Kaldor Draigo

Kaldor Draigo byl kdysi nejvyšším velmistrem kapituly Šedých Rytířů. Po jedno standardní století ztracen ve warpu, je někdy schopen vrátit se na krátkou dobu do reálného vesmíru, aby bojoval po boku svých bratří během zvláště nebezpečných démonických vpádů. Ale jednoho dne, až bude jeho kapitula a obránci Impéria lidstva čelit té nejtemnější chvíli, vrátí se do říše smrtelníků už natrvalo, aby je vedl k vítězství.

Příběh Kaldora Draiga začal během démonického vpádu na imperiální svět Acralem v roce 799.M41. Démonický princ M'kar Znovuzrozený a jeho démonická armáda z warpu napadli planetu s cílem nejen zkorumpovat Acralem, ale celý sektor Vidat, jehož byl svět součástí. Proti takové strašlivé démonické hrozbě mohli Impérium bránit jen Šedí Rytíři. Posíleno devíti regimenty imperiální gardy a kompaniemi vesmírných mariňáků z kapitul Astrálních Rytířů a Trhačů Těl, přišlo třetí bratrstvo Šedých Rytířů zachránit Acralem. A v jeho řadách stál i Draigo.

Kdyby nebyli Šedí Rytíři na místě, není pochyb, že by Acralem proti takovéto démonické hordě padl. Vývoj bojů se totiž zvrátil až v okamžiku, kdy Šedí Rytíři zahájili překvapivý útok na warpovou pevnost démonického prince M'Kara. Právě v této bitvě se Draigo poprvé vyznamenal, když zasadil M'Karovi smrtící úder. Bez svého vůdce byli démoni, kteří napadli Acralem, zahnáni zpět do warpu. Ovšem démonický princ dokázal udržet svou přítomnost v reálném vesmíru na dost dlouho, aby nad Draigem vyřkl strašlivou kletbu:

"Vítězství je dnes tvé, smrtelníku, ale věz, že pokud znovu vkročíš na tento svět, pak ty i ti, co tě následují, budou po deset milénií kráčet zatracením."

Za svůj podíl na vítězství na Acralemu byl Draigo povýšen do hodnosti justikara - to bylo první z mnoha jeho povýšení mezi Šedými Rytíři. Po více než 200 terranských let Draigo sloužil své kapitule a Císaři lidstva s neutuchajícím nasazením. Získal si slávu, které se nerovnala žádná z Šedých Rytířů před ním, snad krom Januse samotného, jednoho ze zakladatelů kapituly, jehož skutky pomohly přetvořit Impérium během temných časů Horovy Hereze. Draigo se nakonec počátkem roku 901.M41 stal nejvyšším velmistrem Šedých Rytířů, po smrti předchozího nejvyššího velmistra z rukou démonického primarchy Mortariona. Draigovým prvním činem jako nového nejvyššího velmistra bylo vysekat jméno svého předchůdce na Mortarionovo chorobné srdce, což byla urážka, kterou primarcha Stráže Smrti přísahal pomstít.

O dvě stě let později ode dne, kdy Draigo porazil M'kara na Acralemu, přinesl nouzový astropathický maják na Titan strašlivé zprávy o tom, že Acralem byl znovu napaden démony. Poté, co se to dozvěděl, věděl Draigo bez jakýchkoli pochyb, že se M'Kar znovuzrodil a že se jedná o pokus démonického prince vykonat kletbu, kterou na něj uložil. Draigo zakázal svým Šedým Rytířům, aby se vydali na Acralem, jinak by se stali obětí osudu, o kterém se domníval, že jej měl nést jen on sám. Jeho bitevní bratři souhlasili jen velmi neochotně s příkazem svého pána, ačkoli nakonec všichni uposlechli.

Draigo poté cestoval na Acralem zcela sám, aby se setkal se svým osudem. Jen málo promluvil s imperiálními obránci, kteří již byli na planetě, ale jeho smutný cíl byl zřejmý, když znovu vkročil na stará bojiště, která nyní byla zalitá čerstvou krví. Během obléhání hradu Gorseth Draigo vypustil mocný psychický plamen, který smetl démony a hnijící morové zombie. A poté zabil chorobnou stvůru Nurgla, která vedla celý útok.

