Malcador Sigillite

Malcador Sigillite, také známý jako Malcador Hrdina, byl vyhlášen Císařem lidstva jako první pán Terry. V podstatě to byl během Velké křížové výpravy a Horovy Hereze Císařův zástupce během jeho nepřítomnosti na Teře a stejně tak tajný velmistr assassinů z Officio Assassinorum. Malcador byl neobyčejně silný psyker, který mohl komunikovat na velké mezihvězdné vzdálenosti.

MalcadorTaké byl blízkým poradcem Císaře během válek o sjednocení Terry a mužem, kterému se připočítává založení Adeptus Administratum na Teře a také Officio Assassinorum. Malcador je rovněž znám pro založení kaplanů a pro zasedání v Nikaejské radě před Horovou Herezí. Právě tato rada vytvořila novou skupinu Adeptus Astartes, kaplany, kteří mají udržovat kázeň a pořádek v řadách svých spolubojovníků a dávat pozor na kacířství a zneužívání psychických sil.

Malcador byl vždy považován za člověka obdařeného největší moudrostí a byl držen ve veliké úctě, protože si vydobyl své místo po boku nadlidských primarchů jako poradce Císaře. Jeho názory měly sílu zákona a mnoho jeho slov pomohlo mnoha z největších hrdinům galaxie, včetně Rogala Dorna, kterému napomohl uvědomit si, čeho se v životě opravdu bojí. Malcador měl velký respekt k lidské historii a měl široký základ znalostí v této oblasti. Jeho největšími majetky byly prastaré obrazy Mona Lisa od Leonarda da Vinciho a Slunečnice od Vincenta Van Gogha. Tato díla visela v jeho osobních komnatách.

Během posledních dnů Horova Kacířství požádal Císař Malcadora, aby převzal místo na psychickém zesilovači známém jako Zlatý trůn. Ten měl pomoci udržet lidmi vybudované úseky v síti cest, což byl projekt, na kterém Císař pracoval dlouho před Horovou Herezí, a jenž měl být konečným darem lidstvu. Tak, aby mohlo snadno cestovat mezi hvězdami.

Malcador

Císařův první vyvolený na Zlatý trůn měl být Primarcha Magnus Rudý, ale protože Magnus a jeho Tisíce Synů zradili, Malcador byl zvolen nástupcem oplývajícím dostatečnou silou pro tuto povinnost.

V posledních dnech před konečným střetem mezi Císařem a Horem na oběžné dráze Terry, Císař pravil Malcadorovi, aby shromáždil muže dostatečného charakteru, schopností a odhodlání. Ti měli být otestováni a vyškoleni, aby se elitními skupinami vyšetřovatelů, jejichž úkolem je vyhledávat a ničit kacířství, zradu po celém Impériu, aby se událost jako Horova Hereze nemohla opakovat.  Tak vznikla imperiální Inkvizice. Mezi prvními, kdo přijali tuto povinnost, byli loajalisté Nathaniel Garro a Iacton Qruze.

Ačkoli byl Malcador neskutečně silným psykerem, jeho duševní síly nebyly nic proti těm Císařovým a když se vrátil Rogal Dorn a v náručí nesl smrtelně raněného Císaře zpět ke Zlatému trůnu, našel Malcadora sedícího, vyčerpaného a jeho scvrklé tělo bičované psychickou energií, mučené psychickým ozářením z kolapsu imperiální sítě. Byl téměř mrtvý.

Technokněží poté provedli výměnu, při níž odpojili Malcadora od stroje a přestavovali ho na zařízení na podporu Císařových zmrzačených životních funkcí. Když byl Malcador odpojen, poslední záchvěv života ho opustil a prach jeho mrtvého těla se rozvál po kamenné podlaze.

V okamžiku smrti Malcadora se Císař probudil z kómatu. Malcador ušetřil poslední zbytky psychických sil a daroval je Císaři, aby Pán lidstva mohl svým služebníkům předat své poslední rozkazy ještě předtím, než byl natrvalo pohřben do Zlatého trůnu. Z něj Císař udržuje psychický maják Astronomican jako náhradu za teď již ztracený projekt imperiální sítě a chrání lidstvo od nejhorších hrůz Immateria.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.