Rozkol na Marsu

Není úplně jasné, jak se Horovi podařilo obrátit tak velké procento armád pod svým velením proti Císaři, ale je o něm známo, že byl velmi schopným a přesvědčivých vůdcem, který mezi svými podřízenými vyvolával neskutečnou osobní loajalitu. Ovšem ještě předtím, než propukly první zjevné kroky jeho plánované vzpoury, věděl, že pokud chce porazit Císaře a ovládnout galaxii, musí si zajistit podporu Adeptus Mechanicus a tedy i jejich pokročilých technologií a zbraní. Horus si získal loajalitu mnohých technoadeptů Mechanicus poté, co jim přislíbil ztracená tajemství pradávných standardních konstrukčních šablon (STC), které byly legií Synů Horových získány z čerstvě podrobených světů Auretianské technokracie.

Hereze tak udeřila i do technologického a průmyslového srdce Impéria, kovářského světa Mars, posvátného domova Mechanicum. Během těchto bouřlivých dnů byla nálada na Marsu plná nespokojenosti. Panovaly na něm napjaté vztahy mezi různými techno-mágy, s občasnými výbuchy špionáže či násilí, které byly podnikány proti různým kovárnám reprezentujícím hlavní sociopolitické skupiny na Marsu. Panovaly nepotvrzené zvěsti, že si titánské legie už zvolily strany pro případ potenciálního konfliktu.

Regulus, vyslanec Adeptus Mechanicus k vojevůdci Horovi, který už se dávno s Vojevůdcem spojil, byl poslán na Mars, aby zajistil předběžnou podporu fabrikátora-generála Marsu, Kelbor-Hala. Regulus přesvědčil fabrikátora-generála o Horově rozhodnosti podpořit pod svou vládou vyšší autonomii pro Mechanicum, místo aby udržoval autokratičtější mandáty Císaře, které bránily Mechanicum, aby činilo to, co by si samo přálo.

Jakožto ukázku toho, jak si cení podpory fabrikátora-generála, poskytl Horus Kelbor-Halovi informace, které umožnily Mechanicum otevřít repozitář zapomenutých vědomostí známý jako Moravcovy krypty, který byl zapečetěn po tisíce let. Přitom sám Císař přikázal, aby krypty nebyly nikdy otevřeny, neboť obsahovaly nespočetné artefakty technologie, které byly utvořeny nebo pokrouceny škodlivým vlivem Chaosu. Ovšem dohoda byla zlomena a fabrikátor-generál přijal Horův návrh a přidal své síly k Vojevůdcovým, přislíbil pomoci zrádcům s veškerou technologií lidstva, kterou měl k dispozici.

Když byl repozitář znovu otevřen, byly v něm nalezeny všechny druhy zapomenutých tajuplných vědomostí a zbraní, které byly zjevně poskvrněny korumpujícím vlivem Chaosu uloženým uvnitř. Brzy se korupce rozšířila kovárnami a chrámy na Rudé planetě prostřednictvím zbytkového kódu - Chaos obsahujícího digitálního zdrojového kódu, který byl infikován pradávným počítačovým virem - ten zamořil logi-stacky a počítačové archivy Adeptus Mechanicus. A umožnil Chaosu objevit se v jakémkoli systému, který byl napojen na nějakou z infikovaných částí.

Mechanicum

Fabrikátor-generál a jeho spojenci, Temné Mechanicum, využili tohoto rozruchu, aby uspořádali své síly s cílem pevně uzmout vládu nad Marsem. Četné síly Mechanicum, které zůstaly loajální k Císaři jakožto ztělesnění Omnisiáše, byly odříznuty nebo zničeny přímo touto zradou fabrikátora-generála. V pozdějších letech se noc, kdy byl vypuštěn kód poskvrněný Chaosem, stane známá v legendách Mechanicum jako Smrt nevinných.

Po Smrti nevinných vypukla na Rudé planetě válka, jak se marťanské síly - jak civilní, tak vojenské - střetávaly ve smrtící občanské válce, která odrážela větší konflikt stravující Impérium. Tento bratrovražedný konflikt vstoupil ve známost jako Rozkol Marsu. Po celé galaxii propukly rebelie, jak legie vesmírných mariňáků bojovaly proti legiím vesmírných mariňáků a titáni pro titánům. Členové toho, co začalo být známo jako Temné Mechanicum, podporovali Hora během Horovy Hereze a používali temných a zakázaných vědomostí odhalených jim Ničivými silami, aby jim pomohly zničit síly loajalistů.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.