V Trebarinském údolí Draigo sám zastával roli imperiálního zadního voje v nejrovinatější části pasu a držel démonickou hordu zpátky, dokud 912. regiment Cadianských Úderných Oddílů neustoupil. Přeživší bitvy poté vzpomínali, že to byl právě Draigo, kdo dokázal pas udržet po dva dny a ani jedinkrát neukročit zpět nebo poklesnout.

Kaldor DraigoDruhý střet mezi Draigem a M'Karem se odehrál na Stinném vrcholu, před warpovou trhlinou, ze které démonický princ čerpal svou zkaženou sílu. Jak imperiální gardisté bojovali proti děsivým démonickým hordám, vyhledal Draigo svého dávného nepřítele, jelikož věděl, že M'Karova smrt by opět ukončila démonovy plány na dobývání ve jménu jeho temných pánů, stejně jako o dvě století dříve. Na okraji trhliny pak bojovali, démonický princ chrlil na Draiga kletby a urážku, ale jeho slova a kouzla neměla proti čisté duši Šedého Rytíře šanci.

Znovu a znovu Draigo povolával psychický plamen Císaře, ale M'Kar se jen smál ožehávání svého těla a Šedý Rytíř nemohl zvládat svého démonického protivníka napořád. M'Karova čepel se temně zableskla warpovým plamenem a démon udeřil strašlivým útokem své démonické čepele, která s ostrým prasknutím roztříštila meč Nemesis Šedého Rytíře v polovině a srazila Draiga na jedno koleno. M'Kar hlasitě se vítězně rozesmál, připraven napřáhnout se svou zkorumpovanou čepelí ke smrtícímu úderu.

Ale Draigo ještě nebyl poražen. S odhodlaným výkřikem se zvedl a obouruč vrazil pahýl svého meče přímo do M'Karova zkaženého srdce. Jediným tímto úderem Draigo zachránil Acralem před zkázou už podruhé. Smrtelné záškuby uchvátily M'Karovo tělo, stejně jako začaly chvět warpovou trhlinou, kterou vyvolal. Síly trhliny začaly rychle ustupovat a vyjící démoni jeho armády, neschopní udržet své pojítko k reálnému vesmíru bez síly trhliny, se rozplynuli v nicotu. Ale předtím, než se portál zcela zavřel, M'Kar z posledních sil sevřel své spáry okolo Draigova krku a vrhl Šedého Rytíře do rozpadající se trhliny.

Ale ani tak život Kaldora Draiga toho dne neskončil, neboť přežil přechod do warpu a panství Chaosu. Slabší lidé by se zbláznili okamžitě po svém vstupu do domén bohů Chaosu, kde realita sama byla překroucena nástroji zkázy. Ale Draigova mysl byla proti svodům Chaosu obrněna, takže dokázal přežít v prostředí, ve kterém by to žádný smrtelník nedokázal.

Nevíme jak dlouho se Draigo toulal strašidelnými krajinami Panství Chaosu. Do cesty mu vstupovali démoni každé velikosti a tvaru, kteří toužili jak jej zabít, tak svést jej do temnoty. Ovšem Draigo je nakonec všechny překonal.

Na vrcholu Krvavých vodopádů, jejichž rudé toky z Khornových padlých šampiónů plynuly do bezedné propasti, zabil Draigo velkého krvežíznivce Kar'votha. Se stříbrným ohněm Císařovým očistil démonickou poskvrnu na ohromné bitevní sekeře vyššího démona a použil její roztavené zbytky ke znovuukování svého silového meče Nemesis, který byl zlomen během jeho posledního boje s M'Karem Znovuzrozeným na Acralemu.

