Osvícenci

Císař je ochráncem a spasitelem lidstva. Sedí nepohnutě po deset tisíc let na Zlatém trůně a pomáhá nekonečným miliardám lidí. Jeho mysl je Astronomikanem – paprskem řídícím hvězdné lodě; jeho vůle spojuje Impérium a vede lidstvo osudem Impéria, on je bůh a otec své rasy. Jeho vůle chrání lidstvo samo před sebou a před nebezpečím změn duše lidí.

Moc Císaře ale klesá. Jeho mysl, tak dlouho zatěžovaná ochranou lidství před hrůzami warpu, upadá. Jeho vůle je roztříštěna na mnoho částí, některé jsou ve válce, jiné pomáhají provést lodě lidí skrze nebezpečí vesmíru. Jeho vlastní touhy a pocity jsou pokřiveny jeho starou osobností. Jeho unavená mysl je stále pod kontrolou, ale rok od roku jsou jeho sny a vize zamlženější a nepropustnější. Volání Chaosu jsou pro něj daleko svůdnější. Dobré záměry jsou poskvrněny praktikami imperiálních sil, avšak jak jdou staletí, zodpovědnost za tyto činy mizí. A lidstvo se otáčí k Chaosu tak jako ještě nikdy a to i přes snahy Císaře a jeho služebníků.

Císař může vidět nebezpečí, která příjdou. Brzy nadejde čas, kdy bude natolik unaven, že ani pomoc milionů psyoniků nepomůže. Jeho mysl se zlomí a s ní i celé lidstvo. Povstávající druh psyonických lidí směřuje k Chaosu.

Jeho síla upadá. Avšak existují někteří, jenž ví o konci Císaře a lidstva, ví o hrůzách warpového vesmíru, které čekají na oslabení lidstva. Tito lidé se nazývají osvícenci. Oni poznali přirozenost Chaosu na vlastní kůži. Osvícenci jsou poznamenáni. Byli totiž posednuti démony.

Když démoni vstupují do materiálního světa, potřebují nějakého hostitele. Během vstupu démona do hostitele zemře tělo i duše. Ale existuje únik, buď náhodou nebo silou vůle. Někteří lidé totiž ze sebe dokážou vyhnat démony a jejich posedlost a převzít nad sebou znovu vládu.

Osvícenci znají Chaos – svůdná kouzla a lehké lákání moci – a vidí jeho temnou stránku; utrpení, změny a šílenství, které jsou těmi skutečnými dary. Oni přišli do kontaktu se samotným Chaosem, byli jeho částí.

Osvícenci jsou šílení a pokřivení svými zkušenostmi, které je přivádějí až na nejvyšší stupeň cynismu. Osvícenci sami sebe vidí v různých světlech. Jsou skutečnými realisty, kteří si jsou vědomi všech nebezpečí jimi obývaného vesmíru. Přežili Chaos a nalezli rovnováhu, kterou nepoznali ani eldaři. Ovládli v sobě Chaos a nyní čelí Chaosu po celém vesmíru.

Díky tomu jsou osvícenci jedněmi z těch, kteří mohou vstoupit do Černé knihovny eldarů. Vědomosti, které zde získají, jsou žárlivě střeženy. Osvícenci se stávají největšími tajemstvími utajených společenstev stojících kolem Císaře. Manipulují a překládají ímperiální vůli tak, aby dosáhli svých cílů. Jsou tak mlčenliví, že inkvizitor-osvícenec by klidně mučil bratra osvícence až k smrti, aby uchránil jeho tajemství a jeho bratr by se za těchto okolností nechal. Pro osvícence je záchrana lidstva mnohem přednější než zničení či smrt Císaře a rozpad Impéria.

Osvícenci vědí, co zapříčinilo Pád eldarů a zasahují do dění říše proto, aby to stejné nepotkalo lidskou rasu. Oni vědí, že když vzestup Chaosu překoná duševní síly lidství, vesmír zemře. Pád eldarů spojil warpový prostor s materiálním vesmírem a tímto spojením vznikl tvar – energie – Slaanesh. Pád tak početně silné rasy, jako jsou lidé, by zapříčinil spojení obou dvou rozměrů. V novém, radikálně pozměněném warpu, by Chaos převládl. Lidstvo by zaniklo a vznikla by nová síla warpu.

To je budoucnost osvícenců – udržování Císaře svěžího a silného.

 

Úloha sensei

Sensei jsou přímými potomky Císaře a jednou budou součástí historie lidstva. Mají již nyní přesně stanovenou roli, protože jsou nesmrtelní. Osvícenci na ně mají různé názory. Lidstvo však padne, pokud Císařova moc nebude obnovena. Proto osvícenci usměrňují události takovým směrem, aby se to mohlo stát. Osvícenci skrývají tajemství své existence, hledají a stráží senseie a dokonce senseiům pomáhají sestavovat utajené hlídky senseiích rytířů, kteří by měli bojovat v poslední bitvě proti Chaosu.

Ale senseiové jsou podváděni. Nebude žádný Armageddon, žádný Ragnarok, žádná poslední bitva proti silám Chaosu. V momentě, kdy se Císař zlomí, osvícenci seberou zbylé senseie a obětují je stejně jako miliony psyoniků předtím Zlatému trůnu Země. Nově narozený sensei-Císař, otec a syn, povstane, aby chránil a vedl lidstvo do nové doby. Takový je plán osvícenců.

Císař se nikdy nesmí dozvědět o osvícencích nebo jejich plánu, protože jeho jasnozřivost by ho pak mohla dovést k poklesu jeho síly. Pokud bude lidství zachráněno plánem osvícenců, Císař nemusí vidět důvod, proč by měl pokračovat. Stejně tak, se sensei, nevědomi si svého dědictví a osudu, nesmí dozvědět pravdu, protože by svoji účast na tomto plánu mohli odmítnout.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.