Legio Ignatum

Jako jedna z nejstarších titánských legií byla Legio Ignatum jmenována jako jeden z hlavních obránců Armageddonu, když vyšly Ghazghkullovy záměry najevo. Během nasazení v pustinách okolo úlu Volcanus se na moc a sílu mnoha titánů této legie nahlíželo jakožto na hráz proti jakémukoli orčímu útoku. Historie Legio Ignatum byla pradávná a hrdá, vlastnila šest vskutku prastarých titánů, kteří bojovali v Císařském paláci v závěrečných fázích Horovy Hereze. Nejmocnějším z nich byl titán třídy Warmonger, Imperious Prima, stroj vytvořený v dávných časech, ještě před zrodem samotného Impéria, který před deseti tisíci let přispěl k vypuzení Legio Mortis z Terry.

S celou legií spadající pod své vedení vedl princepse Imperious Prima, vedl Milar Boitanus své titány v několika střetech s válečnými tlupami obléhajícími úl Volcanus a dosáhl na bitevním poli skvělých úspěchů. Titáni Legio Ignatum, veteráni tisíců válek, bojovali proti orčím nájezdníkům s posvátným hněvem a s pomocí vesmírných mariňáků z kapituly Železných Šampiónů úspěšně uvolnili tlak vyvíjený na přeživší mariňáky od Nebeských Lvů, kteří nesli hlavní nápor orků mimo úl.

Když despota Gazgrim upustil od svých plánů na pokračující dobývání Volcana, aby mohl zaútočit přímo na legii, princeps Boitanus mu s radostí vyhověl. Dopřál Imperious Prima naplnění touhy po zničujícím boji. Lidé z Volcana se brzy měli stát svědky rozpoutání kolosální výměny ničivých sil mezi titány a garganty v boji, jež by mohl rozhodnout o osudu celého úlu.

Zdánlivě nekonečné množství orčích fighta-bommerů zaplavilo nebe nad Volcanem a při bombardování Legio Ignatum zatemnilo slunce. Několik titánů třídy Warlord začalo sestřelovat ohromné množství nepřátelských strojů pomocí zbraní upevněných na štítech, avšak zničení dvou průzkumných a celkovému oslabení nulitních štítů legie nedokázali zabránit. Když si princeps Boitanus všiml, jak moc se osmnáct obřích gargantů z hordy přiblížilo, rozeznal Gazgrimův důvod pro tento přípravný útok, ale to už bylo příliš pozdě. Garganti vystřelili. Nulitní štíty mnoha titánů, už tak dost vysílené útoky fighta-bommerů, brzy podlehly šílené palbě Gazgrimových válečných strojů, zatímco orčí štítová pole odolala odezvě ze strany imperiálních strojů.

Bitva zuřila po šest hodin, macro kanony a těžké lasery trhaly garganty na kusy, ale to už titáni Legio Ignatum začali jeden po druhém umírat. Několik gargantů pospíchalo kupředu, očividně se nemohli dočkat, až srazí stroje Impéria k zemi pomocí svých primitivních kontaktních zbraní, avšak ukázněná palba imperiálních titánů je systematicky ničila. Ale schopnost gargantů odolávat poškození, spolu s oslabenými štíty legie, začala pomalu ovšem jistě obracet průběh celé bitvy.

Imperious Prima byl znehybněn orčí palbou zamířenou na hlavní vedení energie téměř okamžitě poté, co se poslední nulitní štíty přetížily a vypnuly. Bez možnosti pohnout svým dávným strojem, princeps Boitanus sledoval, jak všude kolem něj jeho titáni ustupují před masivní přesilou gargantů. Přetížil hlavní zbraně, nařídil Legio Ignatum ústup a započal útok na několik nejbližších gargantů. Když kryl jejich ústup, v duchu se smířil s Císařem.

Několik z princepsů legie nemohlo nebo nechtělo donutit své titány k ústupu a tito muži byli svědky pádu Imperious Prima, zatímco se těch několik málo přeživších z legie stahovalo. Na Imperious Prima v obklíčení gargantů se ze všech stran snášela ničivá palba, dokud dobře mířená střela  Gutbuster neprorazila kolenní poháněcí zařízení na levé noze. Pár vteřin ještě kolosální Warmonger zůstal stát vzpřímeně, zatímco stabilizační trysky vyhořívaly, ale v galaxii neexistovala síla, která by mohla zabránit pádu takového gigantického stroje. Titánu Imperious Prima se podlomila levá noha, potom se svalil na zem a zvuk nárazu ochromného trupu o zem zazněl po celé oblasti kolem Volcana. Těch několik zbývajících titánů brzy následovalo osud Imperious Prima, zatímco Gazgrimovy vítězné síly postupovaly bitevním polem posetým ruinami, zničenými titány a chládnoucími jezírky tekutého skla vytvořeného žárem z neskutečně zběsilé bitvy.

Přeživší titáni z Ignatum, nyní sotva čtvrtina legie, jsou zostuzeni svým selháním v bitvě, která mohla osvobodit Úl Volcanus v tak rané fázi války. Ztráta Imperious Prima, nejskvělejšího titána z celé legie, je těžká rána, tak těžká že se z ní legie nemusí nikdy zotavit. To co zbylo z Legio Ignatium, podpořilo Legio Victorum a Legio Tempestor, které také utrpěly na pláních Anthrandu těžké ztráty, podél linie jižního Primu.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.