Skitarii

Skitarii jsou vojáky Adeptus Mechanicus. Jsou obvykle vybaveni mnohem pokročilejší výzbrojí a vybavením než jejich obdoby v imperiální gardě a to díky technické expertnosti jejich pánů technokněží i díky tomu, že jsou zásobováni přímo ze svého kovářského světa. V jejich řadách lze často nalézt nejrůznější bionika - a běžné jsou mezi nimi i stroje jako zbraňové svazky či senzorové napáječe.

Skitarii fungují zároveň i jako tělesná stráž průzkumných týmů Adeptus Mechanicus. I oni byli přítomni při prvním známém střetnutí s eldary, kdy cizáci ze světoletu Biel-tan pobili tolik přítomných skitarii, že se jen ztěží podařilo jedné z lodí uniknout, ačkoli její posádka posléze na cestě zemřela kvůli nedostatku jídla a kyslíku.

Skitarii je vlastně oficiální termín Adeptus Mechanicus používaný pro všechny vojenské síly pod jejím velením (krom legií titánů). Jednotné číslo od skitarii je skitarius. Toto označení zároveň slouží i jako výraz odpovídající "imperiální gardě", protože obvykle obsahuje všechny bojující osoby a vybavení, které Adeptus Mechanicus vlastní. Pro cizince jsou skitarii také známi jako tech-garda. Jako skitarii je, k dalšímu zmatku, ovšem také občas označována pouze vylepšená pěchota sloužící pánům strojů.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.