Imperiální letectvo

Když lidé spadli z nejvyššího vrcholu své civilizace do barbarství a temnoty Věku sváru, tajemství létání bylo téměř úplně zapomenuto. Mohutné letecké armády vojevůdců na Zemi se srážely navzájem z nebe a nakonec dokonce i vítězové museli zůstat na zemi kvůli nedostatku drahocenného paliva.

Obloha zůstala prázdná po více než tisíciletí, zatímco vojevůdcové pokračovali v boji proti sobě navzájem. Nakonec povstal Císař, aby vyvedl lidstvo z barbarství ve Velké křížové výpravě. Ta byla pátráním po znalostech a znovusjednocením roztoušených zbytků starého lidstva, a tajemství letu bylo znovu objeveno. Technoadepti na Marsu dobře střežili své znalosti během Věku sváru a jak se Císařovy síly rozprostřely po galaxii, byly zastíněny křídly imperiálního letadla.

 

LETECKÝ ÚTOK

Letadla jsou na bojišti mocnou bojovou silou. Mohou ničit raketami a bombardovat nepřipravené obránce téměř beztrestně, slétávat prudce dolů k útoku jako blesk. Řvoucí letky útočných bombardérů jsou schopny rychlého přesunu a útoku na nepřátelské průlomy nebo umlčení dělostřelectva za nepřátelskými frontovými liniemi, stejně dobře jako přímé podpory útoků pozemních sil. Stíhače jsou také skvěle využitelné k zastavení nepřátelských letadel a jejich udržení daleko od slabých míst jejich napadáním ve vzdušných soubojích. Nicméně, letadla většinou obětují ochranu za rychlost a většina aeroplánů je lehce obrněných ve srovnání s bitevními tanky. Bojoví piloti musí být opatrní při mnoha zásazích od příchozích střel nebo se jejich úžasné stroje změní v hořící, do země narážející rakve.

 

ORGANIZACE

Uvnitř Impéria není žádná samostatná letecká armáda. Na místo toho má každá bojující síla několik svých vlastních létajících strojů pro podporu svých armád. Imperiální námořnictvo má bezpochyby pod svým velením největší počet stíhačů a bombardérů, které hrají podstatnou roli ve vesmírných bitvách stejně jako v planetárních invazích. Dobře vybavené regimenty tech-gardy Adeptus Mechanicus mají normálně v zásobě velký počet letadel. Přítomnost letadel k podpoře regimentů imperiální gardy je nejvíce závislá na jednotlivých velitelích - někteří regimentálních letek využívají, zatímco jiní je raději vymění za dostatek protileteckých zbraní a více mužů.

Vesmírní mariňáci Adeptus Astartes využívají v bojích a k vyčištění přistávacích zón či vedení bleskových útoků svých dělových lodí Thunderhawk. Tyto letky letadel obvykle operují z imperiálních bitevních bárek na orbitu a jsou uzpůsobeny k boji stejně tak ve vakuu vesmíru jako uvnitř atmosféry planet.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.