Výsadkový masakr na Istvaanu V

Planeta Isstvan VIstvaan V byl jednou z nejdrtivějších porážek v dějinách Adeptus Astartes a zcela jistě pak v dějinách zúčastněných loajalistických legií. Během výsadkového masakru byly legie Železných Rukou, Havraní Gardy a Salamandrů takřka vyhlazeny jako účinné bojové síly a jen rychlé uvažování a iniciativa Salamandrů umožnila stěží trošce vesmírných mariňáků z posledních dvou legií toho hrozného dne uniknout.

V odpovědi na zradu vojevůdce Hora a jeho podvedení loajalistických Astartes v legiích Synů Horových, Císařových Dětí, Požíračů Světů a Stráže Smrti na Istvaanu III primarcha legie Imperiálních Pěstí Rogal Dorn přikázal sedmi loajalistickým legiím vesmírných mariňáků, aby zaútočily na Horovu základnu na Istvaanu V a zničily zrádce. Měly se na něj vrhnout ve dvou vlnách a spadaly přitom pod vrchní velení primarchy legie Železných Rukou, Ferra Mana. Legiemi tvořícími první vlnu byli Železné Ruce, Havraní Garda a Salamandři. Legiemi tvořícími tu druhou byly Legie Alfa, Vládci Noci, Železní Válečníci a velký kontingent Nositelů Slova, které jejich primarcha Lorgar rozmístil v systému.

Co však Dornovi ani Ferru Manovi nebylo známo, byl fakt, že Noční Lordi, Legie Alfa, Železní Válečníci i Nositelé Slova se všichni odvrátili od své služby Císaři a odpřísáhli věrnost Horovi. S tím, že měli svou oddanost zradě držet v utajení.

Isstvan V

První vlna zajistila místo výsadku jen za cenu těžkých ztrát. Horus poté přikázal svým frontovým jednotkám ustoupit, čímž donutil Ferra Mana napnout své už tak tenké linie. Navzdory radám Coraxe a Vulkana vedl Ferrus Manus své veterány proti prchajícím zrádným vesmírným mariňákům bez podpory. Manovi se poté podařilo vyzvat svého bratra Fulgrima k boji. Ve chvíli, kdy oba primarchové tasili své zbraně, Havraní Garda i Salamandři ustoupili, aby se mohli přeskupit a umožnit legiím druhé vlny postoupit a získat si bitevní slávy.

Nicméně, jak se vraceli, byli koseni čtyřmi zrádcovskými legiemi, které se mezitím vylodily, aby je zdánlivě podpořily. Zrádným útokem ale odhalily svou novou věrnost Chaosu. Ve stejný okamžik se zdánlivý ústup Synů Hora, Požíračů Světů, Stráže Smrti a Císařových Dětí náhle zastavil a zrádci obnovili svůj útok. Jak Horus zahájil svůj protiútok, podařilo se mu sevřít loajalisty do kleští mezi silami zrádců a většinu z nich pobít. Železné Ruce byly zcela odříznuty a pobity do posledního - jejich primarcha Ferrus Manus byl sťat Fulgrimem.

Salamandři a Havraní Garda nemohli učinit nic, aby pomohli Železným Rukám a jim samotným se jen s těžkými ztrátami podařilo prorazit ze sevření. Těch z dělových lodí Thunderhawk a Thunderbird, kterým se podařilo vznést se a uniknout z Istvaanu V, bylo mnohem méně, než když přistávaly.

Corax, primarcha Havraní Gardy. byl těžce zraněn a Vulkanův osud byl po nějakou dobu neznámým. Zbytek legie Železných Rukou pak později dorazil na místo, aby našel své veterány a primarchu mrtvé a Salamandry s Havraní Gardou v pouhém zlomku plné síly, jak byly obě legie takřka vyhlazeny. Loajální legie se vesměs vrátily na své domovské světy, poražené, ale pevně rozhodnuté rychle posílit své síly a pomstít se Horovi a ostatním zrádcům.

Železné Ruce útočí

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.