Titán třídy Reaver

Titáni jsou ohromné chodící válečné stroje chráněné mocnými negačními štíty a nesoucí obrovské zbraně s neskutečně ničivou silou. Jsou organizováni do jednotek nazývaných legie titánů. Každá z legií titánů je umístěna na kovářském světě a je pod přímou kontrolou Adeptus Mechanicus, které si žárlivě střeží tyto mocné stoje a má právo určovat, na jaká bojiště své jednotky vyšle. Právě jejich síla dodává vládcům Adeptus Mechanicus velkou část z jejich vlivu, když dojde na to, kde nebo kdy budou armády Impéria bojovat. Je to síla, po které ostatní frakce na Teře zoufale touží - zvláště pak ecclesiarcha, který si představuje, jak by mu mocná podpora titánů pomohla v jeho válkách o víru.

V řadách ctěných legií titánů stojí i Reaver, bojový titán, menší a lehčí než třída Warlord, ale stále chráněný silnými adamantiovými pláty a nesoucí ohromnou palebnou sílu. Jako na jeho většího bratrance, je i na titána třídy Reaver pohlíženo jako na svatý stroj ničení, ztělesnění síly Strojového boha, požehnaného technoknězi Adeptus Mechanicus před tím, než se vrhne do bitvy.

Každý Reaver je ovládán princepsem, který je napojen přímo na titánovu řídící jednotku. Tomu asistují dva členové posádky, zvaní moderatii, kteří kontrolují pohyb a zbraně titána. Plasmový reaktor Reavera je obsluhován technoknězem, který se pečlivě stará o zdroj titánovy energie, v čemž mu pomáhají servitoři připojení přímo k titánovým systémům.

Reaver nese tři zbraně. Jeho jediná na pancéřovém krunýři umístěná zbraň je ekvivalentem zmenšených zbraní pro Warhoundy, ovšem jeho paže nesou silnější zbraně - srovnatelné až s výzbrojí Warlorda. Největší zbraně titánů jsou ale stále mimo kapacity Reavera.

Na Vraksu byla bitevní skupina Legio Astorum (Warpoví Běžci) vedena nejvyšším princepsem Rand Draucou a poskytovala 88. obléhací armádě svou střeleckou sílu. Přidělení bitevní skupiny k podpoře 12. linie Korps bylo rozhodujícím faktorem v prolomení vnitřních obranných linií.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.