Obléhání Svaté Terry

Bitva o Terru začala masivním orbitálním bombardováním flotilou Hora Vojevůdce, které bylo předzvěstí invaze. Ačkoli flotila loajalistů a obránci obrovské orbitální základny na Měsíci dokázali zadržet a zničit více než čtvrtinu lodí zrádcovské flotily, stejně jako na povrchu i ve vesmíru jich bylo příliš málo, aby mohli vzdorovat dlouho, a tak byli bez milosti zničeni.

Po několika dnech bombardování se vesmírní mariňáci Chaosu pomocí výsadkových modelů vylodili na povrchu a začali postupovat ke dvěma kosmodromům poblíž Císařského paláce, aby zajistili rychlý přísun posil potřebných k nadcházejícímu obléhání. I přes odvahu a úsilí loajalistů oba kosmodromy, Lví brána a Věčná zeď, padly do rukou zrádců během několika hodin tvrdých bojů. Kultisté Chaosu a několik černokněžníci z řad Tisíců Synů započali vyvolávat a svolávat vyšší démony warpu přímo na svatou půdu Terry. S kosmodromy zabezpečenými, poslal Horus na povrch zbývající síly zrádcovských legií a imperiální armády. Podpora temného Mechanica zajistila rychlou a mohutnou přepravu nespočtu tisíců vojáků a nasazení zrádcovských titánských legií nakažených démonickými silami.

Obrovské transporty byly snadnými terči pro laserovou obranu Terry. Ačkoli spousta nákladních lodí shořela ještě dříve, než dosáhla atmosféry, mnohem víc lodí se dostalo na povrch a připojilo svůj náklad, vojáky, tanky a titány, k hlavní síle obléhatelů. Ti se pak následně srazili s vojsky loajalistů, kteří věděli, že přežití jejich domovského světa, Císaře a celé lidské rasy spočívá na jejich bedrech. Obyvatelstvo Terry se spoléhalo na to, že v případě potřeby jim přijde pomoc z Císařského paláce, ale ten byl příliš zaměstnán vlastní obranou, a tak jej zanechal napospas Císařovým Dětem a dalším zvrhlým přívržencům Chaosu.

 

Obléhání

Primarcha Krvavých Andělů SanguiniusZrádcovské síly se střetly s armádami loajalistů a po nemilosrdných bojích začaly obránce tlačit zpátky za hradby Císařského paláce. Tisíce zemřely, jen aby zpomalily útok. Primarcha Angron, primarcha legie Požíračů Světů, nyní démonický princ boha krve Khorna, se postavil před hradby a požadoval, aby loajalisté složili zbraně. Dále jim také řekl, že slouží vládci, který není hodný jejich věrnosti. Mnozí by skutečně složili zbraně poté, co uviděli naprostou moc sil Chaosu, které se sešikovaly před hradbami, jen kdyby nebylo primarchy Sanguinia, okřídleného anděla a velitele obránců. Oba primarchové, kdysi bratři, se na sebe dlouho dívali, snad spolu telepaticky komunikovali. Sanguinius se odvrátil a promluvil ke svým silám. My se nebojíme smrti, my se nevzdáme.

Horda Chaosu zaútočila s plnou silou. Obléhání Císařského paláce pak začalo být vážné. Třikrát se silám Chaosu podařilo dostat na hradby a třikrát je Sanguinius a jeho Krvaví Andělé srazili zpět. Mimo hradby paláce se vesmírní mariňáci a imperiální armády vedené Jaghataiem Khanem neúspěšně snažili odlákat armády zrádců pryč od obléhání, ale marně. Brzy byli obránci Císařského paláce zatlačeni do labyrintů chodeb a bašt uvnitř jeho zdí. Horus, frustrovaný z pomalého postupu svých armád, nařídil Legio Morfia, zrádcovské legii titánů, aby prorazili přes zdi. I přes těžké ztráty se titánům vedeným nechvalně známým titánem třídy Imperátor, Dies Iraem, podařilo strhnout část poškozených hradeb, kterou pak zaplavili zrádci.

Tváří v tvář zhroucení obrany, Jaghatai Khan změnil plán. Než aby napadal boky téměř neporazitelné armády, rozhodl se se svými Bílými Jizvami a posledními tanky imperiální armády napadnout kosmodrom Lví brána. Za úsvitu Jaghatai podnikl bleskový nájezd na překvapené zrádce a celý kosmodrom obsadil. Khan poslal svá vojska, aby obnovila laserovou obranu kosmodromu a využila ji ve prospěch Impéria. Díky ní se podařilo zastavit přísun materiálu i posil zrádců a podařilo se vytvořit obranný okruh.

Khan odrazil několik zuřivých protiútoků a začal střílet po nechráněných přepravních lodích. Plán fungoval perfektně. Počty vojáků a strojů proudících na povrch byly sníženy na polovinu během tohoto jediného tahu. Loajalisté, inspirování tímto úspěchem, zaútočili i na kosmodrom Věčná zeď, ale byli bez problému odraženi posilněnou posádkou, která sem byla přidělena po ztrátě Lví brány.

Uvnitř paláce byli mezitím obránci nuceni ustupovat zpět k Bráně věčnosti, jediného vstupu do vnitřní svatyně Císařského paláce. Krvaví Andělé a Imperiální Pěsti se snažili zadržet útočící vojska Chaosu, zatímco zbývající obránci ustupovali. Mocný démon krvežíznivec Ka'bandah se zapojil do boje a jménem svého pána Khorna zařval výzvu pro Sanguinia. Démon se vrhl na Anděla Baalu, aniž by mu dal čas na rozmyšlenou. Oba se vznesli do vzduchu ve strašném sevření, jeden druhému rozdával mocné rány pěstmi a jejich křik se nesl nad hlavami obou sil bojujících pod nimi. Vyčerpán z obléhání, démon mrštil Sanguiniem na zem takovou silou, až ten drtil beton pod sebou. Loajalisté jako jeden vykřikli.

Přesto primarcha nebyl poražen, jen ohromen silou nárazu. Sanguinius si protřepal hlavu, vstal a znovu se vznesl na nebe. Pak chytil démona za pravou ruku a za kotník, zvedl vysoko nad hlavu a zlomil o koleno. Jeho kostru hodil na zrádce, kteří v zoufalství vyli jak Primarcha, poslední loajalista, ustoupil za bránu, která se za ním zavřela. Démon Ka'bandah nebyl opravdu zabit, pouze vykázán do warpu na 1000 standardních let, ale jeho kvílející duch byl poslán do immateria ke svému pánu, Khornovi, aby zaplatil za své selhání.

Část legie Tisíc Synů odrazila imperiální protiútoky a starší černokněžníci se pokusili prorazit přes bránu pomocí psychických sil, ale tento útok jim nebyl nic platný. Císař pak osobně vedl knihovníky Krvavých Andělů a Imperiálních Pěstí v jejich následném psychickém útoku na starší černokněžníky. Brána věčnosti byla uzavřená.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.