Vznik a výcvik Adeptus Custodes

Ačkoli byli kustodi mezi prvními geneticky upravenými válečníky, kteří byli vytvořeni Císařem během Válek o sjednocení v pozdním 30. miléniu, nikdy neměli být součástí dobyvačné armády; takovou roli měly plnit později vzniklé legie Adeptus Astartes.

To se odráží v jejich myšlení a tréninku; ačkoli kustodi sdílejí genetické příbuzenství jeden s druhým, neutužují ten duch takřka posvátného bratrství, který je zakořeněn v Astartes, aby dokázali vystupovat společně jako jednotka. A tak si každý kustod připravuje a kontrolu svou válečnou výzbroj sám, spíše než aby tak činil jako součást nějakého rituálu jednotky.

Individualita každého z kustodů je pak dále posilována skutečností, že procesy genetického inženýrství potřebné k jejich tvorbě nejsou tak jasné a zřejmé jako ty u Adeptus Astartes, a tak nejsou "masově vyráběni" jako jsou právě Astartes. To znamená, že každý kustod je pro Impérium unikátní investicí a podstupuje genetickou modifikaci a vylepšení, které byly speciálně upraveny pro určitou fyziologii a genom. Pakliže jsou vesmírní mariňáci produktem procesů takřka "pásové výroby", které je geneticky upravují a vylepšují, jsou kustodi vlastně jakýmisi "zakázkovými výroby."

Jedním z rituálů, které však kustodi sdílejí, jsou upomínky mocných činů, jež zosobňuje udělování individuálních jmen, které jsou připojovány k titulu kustoda, aby reprezentovaly činy, které vykonal ve službě Císaři. Kupříkladu Constantin Valdor obdržel ještě před útokem Hora na Terru 932 jmen. Tato jména jsou vepisována do vnitřku válečníkovy silové zbroje jakožto znamení jeho osobní cti.

Trénink kustodů se taktéž výrazně liší od toho vesmírných mariňáků, neboť mají sloužit spíše jako tělesná stráž než vojáci. To je zřejmé z jejich účasti na Krvavých hrách - sérii válečných her, při kterých se kustodi snaží identifikovat všechny možné způsoby, jakými může být infiltrován či napadnut Císařský palác. Kustodi jsou i cvičeni v umění assissinů - jak improvizovaném, tak profesionálním - aby byli schopni čelit případným pokusům připravit Císaře o život.

Nadto je jasné, že jsou kustodi protřelí v oblasti politické etikety na Teře a je známo, že jsou schopní konat i za hranicemi imperiálního práva, infiltrovat významné šlechtické domy a vyšetřovat jakékoli potenciální hrozby. Tento aspekt kustodského myšlení je výhodným vzhledem k tomu, že kapitán-generál je často na jednom z míst nejvyšších lordů Terry v Senatorum Imperialis, což mu umožňuje usměrňovat politické manévrování různorodých imperiálních Adepta, zatímco stále zůstává úctu vzbuzujícím válečníkem.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.