Legio Victorum

Domovský svět

Galatia je druhou planetou obíhající smrštělé a umírající slunce na jižních okrajích galaxie. Je to krutý svět, trhaný po milénia kdysi mocnou hvězdou, nyní rvaný na kusy obrovskými vulkány, které vrhají obrovská množství lávy a popela vysoko do neustále temné oblohy.

Ačkoli bylo na této na minerály bohaté planetě lidské přežití vždy obtížným, byl tento fakt jen málo, o co by se zajímalo Adeptus Mechanicus, když hledalo nové kovářské světy po Herezi před deseti tisíci lety.

Legie lidí, servitorů a kyborgů dřely v extrémních teplotách, aby zapojily surové energie do tajemných strojů, kterým technokněží samotní nyní jen stěží rozumí, své životy trávily konstruováním strojů války. Galatia je kovářským světem v neustálém nasazení produkce na úrovni válečného stavu.

Přisluhovači Adeptus Mechanicus na této planetě vytvářejí velkou část válečných materiálů vyžadovaných silami Impréia v jižních sektorech galaxie. Od laspistolí, přes bojové tanky Leman Russ, až k mocným a ctěným titánům Legio Victorum, kteří také sídlí na Galatii, služebníci Strojového boha jsou nezbytní pro posílení stability Impéria.

Jak jako zaplněná minerály, tak jako místo jednoho z nejposvátnějších světů Adeptus Mechanicus, má Galatia přirozeně ohromný strategický význam. Imperiální námořnictvo je zde stále přítomno, ačkoli technokněží během milénií vytvořili své vlastní planetární obranné systémy, včetně pradávných a mocných hvězdných pevností třídy Ramilies. Šeptá se, že síť planetární obrany spoléhá ve své efektivnosti na získanou cizáckou technologii a jakýkoli neautorizovaný vesmírný provoz je rychle stíhán a zničen, než dosáhne vnitřních planet.

Říká se, že jakýkoli útočník, který by se chtěl pokusit prorazit opevnění Galatie, se bude rychle koupat ve vlastní krvi. Legio Victorum bude bojovat na své půdě s titány válčícími s dvojnásobnou zuřivostí, když jsou tak blízko kovárnám, které daly zrodit jejich plamenným duchům. Navíc k tomu jsou na tomto kovářském světě nastálo usazeny celé regimenty imperiální gardy, ne z jiného důvodu, než aby bojovaly a zemřely pro obranu Strojového boha, pokud se tato nemyslitelná věc kdy stane. Pro všechny úmysly a záměry je Galatia neproniknutelná pro jakýkoli přímý útok jakékoli ze známých cizáckých ras.

 

Původ

Legio Victorum byla původně vytvořena na Marsu s vykováním Primus Malachi, titána třídy Reaver, který měl vstoupit do legend Impéria. Vytvořená s úmyslem začlenění do bojové skupiny Zara na křížové výpravě do cizáky zamořeného jádra galaxie, Legio Victorum se místo toho brzy zapojila do občanské války, která se rychle rozšířila po povrchu Marsu, když se Vojevůdce Horus obrátil proti Císaři lidstva během doby známé jako Hereze.

Nově zrození titáni Legio museli tvrdě bojovat při obraně svých kováren, ačkoli počtem čítali jen osm strojů. Bylo jim zakázáno získat transport, aby se přidali do bitvy o Terru, protože rebelské síly na Marsu neustále hrozily přemožením loajalistů na tomto, po Teře druhém nejdůležitějším, světě Impéria.

Na vrcholu války byla Legio Victorum těžce zatlačována třemi rebelskými titánskými legiemi, které skoro zničily zbývající loajální spojence Legio. Ačkoli byli titáni Legio biti nepřátelskými válečnými stroji, jejich technokněží neúnavně pracovali, aby opravili své ochromené stroje, posádky titánů jen zřídka opouštěly své titány a odpočívali v jejich kokpitech pouze tehdy, když se stroj vracel do továren, aby bylo opraveno poškození, které mu rebelové způsobili.

Bod zvratu této nerovné války přišel s ukováním Velitelské katedry, jednoho z mála titánů třídy Imperator, které byly loajalistické legie schopny vyrobit během bojů. Katedra se proti rebelským legiím prokázala rovnou celé bitevní skupině, což umožnilo Legio Victorum udržet boje na Marsu, dokud porážka Vojevůdce nevyhnala jeho síly ze systému Terry.

Po Herezi byly ve struktuře armád Impéria provedeny velké změny. Legio Victorum nikdy nezískala svou flotilu ohromných transportérů slibovanou před Herezí a místo toho byla vzata na Galatii, nově rozvinutý kovářský svět na novém jižním okraji Impéria.

Z galatianského systému začala Legio Victorum shromažďovat záviděníhodný seznam cti, když se její řady zvětšovaly s nově vytvořenými titány. Ačkoli legie ve své desetitisícileté historii zaznamenala ztráty, je zdrojem jisté cti, že nejstarší titán, Primus Malachi, stále ještě bojuje proti nepřátelům Strojového boha.

 

Víra

Legio Victorum nikdy nezakolísala ve své oddanosti Císaři, ctěném ve své formě Strojového boha a ztělesněném v dominantní přítomnosti každého titána, kterého bere legie na bojiště.

Prověřovací proces pro kandidáty, kteří mohou nakonec dosáhnout hodnosti princepse, je extrémně intenzivní, jelikož existuje jen pár smrtelníků, kteří dokáží zkrotit bouřlivé duchy titánů legie. Skrz jejich výcvik legií mají jednu věc společnou - naprostou víru v to, že jen lidstvo má výhradní právo exitence v galaxii. Bojovníci legie netolerují cizáky jakéhokoli tvaru a druhu. Jejich určení tomuto cíli vyhlazení zničilo mnoho ras, které kněžstvo Terry původně prohlásilo za neškodné, a zanechalo ty ze silnějších cizáckých ras, jako jsou eldaři, extrémně obezřetnými před přítomností legie v jakémkoli válečném divadle.

 

Bojová doktrína

Titáni Legio Victorum jsou proslaveni svými bleskovými taktikami, které jsou schopny roztříštit armády mnohem větších velikostí. V bitvě jsou jejich princepsové zběhlí v přebíráni kontroly nad ostatními imperiálními jednotkami a koordinování útoků, které mají způsobit maximální množství poškození v nejkratším možném čase. Jejich titáni jsou typicky vyzbrojeni pro středně až dalekodosahové boje s ničivými zbraňovými bateriemi a super těžkými zbraněmi, ačkoli několik princepsů se zaměřilo i na útok, vyzbrojilo své titány variací zbraní na blízko, kterým se může postavit jen velmi málo válečných strojů.

 

Válečný pokřik/motto

"Pro cizáky nic."

 

Barevné schéma/značení jednotek

Titáni Legio Victorum mají temně modře zbarvenou zbroj, ohraničenou zlatou. Zbrojové plátování na koncích zbraní je typicky jasně žluté, ačkoli starší titáni mohou místo toho používat bronzovou. Záznamy zabití jsou obvykle zobrazovány jako hvězdy na praporcích mezi nohama titána. Nejstarší titáni zkonstruovaní na Marsu mají stříbrné kovy pod jejich zbrojovým plátováním, zatímco ti vytvoření na Galatii jsou daleko jednotvárnější a to díky rozdílným minerálům přítomným na těchto dvou kovářských světech.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.