Křížová výprava Indomitus

Křížová výprava Indomitus (Nezkrotná) byla zahájena oživeným primarchou Roboutem Guillimanem poté, co se prohlásil lordem velitelem armád Impéria během Třinácté černé křížové výpravy. Hlavním cílem výpravy bylo znovudobytí světů, které byly zaplaveny silami Chaosu po vzniku Velké trhliny, která rozdělila Impérium jeho otce ve dví.

Guillimanovy síly se skládaly z jednotek více než tuctu kapitul vesmírných mariňáků vedených Imperiálními Pěstmi. K nim se přidali imperiální garda, Mechanicum, Custodes, bitevní sestry, imperiální námořnictvo, skitarii, Legio Cybernetica, Collegia Titanica, rytířské řády a malý kontingent mlčenlivých sester, spolu s nově vytvořenými Primaris vesmírnými mariňáky.

S majákem Astronomicanu v rozkladu se síly křížové výpravy Indomitus odvažovaly jen malých skoků warpem. Postupně si tak prorážely cestu systém po systému. Během tohoto postupu byly vyhnány démonické hordy z Gathalamoru, Drogoského systému a Tallarnu. V Lhormském dosahu byl poražen Mosazný tyran. Celá populace Ophelie VII byla osvobozena z otroctví tyrana Modroplamene, ačkoliv sám vyšší démon unikl. Samotné slovo o blížící se křížové výpravě pak stačilo k potlačení rebelie na Necromundě.

Křížová výprava Indomitus

Ve chvíli, kdy křížová výprava dorazila na Catachan, byly už chaosácké síly poraženy místními regimenty Catachanských Džunglových Válečníků. Na Catachanu se křížová výprava na nějakou dobu zastavila, aby nabrala posily a zásoby - a, přes těžké ztráty, byla její flotila větší, když upouštěla Catachan, než když poprvé vyrazila z Terry. Jak si Indomitus probíjela cestu směrem od Terry, tak ty nejhorší dopady Velké trhliny už v mnoha sektorech pominuly. Ačkoli z Velké trhliny nadále proudily warpové bouře, plamen Astronomicanu pomalu pohlcoval poskvrnu warpu na galaktickém jihu. Mnoho občanů, kteří přežili krutý útlak démonických hod, uvidělo mezi oběma událostmi nadpozemský vztah. A ti co skutečně spatřili primarchu, šeptali o tom, že viděli Císaře samotného. Zpráva o primarchovi se šířila galaxií a pozvedávala morálku Impéria.

Nicméně křížová výprava dorazila i na mnoho světů, pro které již nebylo záchrany. Kde již nebylo naděje, uchýlil se místo toho Guilliman k odplatě a Exterminatu, jako to bylo v případě úlového světa Bhundar a démony zamořeného kardinálského světa Gloriphia. Na Terra Secundus trpěla flotila křížové výpravy přepadeními a katastrofickými výpadky, jak byla zatažena do strašlivé pasti Legie Alfa. Ačkoli to udělal s bolestí v srdci, rozhodl se Guilliman učinit těžké rozhodnutí a obejít celý systém Primagenesis, protože si nemohl dovolit nechat se zatáhnout do dlouhodobé zákopové války. Křížová výprava poté na své cestě potkala tucty systémů, ve kterých byly nespočetní imperiální občané ponecháni v otroctví bohů Chaosu. To byla hořká realita pro Robouta Guillimana a jeho síly.

Jak se křížová výprava Indomitus nořila hlouběji do galaxie, držel arcimagos Cawl své automatické pracovníky v nejvyšších obrátkách, aby mohl vytvářet nové Primaris vesmírné mariňáky a zbraně pro ně. Na palubě ohromného plavidla Zar-Qausitor byly tisíce Primaris vesmírných mariňáků - někteří tvořící zcela nové kapituly, jiní určení jako posily pro ty existující - probuzeni ze stáze a připraveni, aby se přidali do potyčky. Na Rynnově světě příchod křížové výpravy Indomitus zlomil legie démonického prince Rhaxora. Po bitvě pak ochromené Karmínové Pěsti získaly do svých řad posily Primaris vesmírných mariňáků. Jako svůj hrubý materiál si Cawl vybral válečníky z Terry, které vzal jen několik generací poté, co byly Císařem vytvořeny původní Imperiální Pěsti. Skutečně, někteří byli ve stázi od časů Velké křížové výpravy; několik Primaris vesmírných mariňáků si dokonce vybavovalo, že vidělo Rogala Dorna samotného. Taková setkání se pak odehrála i na Baalu, Chogoris a v celém Ultramaru.

Po zhruba 100 letech se křížová výprava Indomitus začala rozpadat. Když byly rozsáhlé prostory Zar-Quaesitor vyprázdněny, arcimagos Cawl se odpojil, neboť měl mnoho dalších tajných skrýší, které musel aktivovat, aby dokončil Ultima zakládání. Jakmile byly nasazeny, zůstaly nové kapituly na místech, na kterých byla úvodní střetnutí vyhrána, ve snaze udržet zisky křížové výpravy. V mnoha případech pak vytvořily své vlastní kapitulní planety. Touto cestou křížová výprava nejenže osvobodila světy z tyranie temných bohů, ale i posílila obranu Impéria proti dalším útokům, které měly nepochybně přijít.

Poté, co se doslechl o vážném vývoji situace v Morových válkách o Ultramar, už Guilliman nemohl nadále ignorovat svůj domov a rozhodl se křížovou výpravu Indomitus rozpustit. To se stalo po vítězství v bitvě o Raukos, po kterém Guilliman vedl velký triumf a oznámil po celém Impériu konec křížové výpravy.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.