Souboj Císaře s Horem Vojevůdcem

Obléhání svaté Terry po prvním útoku na Císařský palác trvalo 55 dní. Obě strany věděly, že prolomení Brány věčnosti nebude dlouho trvat a že porážka Impéria lidstva je nadosah. Zrádci si dobře uvědomovali, že musí prorazit ještě před příchodem loajalistických legií, které již byly na cestě. Horus se tedy připravoval teleportovat se na povrch, aby vedl své síly osobně. V tomto okamžiku však za ním přišel padlý kaplan Erebus a zdělil Vojevůdci nové zprávy. Démoničtí spojenci ve warpu mu oznámili, že Temní Andělé a Hvězdní Vlci jsou již skoro u Terry a Ultramariňáci následují jen kousek za nimi.

Horus zoufal nad selháním svých plánů. Bylo by třeba dalších týdnů bojů, než by porazil obránce Císařského paláce, ale poslední čerstvé legie věrné Císaři měly přitom dorazit během několika hodin. To, co se stalo dál, je zpochybňováno v historiografii Kacířství. Někteří věří, že štíty Horovy lodě padly, jak Horus prožíval poslední chvíli lítosti nad svou zradou, zatímco jiní věří že Horus vypnul štíty jako výzvu pro Císaře. Vypnutí těchto štítů každopádně zaznamenala plavidla loajalistů na oběžné dráze a informaci předala do Císařského paláce.

Císař lidstva výzvu přijal. Shromáždil svou osobní elitní stráž, Adeptus Custodes, několik veteránů z legií Krvavých Andělů a Imperiálních Pěstí ve zbrojích Terminator a primarchy Sanguinia a Rogala Dorna. Spolu s nimi se pak teleportoval na palubu vlajkové lodi Hora, na Ducha Vengefulna. Horus využil svých temných sil a Císařovu družinu rozptýlil po celé lodi zrovna ve chvíli, když se teleportovala přes warp. Několik mužů se okamžitě zbláznilo, když spatřilo interiér lodi pokřivený Chaosem. Kdo přežil, bojoval s elitními válečníky Chaosu, pokoušel se najít své přátele a utkat se s Horem.

Sanguinius našel Hora jako první. Vojevůdce se pokoušel svého bratra dostat na stranu Chaosu, Sanguinius mu však předpověděl, že se mu Císaře nepodaří zabít a na konci věků bude válečník ve zlaté zbroji bránit Císařovo ctěné tělo. Odmítl Horovu nabídku a zaútočil. Zraněný z mnoha bitev o Terru a ze souboje s démonem Ka'bandahem, nebyl rovnocenným soupeřem pro Hora, který byl na vrcholu svých temných sil. Horus tak bez větší námahy Sanguinia zabil. V jiných zdrojích je zaznamenáno, že Sanguinius alespoň způsobil Horovi při souboji malou puklinu ve zbroji, kterou snad využil Císař pro konečné zabití Hora.

Nedlouho poté vstoupil na lodní můstek Císař lidstva samotný - jen aby našel Hora stojícího nad mrtvým tělem Sanguinia. Horus nazval Císaře bláznem kvůli odmítání moci, kterou bohové Chaosu nabízejí lidem, a bázlivým kvůli tomu, že je nepodrobil své vůli, pokud byl tedy skutečným pánem lidstva, jak tvrdil. Horus prohlásil, že pokud před ním Císař poklekne, ušetří jeho život. Ale Císař, o desítky tisíciletí starší a moudřejší, dobře věděl o nástrahách a nebezpečí Chaosu. Odpověděl Horovi, že byl oklamán a je jejich otrok, nikoli pán, a že žádný smrtelník není ve hře Chaosu nikdy víc než pouhá loutka. Rozzlobený Horus poslal proti Císaři démonické blesky. Ale ten je snadno zrušil svými psychickými schopnostmi. Kostky byly vrženy. Osud lidstva visel na vlásku.

