Inkvizitor Lok

Solomon Lok byl inkvizitorem Ordo Xenos pověřeným vyšetřováním náhlé ztráty kontaktu s výzkumnou stanicí na Beta Anphelion IV v roce 850.M41.

On, 99. detašovaný D oddíl Elysianských Výsadkářů (vedeným majorem Durrou), detašovaný oddíl z cadianského 226., jednotka Biologis Exploritas Adeptus Mechanicus vedená Magos Biologis Arthonem (přiděleným z kovářského světa Gryphonne IV) a úderná jednotka kapituly Červených Škorpiónů (vedená Carabem Cullnem) vyrazili na orbitu nad měsícem.

Terminátoři Červených Škorpiónů prohledali tři laboratoře a velící budovu. Magos Biologis Arthon a jeho tým analyzovali záznamy a zjistili, co bylo hlavním úkolem stanice. Byla vybudována, aby nalezla způsob jak zneutralizovat tendence rychlého vývoje tyranidích tvorů. Obrovské výzkumné sekce byly z vnějšku od laboratoří odříznuty a právě zde byli tyranidi drženi. Ale z neznámých důvodů plot selhal, tyranidi unikli a přemohli tři sta člennou posádku. Když terminátoři prozkoumávali laboratorní komplex, narazili na genolupiče. Nyní nemohlo být otázek - byli zde tyranidi.

Zatím však byli v jednom z laboratorních komplexů Cadianci spolu s Biologis Arhonem napadeni a přemoženi. Ve velitelském komplexu byli zase Elysianští zespoda přepadeni Ravenery a Trygonem (mělo by být poznamenáno, že to byl první zaznamenaný případ setkání s Trygonem v historii) a na jiné jednotky Elysianských a Cadianců zaútočili Harridani. Terminátoři Červených Škorpiónů se pokusili dostat se do velitelského komplexu, ale záplava spór je donutila nouzově přistát. Zbytek kapitulních sil se, navzdory Lokovým rozkazům, vydal zachránit terminátory. Dorazily právě do zuřící bitvy - terminátoři byli obklíčeni. Po těžkém boji se jim je podařilo zachránit a vrátit se na základnu. Dorazili právě včas, aby pomohli posádce, která byla pod útokem. Po boji dostali Červení Škorpióni rozkaz evakuovat sebe (a to opravdu pouze sebe). Transport přidělený pro misi ignoroval všechny Lokovy žádosti a zanechal Loka a malou jednotku přeživších na měsíci, když se tyranidi blížili. V poslední bitvě se Lokovi podařilo zničit biotitána Hierophanta, jen aby uviděl další dva blížit se mlhou.

Solomon Lok byl inkvizitorem Ordo Xenos, veteránem. Jeho družina se sestávala z autoučence Wassilyho, který vedl záznamy o Anphelionském incidentu, astropata Zarnecka, který poslal tento záznam lordu Variovi, Lokovu nadřízenému, servo-lebky a majora Durry z detašovaného oddílu D-99. Zemřel zrazen svými nadřízenými a svou vírou.

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.