Také vypustil své psychické síly proti hnijícím džunglím Nurglova pěstebního panství a ještě dlouhou dobu poté nesly větry Panství Chaosu jen dým vytvářený hořícím démonickým porostem. Na cestě skrz Šeptající louky se šest démonických sester, vybraných služebnic Slaaneshe známých jako démontky, pokoušelo svést Draiga přísliby vítězství, síly a myriád bohatství, po kterých touží smrtelníci. Přesto se jejich svody nemohly usadit v jeho nezkorumpovatelné duši a on rozptýlil jejich zbytky po alabastrových travinách panství Prince rozkoše. U bran Neodvratitelného města pán změny M'kachen nabídl Draigovi cestu domů, ale Draigo by nikdy nepřijal dar démonického služebníka Pána kouzel. Jako svou odpověď strhl Šedý Rytíř hradby města a nechal ptáku podobného vyššího démona Tzeentche uvězněného v jeho ruinách.

Poté, co byl Draigo tak dlouho uvězněn v Panství Chaosu, už se démoni dál nevydávali po jeho stopách. Šedý Rytíř znovu a znovu dokazoval svou naprostou odolnost korupci Chaosu a ve svých stopách nechával mnoho tisíc pobitých démonů, takže jen ti nejšílenější Khorneho stvůry se nadále pokoušeli vyzvat ho k boji. Že může v Panství Chaosu existovat něco, co by bylo kompletně imunní vůli bohů Chaosu, bylo novou nemožností v prostředí utvářeném nemožností.

Ovšem stejně jako temní bohové nemohli zničit nebo zkorumpovat Draiga, stejně tak nemohl Šedý Rytíř proti silám Chaosu vydobýt jakéhokoli významného vítězství v této doméně utvářené anarchistickými energiemi Chaosu. Všichni démoni, které Draigo zabil, se vždy zrodili do nových těl, Nurglovy démonické džungle mechů a hnijících rostlin z pobaveného rozmaru Morového lorda znovu vyrostly z prachu a dokonce i pobořené zdi Nevyhnutelného města se nakonec obnovily, kámen po kameni.

Ale i tak měl Draigo získat další šanci k návratu do reálného vesmíru. Když kacíř známý jako Prorok z Jostera vytvořil spojenectví s démonem N'kari, vtáhl kus Panství Chaosu do smrtelného světa a Draigo zjistil, že je tam tažen stejně tak. Draigo se rychle setkal se svou kapitulou, neboť na Jostero dorazilo bratrstvo Šedých Rytířů, aby bojovalo s N'kariho hrozbou. Draigo viditelně nebyl uvězněn v jednom čase a místě, neboť už nepoznával žádného z těchto válečníků, byť ty jej přijali jako svého bitevního bratra a bojovali bok po boku, dokud nebyl šílený Prorok z Jostera poražen a jeho démoničtí spojenci nebyli vyhnáni ze smrtelného světa.

Naneštěstí se Draigovo vítězství ukázalo jako dvousečné, neboť jak se brána do warpu zavřela, Šedý Rytíř zjistil, že je tažen zpět skrz trhlinu a znovu uvězněn v Panství Chaosu přesně tak, jak přikazovala M'Karova kletba. Pomohl zachránit svět Jostera, ale jeho vlastní spása nebyla v jeho dosahu. A to se od té doby mnohokrát opakovalo.

Draigo dál v mezidobí kráčí Panstvími Chaosu a někdy se vrátí do reálného vesmíru na krátké chvíle předtím, než je znovu uvězněn ve warpu poté, co získá pro lidstvo další vítězství. Lze si jen těžko představit sílu mysli, těla a duše, která umožňuje Kaldoru Draigovi vydržet taková protivenství a zklamané naděje znovu a znovu, byť on sám si nikdy nestěžoval a jeho duch nebyl nikdy zlomen. A tak kráčí Panstvími Chaosu až do dnešního dne a nikdy neskončí svou věčnou válku proti Ničivým silám, dokud bude moci dýchat.

Ale Šedí Rytíři vědí jednu věci - jednoho dne, až jej budou jeho kapitula a obránci Impéria lidí potřebovat nejvíce, Kaldor Draigo se vrátí zpět do lidského vesmíru, aby stál po jejich boku.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.