Souboj Císaře s Horem

Císař a Horus bojovali bitvu, která byla jak fyzické, tak psychické povahy. Ačkoliv Císařova duševní síla a bojové dovednosti byly nesrovnatelné, ocitl se v pozici, kdy nechtěl použít své plné síly proti svému milovanému synovi. Císař utrpěl z Horových rukou vážná zranění a po sérii úderů, krytí a protiúderů mezi Císařovým runomečem a jeho vlastním bleskovým spárem, rozpáral Horus Císařovu hrudní zbroj, poté rozsekl jeho krční tepnu a poranil šlachy na pravém zápěstí, odzbrojuje tak Císaře. Psychický výbuch sežehl maso z Císařovy tváře, ničíce jedno z očí pána lidstva a trhaje mu pravou paži. Poté Horus zvedl otcovo zbité tělo vysoko nad hlavu a zlomil ho o koleno.

V tom okamžiku osamělý bojovník Adeptus Custodes vstoupil na můstek. Horus ukázal vojákovi zničeného Císaře a vysmíval se mu. Statečný válečník označil Vojevůdce jako zrádce a vyrazil s bojovým pokřikem do útoku. Za to ho Horus jediným pohledem zaživa stáhl z kůže. V jiných zdrojích se uvádí terminátor Imperiálních Pěstí, který s Horem svedl krátký souboj nebo voják císařské armády Ollanious Zbožný.

Brutalita a bezcitnost, se kterou Vojevůdce jednal, nicméně přesvědčily Císaře, co by čekalo lidstvo pod vládou Hora a Chaosu. Uvědomil si, že jeho syn skutečně propadl temným silám a je navěky pryč. Císař nakonec v immateriu shromáždil své úplné a úžasné psychické síly a proti škodolibě se smějícímu Horovi vrhl kopí čisté energie Warpu, které jeho tělo roztrhalo na kusy. V některých verzích příběhu mohlo toto kopí zabít Hora jedině díky skulině, kterou udělal Sanguinius. Těsně než Horus zemřel, pohlédl svému otci do očí. Po tváři mu tekla jediná slza, která prosila pána lidstva o odpuštění.

Císař viděl lítost v očích svého padlého syna a cítil návrat jeho zdravého rozumu. Ale také věděl, že by ho temné síly mohly znova zlákat a pokud by se tak stalo znova, on by tam nemusel být, aby je zastavil. Potlačuje všechen soucit a otcovskou lásku pro lidstvo, které chránil, Císař zničil Hora úplně. Jeho duši roztrhal a vymazal z existence jak v hmotném světě, tak immateriu, tak aby ho temné síly nemohly vzkřísit jako démonického prince.

Souboj Císaře s Horem

Zničením duše Hora poslal Císař šokovou vlnu napříč celou Galaxií, která zaháněla démony a zvrácenosti warpu zpátky do immateria a vyvolala masovou paniku mezi zrádcovskými legiemi. Tisíce a tisíce zrádcovských mariňáků a titánů začali prchat před přicházejícími silami Impéria. Legie Ultramariňáků a Temných Andělů zaútočily s plnou silou na zrádce a ti museli většinu svého námořnictva použít jako zadní voj než zrádci na Teře budou staženi.

Mezitím Primarcha Rogal Dorn našel cestu na poničený můstek lodi, kde našel svého mrtvého bratra a umírajícího Císaře. Dorn vzal Císařovo tělo do náruče a teleportoval ho zpátky na Terru. Tentokrát už bez nehody. Císař, který svou poslední sílu vyplýtval na Hora, jen stěží vyslovil pokyny, aby ho odnesli do tajných podzemních prostor Císařského paláce k zařízení jménem Zlatý trůn. Potom upadl do bezvědomí.

Procitl, až když se pro něj Malcador obětoval, aby ho naposledy přivedl k vědomí a dal mu tak šanci vydat své poslední rozkazy. Technokněží pak Císaře natrvalo připojili na podpůrné systémy Zlatého trůnu. Od těch dob, co Císař není schopen vládnout sám, začalo spravovat Impérium dvanáct nejvyšších lordů Terry. Tak se Císař hrdinně obětoval pro lidstvo a dal mu korunu Galaxie, které lidé dnes vládnou. Ale Císař pomalu umírá. Zlatý trůn po 10.000 letech začíná chátrat a technokněží již neznají starou technologii. Co se stane, až Císař zemře?

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.