vést k dlouhým obdobím izolace. Rovněž rozmary a čas pokrucující efekty warpu činí udržování přesného času během delších cest takřka nemožným.

Impérium tak vynalezlo svou vlastní metodu záznamu dat, která vyžaduje trochu vysvětlení. Co je nejdůležitější, jedná se o roky "po Kristu", tj. našeho letopočtu, využívající pozemský gregoriánský kalendář.

Ukázkovým datem může být 0123456.M41, které lze rozložit na několik částí: 0 (kontrolní číslo) 123 (část roku) 456 (rok) M41 (milénium, nebo-li tisíciletí). Jednotlivé části si představíme níže.

 

Kontrolní číslo

Kontrolní číslo odkazuje na přesnost daného data a je vyžadováno kvůli běžným zakřivením subjektivního vnímání lineárního času během cestování warpem a kvůli nepřesnému časování na vzdálených či izolovaných imperiálních světech a hvězdných systémech. Kontrolní číslo se skládá z následujících tříd:

Třída 0/1 - standardní zemský čas. Odkazuje na událost, která se odehrála uvnitř Sluneční soustavy. "0" je nejčastěji používána pro události, které se odehrály přímo na Teře, zatímco "1" pro ty, které se odehrály uvnitř Sluneční soustavy - jako třeba na Titanu, měsíci plynného obra Saturnu, který slouží jako velitelství vesmírných mariňáků kapituly Šedých Rytířů.

Třída 2 - Přímá. Zdroj datového určení byl v přímém psychickém kontaktu se Sluneční soustavou nebo Terrou, když byl vytvořen datový záznam.

Třída 3 - Nepřímá. zdroj datového určení byl v přímém kontatktu se zdrojem třídy 2, byť ne se Sluneční soustavou samotnou.

Třída 4 - Potvrzená. Zdroj datového záznamu byl v kontaktu se zdrojem třídy 3.

Třída 5 - Sub-potvrzená.  Zdroj datového záznamu byl v přímém psychickém kontaktu se zdrojem třídy 4.

Třída 6 - Nepotvrzená, 1roční. Zdroj datového záznamu nebyl v kontaktu se zdroji tříd 0 až 5, když byl vytvořen záznam, nicméně se jedná o pokračování událostí odkazovaných zdroji tříd 0 až 5.

Třída 7 - Nepotvrzená, 10letá. Jako třída 6, ale s delším časovým rozestupem.

Třída 8 - Nepotvrzená, 11+letá. Jako třída 5, ale s daleko delším časovým rozestupem.

Třída 9 - Odhadovaná. Pro světy, které nepoužívaly imperiální kalendář - pro záznam událostí z jejich historie.

 

Část roku

Pro účel udržování záznamů je každý rok rozdělen do tisícovky stejných částí, označených 001-000, spíše než měsíců a týdnů. Tento systém není využíván běžnými občany Impéria, ale jednoduše slouží pro administrativní účely Adeptus Terra.

 

Rok

Rok v rámci daného tisíciletí, tedy opět mezi 001-000. Pro obecná data se často používá právě jen rok a milénium, jako například 999.M41.

 

Tisíciletí

Jedná se o tisíciletí od narození pradávné lidské náboženské postavy známé jako Ježíš Kristus. Kupříkladu rok 2013 tak je zapisován v imperiálním kalendáři jako 013.M3.

 

Vzhledem k tomu, že mnoho ze záznamů z dob před 31. tisíciletím bylo zničeno, není znám důvod, proč imperiální kalendář počítá data právě tímto způsobem, ani odkud tento systém pochází.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.