Znamení Aquily

Aquila je imperiální dvouhlavý orel, který představuje celé Impérium a který byl vybrán Císařem lidstva na počátku Velké křížové výpravy během třicátého prvního tisíciletí. Aquila nahradila dřívější symbol blesku, jenž se používal k reprezentaci imperiálních sil během válek o sjednocení Terry na konci Věku svárů v pozdním třicátém tisíciletí. Císař zamýšlel využít Aquilu jako prapor, pod kterým jeho legie vesmírných mariňáků pomohou ke vzniku nové galaktické nadvlády lidské rasy.

V době Velké křížové výpravy, před Horovou Herezí, byl dvouhlavý orel na pravé straně slepý a ten na levé měl oči. Slepý představoval lidstvo ohlížející se do minulosti k poučení se historií a tradicemi, zatímco ten druhý hleděl směrem do budoucnosti k naději na lepší život, který měl Císař pro lidstvo zajistit.

Imperiální orel z dob před Horovou Herezí

Po Herezi, kdy Imperiální kult sevřel mysli lidí, se Aquila významně pozměnila do symbolu představujícího politickou unii Impéria lidstva, která byla založena na Teře mezi silami Císaře a Adeptus Mechanicus z Marsu a nyní symbolizuje dvě celé říše.

Vesmírnými mariňáci někdy na svých silových zbrojích, technice, vozidlech a zbraních využívají jinou verzi Aquily. Je to lidská lebka s křídly orla známá jako Imperialis. Tento znak ukazuje jiný vztah mezi vesmírnými mariňáky a Císařem než má ten se zbytkem lidstva. Astartes tradičně nevěří v Císařovu božskost, ale uctívají ho jako největšího lidského vizionáře a cení si jej za mimořádné sebeobětování, jež učinil v zájmu lidstva, když porazil Hora Vojevůdce a nechal se pohřbít jako živá mrtvola do Zlatého trůnu.

 

Znamení Aquily

Znamení Aquily je gesto, jak ukázat oddanost Impériu lidstva a existuje několik způsobů, jak by gesto mělo vypadat. Při dělání znamení má člověk položit své dlaně na hruď. Pravou dlaň na levé prso a levou dlaň na pravé prso s mírně roztaženými prsty a palci vztyčenými. Tak vzniká stylizovaný obraz orla s palci, které tvoří hlavu, a prsty symbolizujícími křídla.

 

Zobrazení

Aquila je zobrazena na silových zbrojích vesmírných mariňáků vyrobených pro Impérium na kovářských světech Adeptus Mechanicus. Tavomety a laserové pušky, tanky a všechny další části imperiální vojenské techniky na sobě často nesou namalované či vyražené vyobrazení Aquily. Aquila je také zobrazena na pečetích a prstenech, které patří císařským kancléřům a úředníkům, v říšské armádě nebo kdekoli jinde.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.