Standardní konstrukční šablona (STC)

Standardní konstrukční šablona (STC) je systém umožňující velice efektivní vytváření technických návrhů. V dobách předcházejících Věku sváru umožňovala STC vytvářet cokoliv od elektrické zástrčky přes tanky až po obydlí. Jako příklady technologie STC dosud viděné v lidských armádách nám mohou posloužit vozy typu Rhino nebo mocné válečné stroje Marauder. Imperiální síly (zvláště pak ty sloužící pod Adeptus Mechanicus) se pokouší získat STC za každou cenu, i když to bude znamenat smrt tisíců občanů Impéria.

STC bývá označována za souhrn všech dosavadních lidských znalostí, ale protože technologická úroveň potřebná pro většinu populace byla většinou velice jednoduchá, STC systémy byly spíše využívány pro vytváření obilných mlátiček a letadel, nikoli pro spojovače warpové energie nebo holo-polí. Bylo nalezeno pouze pár schémat pokročilejších zařízení.

Samotné STC systémy pracují tím, že vydají ze svých útrob kompletní návrhy na přístroj nebo vozidlo podle potřeb uživatele. Tak vznikly některé odolné a spolehlivé výrobky, jako je Rhino nebo laserová puška, nacházející se téměř v každém koutě Impéria.

Od dob Temného věku technologie zatím nebyly nalezeny žádné kompletní STC, takže opravdové možnosti STC zůstávají dodnes neznámé. Někteří věří, že pokud by se někde našel kompletní a stále funkční STC, Impérium by mohlo dobýt vesmír během několika let. Avšak tato nadějná proroctví jsou zakalena přítomností mnoha smrtelných nebezpečí dříve lidem neznámých, jako jsou mezigalaktičtí tyranidi a prastaří necroni, jejichž možnosti a limity jsou dodnes nepoznané.

Zprávy o nálezech STC neboli technologií standardní konstrukční šablony:

- Přes třicet kapitul nyní používá velice pevné a ostré meče z jemné oceli. Nosí je zásluhou skupinky průzkumníků, kteří na vodní planetě Geyluss Auspix objevili STC zaměřenou na výrobu těchto zbraní.

- Další STC byla nalezena průzkumnou četou 1. tanithského regimentu, byla však zničena, oficiální zpráva tvrdí o přítomnosti Chaosu, který na přístroj působil po tisíce let. Využití tohoto přístroje není známo.

- Tajné spisky Inkvizice zaznamenávají zprávu o válečném tažení Šedých Rytířů na imperiální kovářský svět, kde se setkali s titánem údajně vyrobeným podle STC. Většina titánů není vyrobena podle STC a jsou na mnohem menší technické úrovni než ti vyrobení pomocí STC.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.