Hlídka Smrti

Na nespočetných bitevních polích musí služebníci Císaře vést válku proti odporným cizáckým kreaturám. Často jsou první, poslední a jedinou linií obrany proti této nákaze tajemné postavy v černých energo zbrojích, které bojují s nadpřirozenou dovedností a odhodláním. Když bitva skončí, tyto postavy zmizí stejně rychle, jako se objevily, nezanechávají žádnou stopu po zrůdách, s kterými bojovaly, jako by tam vůbec nikdy nebyly. Tito muži jsou imperiální vysoce trénovaní bojovníci s vetřelci. Je to Hlídka Smrti.

Hlídku Smrti zformovala militantní sekce Ordo Xenos, větve Inkvizice s pověřením studovat, přechovávat a v mnoha případech vyhlazovat vetřelecké rasy. Nicméně to není jediná sjednocená kapitula jako třeba Šedí Rytíři z Ordo Malleus. Vesmírní mariňáci z Hlídky Smrti jsou sebráni z mnoha rozdílných kapitul, všichni složili posvátné přísahy zadržovat vetřelecké bojovníky. Jsou připraveni stanout tam, kde je jich momentálně zapotřebí. Tito válečníci jsou připraveni zasáhnout, kdekoli cizáci vystrčí svoji šerednou hlavu.

Od vzdálených koutů galaxie až po srdce Segmentum Solar existují vetřelecké rasy, které ohrožují samotnou existenci lidstva. Každá kapitula vesmírných mariňáků a regiment imperiální gardy stojí připraven bojovat s těmito nepřáteli, ale Hlídka Smrti byla speciálně trénovaná bojovat s vetřelci po tisíce let.

Mnoho z těchto vetřeleckých ras, jako C'tani a Necrontyr, po tisíce let nejeví sebemenší známky života a aktivity, ale Hlídka Smrti stojí na stráži kolem jejich světů, připravena bojovat, pokud by znovu procitli. Jsou nebezpečnější než divocí orkové. Tyto rasy byly prastaré, už když lidé vylezli z moře, a jejich zlo je nezměrné. Na stráži proti návratu těchto prastarých ras stojí osamělé pevnosti obíhající kolem zničených světů na kraji galaxie, kde vesmírní mariňáci Hlídky Smrti neustále bdí. Další tajné základny jsou rozesety po celém Impériu. Poskytují tak místa, odkud může Hlídka Smrti vyrážet na své mise. Kapituly, ze kterých Hlídka Smrti získává své členy, jsou pořád připravené vypravit své bojovníky, pokud je o to požádá člen Ordo Xenos.

Válečník, kterému se dostane cti být členem Hlídky Smrti, rituálně přebarví své brnění na černo, zanechává jeden nárameník neobarven, aby označoval jeho původní kapitulu. Brnění Hlídky Smrti není nikdy celé zatemněné. To by zneuctilo ducha zbroje a žádný válečník to nebude riskovat. Každý válečník může nosit ikonu Hlídky Smrti na druhém nárameníku. Když už je jednou začleněn do Hlídky Smrti, není určena žádná doba služby a její členové zůstávají spolu, dokud to velitelé považují za nezbytné. Každý vesmírný mariňák slouží po pevně neurčenou dobu, pokud je ovšem mise důležitá tak je to i několik let. Po dokončení služby jsou vesmírní mariňáci propuštěni zpět ke svým kapitulám a jejich přísahy jsou naplněny.

Hlídka Smrti má za úkol cizáky nejen zabíjet, ale také získávat a studovat jejich technologii. Přes bezohledně prosazovaný odstup jsou členové Inkvizice nuceni studovat kacířské artefakty nepřátel, se kterými musí bojovat. Nikdo není více kvalifikován ke sběru těchto předmětů než Hlídka Smrti.

Občas je nezbytné použít technologii cizáckých ras a i když se tato informace často nedostane na světlo, jejich použití proti cizákům samotným je příjemná ironie. Řád Adeptus Mechanicus je vždy dychtivý těžit z vítězství Hlídky Smrti. Na příklad c'tanský fázový meč používaný calliduským chrámem vrahů byl získán členy Hlídky Smrti z dlouho mrtvého světa Necrontyr.

V bitvě každý normálně přechází pod vedení inkvizitora z Ordo Xenos, ale jsou i jisté výjimky, kdy kapitán nebo knihovník Hlídky Smrti může převzít velení, pokud to okolnosti vyžadují. Jejich autorita je absolutní a nikdo si nedovolí zpochybnit jejich slova. Velitel může volně zabavit jednotky a vybavení, aniž by měl někdo právo vznést slovo odporu nebo klást zbytečné otázky. Hlídka Smrti má přístup k nejlepšímu vybavení Impéria i cizáků a je trénovaná podle nejvyšších standardů. Je spousta cest, jak může být vyhlazovací tým viděn v akci po boku standardních sil Impéria.

Může se stát, že tým narazí na hrozbu, která je příliš velká na to, aby se s ní vypořádal sám a proto potřebuje pomoc větší a více konvenčnější síly. Jako třeba tehdy, když vyhlazovací tým pod vedením inkvizitora Reynaarda objevil kult uctívající cizáky na Mandalu IV. Domníval se, že kult byl lokalizován v důležitém obvodě hlavního města, ale když měla na prokleté sestoupit náležitá odplata, celá populace města se obrátila proti vyhlazovacímu týmu. Reynaard a vesmírní mariňáci stěží zachránili své životy, ale později se vrátili v čele půl milionu vojáků. Aby zajistily zničení kultu, Reynaardovy síly srovnaly město se zemí tak dokonale, jako by vůbec neexistovalo a zabily každou žijící příšeru uvnitř hradeb. Situace může být i taková, že imperiální armáda bojující se s nepřítelem je špatně vybavená na boj a Ordo Xenos proto vypraví vyhlazovací tým, aby poskytl podporu nebo vyčistil bojiště od cizácké kontaminace. Pustošitelé z K'nibu v sektoru Donorian bojovali s vyhlazovacím týmem vedeným bitevním bratrem Artemisem, který osobně následoval žádost o pomoc od plukovníka kalsonského regimentu imperiální gardy. Artemis zabil Alcaide K'niba na Assumptu V a ukončil tak jejich vpád do imperiálního vesmíru (i když oficiální zprava pro veřejnost hovoří jen o vítězství kaslonského regimentu). Nicméně podpora vyhlazovacích týmů Ordo Xenos je vždy vítána imperiálními veliteli postavenými proti vetřelecké hrozbě.          

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.