Titán třídy Emperor

Titán třídy Emperor je největší a nejsilnější typ imperiálních titánů a skládá se ze dvou vzorů – Imperator a Warmonger. Titán třídy Císař je obrovská mobilní pevnost s namontovanými těžkými zbraněmi, chráněná pancířem a generátory silových štítů stejně silnými jako ty, jež chrání úly na planetách. Tito titáni patří k největším mobilním jednotkám, které mohou být nasazeny na povrch planety.

Titáni třídy Emperor používají stejnou technologii jako ostatní titáni, jen v mnohem větším měřítku. A aby nasytily své nároky, spoléhají na masivní plazmové reaktory. Jedině ty jsou totiž schopné dodávat dostatečnou energii, kterou tyto obrovské stroje potřebují.

Nejpozoruhodnějším rysem Emperora je jeho opevněná hradbovitá struktura, která zabírá celou jeho horní polovinu. Ta je osázená věžemi plnícími nejrůznější úlohy od palby po lepší přehled po bocích. Vzhledem ke svému výsadnímu postavení je pak hlava titána posazena níže, než v normálním těle, zhruba v úrovni pažních zbraňových systémů.

Varianty

Variantami této třídy titánů jsou vzory Imperator a Warmonger. Z těchto dvou je Imperator určen pro víceúčelové využití, zatímco Warmonger se zaměřuje na palebnou podporu v bitvě, a proto je vybaven pokročilým řízením palby a zaměřovacími systémy ovládanými jen jediným člověkem.

Oba typy titánů třídy Emperor jsou extrémně silné a většina povrchu je využita pro zbraně až příliš velké, než aby je unesly ostatní třídy titánů (tito titáni nemají žádné zbraně na blízko, důraz je kladen na extrémní palebnou sílu). Titáni třídy Emperor jsou velmi vzácní a jsou schopni rozdrtit spoustu menších titánů. A ve svém základním sestavení mohou nést na palubě celé skupiny vojáků nebo tanků pro svou obrannou a útočnou podporu.

Imperator

Imperator je tím větším z typů titána třídy Emperor. Pouze ti nejzocelenější veteráni z řad princepsů jsou vybráni pro řízení takového titána. V porovnání s ostatními třídami titánů jsou Imperatoři v titánských legiích velmi vzácní a ty je nasazují v maximálním počtů tří, čtyř kusů. Velitelé legií pak často používají více či méně upraveného Imperatora jako mobilní velitelství odkud se řídí celá bitva. Nebo ze kterého je možné vést útok osobně, pokud si to situace vyžaduje.

Imperator

Imperatoři často fungují jako mobilní pevnosti k posílení zranitelné části fronty nebo jako rezerva za předními liniemi. Když hlavní útok začne, titáni vzory Imperator jdou jako předvoj vojáků a techniky a jejich palebná síla jim proráží cestu v řadách nepřítele.

Imperator je sestrojen k šíření palby na všechny vzdálenosti, s narůstající palbou čím blíže je titán k cíli. Imperatoři nejsou standardně vybaveni k boji zblízka s jinými titány, ale místo toho spoléhají na to, že protivníka ochromí daleko dříve, než se k nim dostane na dosah.

Warmonger

Warmonger je stavbou a vzhledem velmi podobný Imperatorovi. To, který z obou vzorů byl navržen jako první, je nyní ztraceno v mlhách času, ale ví se, že oba vzory sloužily v titánských legiích už dlouho před Horovou Herezí.

Ovšem, ačkoli jsou si tyto dvě varianty titána třídy Emperor tak podobné, obě plní na bojišti rozdílné role. Výzbroj Warmongera je nastavena spíše k poskytování dalekodosahové palby, než ve stylu flexibilní výzbroje, která se nachází u Imperatora. 

V bitvě bývá Warmonger držen v pozadí, zasypávaje bojiště ničivými salvami raket a laserů, zatímco ostatní jednotky postupují do srdce nepřítele.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.